Acts 5

1ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲙⲛ ⲥⲁⲡⲡⲓⲣⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ. ⲁϥϯ ⲟⲩϭⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ. 2ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉϥⲁⲥⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲧⲉϥⲕⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ. ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. 3ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁ. ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲙⲟⲩϩ ⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲧⲣⲉⲕϫⲓϭⲟⲗ ⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲱ ⲛⲅϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲁⲥⲟⲩ ⲙⲡϭⲱⲙ. 4ⲙⲏ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲕⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲁ ⲧⲉⲕⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕⲕⲁ ⲡⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲛⲧⲁⲕϫⲓϭⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 5ⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛϭⲓ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲁϥϩⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲟⲧⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ. 6ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲁⲩⲕⲟⲟⲥϥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥϥ.

7ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ. ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ. ⲁⲥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ. 8ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϯ ⲡϭⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲉⲓϩⲟⲙⲛⲧ. ⲛⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲉϩⲉ ϩⲁⲛⲁⲓ. 9ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲛϥⲓ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲓⲥ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲱⲙⲥ ⲙⲡⲟⲩϩⲁⲓ ⲥⲉϩⲓⲣⲙ ⲡⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϥⲓⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 10ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲥϩⲉ ϩⲁ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲁⲛϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩϥⲓⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥⲥ ϩⲁⲧⲙ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ. 11ⲁⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁⲓ.

12ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲛϭⲓϫ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϩⲙ ⲡⲣⲡⲉ ϩⲁ ⲧⲉⲥⲧⲟⲁ ⲛⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ. 13ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉⲧⲟϭϥ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ 14ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ϩⲓ ⲥϩⲓⲙⲉ. 15ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲉⲛⲉⲡⲗⲁⲧⲓⲁ. ⲛⲥⲉⲕⲁⲁⲩ ϩⲓ ϩⲉⲛϭⲗⲟϭ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲙⲁ ⲛⲛⲕⲟⲧⲕ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲓ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲣⲉ ⲧⲉϥϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲧⲁϩⲉ ⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ. 16ⲛⲉϣⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙⲡⲕⲱⲧⲉ ⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲕϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

17ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲑⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲛⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲛⲕⲱϩ. 18ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉϫⲛ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. 19ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲛⲣⲟ ⲙⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ. ⲁϥⲛⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ 20ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲛⲛϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲉⲓⲱⲛϩ. 21ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛϣⲱⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲙⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲗⲗⲟ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲧⲟⲩ. 22ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲙⲡⲟⲩϭⲛⲧⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲟⲩ 23ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉϥϣⲟⲧⲙ ϩⲛ ⲱⲣϫ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲛⲟⲩⲣϣⲉ ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲣⲛ ⲛⲣⲟ ⲛⲧⲉⲣⲛⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲙⲡⲛϭⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲟⲩⲛ. 24ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲙⲛ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲁⲡⲟⲣⲣⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ. 25ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲥⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ. 26ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲕⲟⲥ ⲙⲛ ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩⲛⲧⲟⲩ ⲛϫⲛⲁϩ ⲁⲛ. ⲛⲉⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲥⲉϩⲓ ⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ.

27ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 28ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⲙⲡⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲙϯⲥⲃⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡ ⲉⲓⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩϩ ⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲓⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 29ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϣϣⲉ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ. 30ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲁϣⲧϥ ⲉⲩϣⲉ. 31ⲡⲁⲓ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲁⲥⲧϥ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲅⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ϩⲙ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉϥϯ ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲕⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ. 32ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ.

33ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲁⲩϭⲱⲛⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲉϣ ⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ. 34ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲅⲁⲙⲁⲗⲓⲏⲗ. ⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲇⲓⲇⲁⲥⲕⲁⲗⲟⲥ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ. ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲣⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ. 35ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲁϩⲣⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩϩ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉ. 36ϩⲁⲑⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲑⲉⲩⲧⲁⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓ ⲁϥⲧⲟⲩϣⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲟⲧⲃⲉϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲗⲁⲁⲩ. 37ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡⲁⲓ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ϩⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲉϣⲥ ⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϩⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ ⲁⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 38ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲥⲁϩⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲕⲁⲁⲩ. ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲡⲉⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲏⲡⲉⲓϩⲱⲃ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲉⲓⲉϥⲛⲁⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ. 39ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛϣⲉϭ ⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲡⲓⲑⲉ ⲇⲉ ⲛⲁϥ. 40ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲁⲩϩⲓ ⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙϣⲁϫⲉ ⲉϫⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 41ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩⲣⲁϣⲉ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲡϣⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲟϣⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲣⲁⲛ. 42ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲇⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲩⲏⲓ. ⲛⲉⲩⲕⲓⲙ ⲁⲛ ⲉⲩϯⲥⲃⲱ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.

Copyright information for CopSahidica