Acts 4

1ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲣⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ. 2ⲉⲩⲙⲟⲕϩ ⲛϩⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ϩⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 3ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ϣⲁ ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ. ⲛⲉⲁ ⲣⲟⲩϩⲉ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲡⲉ. 4ϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲩⲏⲡⲉ ⲁⲥⲣⲁϯⲟⲩ ⲛϣⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ.

5ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛ. ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ. ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. 6ⲙⲛⲁⲛⲛⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲙⲛ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲛ ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. 7ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲙⲏ ⲧⲉ ⲁⲩϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲣ ⲡⲁⲓ ϩⲛ ⲁϣ ⲛϭⲟⲙ. ⲏϩⲛ ⲁϣ ⲛⲣⲁⲛ. 8ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. 9ⲉϣϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲥⲉⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛϭⲱⲃ ϫⲉ ⲛⲧⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲓⲙ. 10ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϫⲉ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲟⲩⲟϫ. 11ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲱⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲉⲧⲕⲱⲧ. ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲁⲡⲉ ⲛⲕⲟⲟϩ. 12ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ⲟⲩϫⲁⲓ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ⲕⲉⲟⲩⲁ. ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ ⲕⲉⲣⲁⲛ ϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲧⲡⲉ ⲉⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲛⲁϣⲟⲩϫⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ. 13ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉ ⲛϩⲏⲇⲓⲱⲧⲏⲥ ⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲥϩⲁⲓ. ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ⲙⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 14ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲗϭ ⲟϥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲙⲙⲁⲩ. ⲙⲡⲟⲩϭⲛ ϣⲁϫⲉ ⲉϫⲱ. 15ⲁⲩⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲣⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ. ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. 16ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲁⲁϥ ⲛⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ϩⲟⲧⲓ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲁⲣⲛⲁ. 17ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ϩⲙ ⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲙⲁⲣⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙϣⲁϫⲉ ϭⲉ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲉⲓⲣⲁⲛ. ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ. 18ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙϣⲁϫⲉⲗⲁⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙϯⲥⲃⲱ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 19ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲕⲣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 20ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲛⲧⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲙⲛ ϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲧⲙϫⲟⲟⲩ. 21ⲛⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲁⲩⲁⲡⲓⲗⲏ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲟⲩϭⲛ ⲑⲉ ⲛⲕⲟⲗⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲗⲁⲟⲥ. ϫⲉ ⲛⲉⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ. 22ⲛⲉϥϩⲛ ϩⲟⲩⲟ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲉⲓⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ ϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ.

23ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲉⲓ ϣⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ. 24ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩϥⲓ ⲛⲧⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲙⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲙⲛ ⲡⲕⲁϩ. ⲁⲩⲱ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 25ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲉⲕϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϫⲓⲥⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲗⲁⲟⲥ ⲙⲉⲗⲉⲧⲁ ⲛϩⲉⲛⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ. 26ⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲉϥⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 27ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲙⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁϩⲥϥ ⲛϭⲓ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲙⲛ ⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲥ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲙⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. 28ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁ ⲧⲉⲕϭⲓϫ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕϣⲟϫⲛⲉ ⲧⲟϣⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ. 29ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϭⲱϣⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲩϭⲱⲛⲧ. ⲁⲩⲱ ⲛⲅϯ ⲑⲉ ⲛⲛⲉⲕϩⲙϩⲁⲗ ϩⲙ ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ. ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ 30ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲕϭⲓϫ. ⲉϩⲉⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ. ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 31ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲟⲡⲥ ⲁⲡⲙⲁ ⲕⲓⲙ ⲉⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ.

32ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲉⲩⲟ ⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲓ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ. 33ⲁⲩⲱ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϭⲟⲙ ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϯⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲭⲁⲣⲓⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 34ⲛⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϣⲁⲁⲧ ⲡⲉ. ⲛⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲟⲩ ϭⲱⲙ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲁⲩ ϩⲓ ⲏⲓ ⲛⲉⲩϯ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲩⲁⲥⲟⲩ. 35ⲉⲩⲕⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϯ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲡⲉⲧϥⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛⲁϥ. 36ⲓⲱⲥⲏⲥ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲡⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲥⲟⲡⲥ. ⲟⲩⲗⲉⲩⲉⲓⲧⲏⲥ ⲛⲕⲩⲡⲣⲓⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ. 37ⲉⲩⲛⲧϥ ⲟⲩⲉⲓⲱϩⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉⲭⲣⲏⲙⲁ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ.

Copyright information for CopSahidica