Acts 5

ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲙⲛ ⲥⲁⲡⲡⲓⲣⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ. ⲁϥϯ ⲟⲩϭⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉϥⲁⲥⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲧⲉϥⲕⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ. ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁ. ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲙⲟⲩϩ ⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲧⲣⲉⲕϫⲓϭⲟⲗ ⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲱ ⲛⲅϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲁⲥⲟⲩ ⲙⲡϭⲱⲙ. ⲙⲏ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲕⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲁ ⲧⲉⲕⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕⲕⲁ ⲡⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲛⲧⲁⲕϫⲓϭⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛϭⲓ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲁϥϩⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲟⲧⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ. ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲁⲩⲕⲟⲟⲥϥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥϥ.

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ. ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ. ⲁⲥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ. ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϯ ⲡϭⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲉⲓϩⲟⲙⲛⲧ. ⲛⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲉϩⲉ ϩⲁⲛⲁⲓ. ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲛϥⲓ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲓⲥ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲱⲙⲥ ⲙⲡⲟⲩϩⲁⲓ ⲥⲉϩⲓⲣⲙ ⲡⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϥⲓⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 10 ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲥϩⲉ ϩⲁ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲁⲛϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩϥⲓⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥⲥ ϩⲁⲧⲙ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ. 11 ⲁⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁⲓ.

12 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲛϭⲓϫ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϩⲙ ⲡⲣⲡⲉ ϩⲁ ⲧⲉⲥⲧⲟⲁ ⲛⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ. 13 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉⲧⲟϭϥ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ 14 ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ϩⲓ ⲥϩⲓⲙⲉ. 15 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲉⲛⲉⲡⲗⲁⲧⲓⲁ. ⲛⲥⲉⲕⲁⲁⲩ ϩⲓ ϩⲉⲛϭⲗⲟϭ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲙⲁ ⲛⲛⲕⲟⲧⲕ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲓ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲣⲉ ⲧⲉϥϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲧⲁϩⲉ ⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ. 16 ⲛⲉϣⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙⲡⲕⲱⲧⲉ ⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲕϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

17 ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲑⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲛⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲛⲕⲱϩ. 18 ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉϫⲛ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. 19 ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲛⲣⲟ ⲙⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ. ⲁϥⲛⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ 20 ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲛⲛϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲉⲓⲱⲛϩ. 21 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛϣⲱⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲙⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲗⲗⲟ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲧⲟⲩ. 22 ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲙⲡⲟⲩϭⲛⲧⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲟⲩ 23 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉϥϣⲟⲧⲙ ϩⲛ ⲱⲣϫ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲛⲟⲩⲣϣⲉ ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲣⲛ ⲛⲣⲟ ⲛⲧⲉⲣⲛⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲙⲡⲛϭⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲟⲩⲛ. 24 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲙⲛ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲁⲡⲟⲣⲣⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ. 25 ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲥⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ. 26 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲕⲟⲥ ⲙⲛ ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩⲛⲧⲟⲩ ⲛϫⲛⲁϩ ⲁⲛ. ⲛⲉⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲥⲉϩⲓ ⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ.

27 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 28 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⲙⲡⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲙϯⲥⲃⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡ ⲉⲓⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩϩ ⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲓⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 29 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϣϣⲉ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ. 30 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲁϣⲧϥ ⲉⲩϣⲉ. 31 ⲡⲁⲓ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲁⲥⲧϥ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲅⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ϩⲙ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉϥϯ ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲕⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ. 32 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ.

33 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲁⲩϭⲱⲛⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲉϣ ⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ. 34 ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲅⲁⲙⲁⲗⲓⲏⲗ. ⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲇⲓⲇⲁⲥⲕⲁⲗⲟⲥ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ. ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲣⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ. 35 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲁϩⲣⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩϩ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉ. 36 ϩⲁⲑⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲑⲉⲩⲧⲁⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓ ⲁϥⲧⲟⲩϣⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲟⲧⲃⲉϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲗⲁⲁⲩ. 37 ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡⲁⲓ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ϩⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲉϣⲥ ⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϩⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ ⲁⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 38 ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲥⲁϩⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲕⲁⲁⲩ. ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲡⲉⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲏⲡⲉⲓϩⲱⲃ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲉⲓⲉϥⲛⲁⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ. 39 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛϣⲉϭ ⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲡⲓⲑⲉ ⲇⲉ ⲛⲁϥ. 40 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲁⲩϩⲓ ⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙϣⲁϫⲉ ⲉϫⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 41 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩⲣⲁϣⲉ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲡϣⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲟϣⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲣⲁⲛ. 42 ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲇⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲩⲏⲓ. ⲛⲉⲩⲕⲓⲙ ⲁⲛ ⲉⲩϯⲥⲃⲱ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.

Copyright information for CopSahidica