Acts 3

1ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲛϫⲡ ⲯⲓⲧⲉ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲙⲡⲉϣⲗⲏⲗ. 2ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛϭⲁⲗⲉ ϫⲓⲛ ⲉϥⲛϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲉϣⲁⲩϥⲓⲧϥ. ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲉⲩⲕⲱ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲣⲙ ⲡⲣⲟ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲉⲥⲱϥ ⲛⲧⲉ ⲡⲣⲡⲉ. ⲉⲧⲣⲉϥϣⲉⲧ ⲙⲛⲧⲛⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲧⲃⲏⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ. 3ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲟⲩ ⲉϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲛⲁ. 4ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓⲱⲣⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲙⲛ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟⲛ. 5ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϫⲓ ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. 6ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲛ ϩⲁⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ ⲛⲟⲩⲃ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ. ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲓϥ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ. 7ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ. ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥϭⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϯⲃⲥ. 8ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲟϭϥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥϫⲓϥⲟϭⲥ ⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 9ⲁⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 10ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲉⲧ ⲙⲛⲧⲛⲁ ϩⲓⲣⲛ ⲧⲡⲩⲗⲏ ⲉⲧⲛⲉⲥⲱⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲣⲡⲉ. ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲛϩⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱϣⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲫⲱⲃ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟϥ.

11ⲉϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. ⲁⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ϩⲁ ⲧⲉⲥⲧⲟⲁ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲉⲩϣⲧⲣⲧⲱⲣ. 12ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϫⲙ ⲡⲁⲓ ⲏⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲣⲙ ⲛⲥⲱⲛ ϩⲱⲥ ⲛⲧⲁⲛⲣ ⲡⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲉⲛϭⲟⲙ ⲏⲧⲉⲛⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ. 13ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲛ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲙⲛ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲁϥϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲉⲁ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲉⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. 14ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ. ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲓⲧⲓ ⲉⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ. 15ⲡⲁⲣⲭⲓⲅⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ. ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ. 16ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲁⲥϯ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲉⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲧⲛ. 17ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ϯⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ. 18ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉ ⲡⲉϥⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ϣⲟⲡⲟⲩ. ⲁϥϫⲟⲕⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ. 19ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲉⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩϥⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 20ⲉϥⲉⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲟϣϥ ⲛⲁⲛ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 21ⲡⲁⲓ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲡⲉ. ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲛⲉϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 22ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲛⲁϩⲣⲛ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲁϩⲉ. ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϥⲛⲁϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ. 23ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛⲥⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲛⲥⲁ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲥⲉⲛⲁϥⲟⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲗⲁⲟⲥ. 24ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲛⲛⲥⲱϥ. ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ. 25ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲙⲛ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲙⲛⲧⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲕⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲥⲉⲛⲁϫⲓⲥⲙⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲙⲡⲁⲧⲣⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ. 26ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ. ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ. ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϥⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ.

Copyright information for CopSahidica