Acts 7

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲁⲓⲥⲙⲟⲛⲧ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ⲧⲙⲉⲥⲟⲡⲟⲇⲁⲙⲓⲁ ⲙⲡⲁⲧϥⲟⲩⲱϩ ϩⲛ ⲭⲁⲣⲣⲁⲛ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲕⲕⲁϩ ⲙⲛ ⲧⲉⲕⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲓⲁ ⲛⲅⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲉϯⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲕ ⲉⲣⲟϥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲛⲉⲭⲁⲗⲇⲁⲓⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩⲛ ⲭⲁⲣⲣⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲣⲉ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲙⲟⲩ ⲁϥⲡⲟⲟⲛⲉϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲓⲕⲁϩ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲏϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥϯ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲁϥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲧⲁϭⲥⲉ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲉⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲥⲡⲉⲣⲙⲁ. ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲉⲙⲛⲧϥ ϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁⲣⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲕⲁϩ ⲙⲡⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲁⲩ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲥⲉⲙⲟⲕϩⲟⲩ ⲛϥⲧⲟⲩϣⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲁϥ. ϯⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲉϣⲙϣⲉ ⲛⲁⲓ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲥⲃⲃⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲡⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁϥⲥⲃⲃⲏⲧϥ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲇⲉ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ.

ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲁⲩⲕⲱϩ ⲉⲓⲱⲥⲏⲫ ⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲕⲏⲙⲉ. ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲡⲉ. 10 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϥⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲛ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲫⲁⲣⲁⲱ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲕⲏⲙⲉ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲛⲟϭ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ. 11 ⲁⲩϩⲉⲃⲱⲱⲛ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲕⲏⲙⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲛ ⲭⲁⲛⲁⲁⲛ ⲙⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲉⲩϭⲛ ⲟⲉⲓⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ. 12 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲁⲕⲱⲃ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲥⲟⲩⲟ ϩⲛ ⲕⲏⲙⲉ. ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ. 13 ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡ ⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲓⲱⲥⲏⲫ ⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲫⲁⲣⲁⲱ ⲥⲟⲩⲛ ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ. 14 ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲁϥⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲁⲕⲱⲃ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲩⲙⲉϩ ϣϥⲉⲧⲏ ⲙⲯⲩⲭⲏ. 15 ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ. 16 ⲁⲩⲡⲟⲟⲛⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲥⲩⲭⲉⲙ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛⲧⲁ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϣⲟⲡϥ ϩⲁ ⲟⲩⲁⲥⲟⲩ ⲛϩⲟⲙⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲙⲱⲣ ϩⲛ ⲥⲩⲭⲉⲙ.

17 ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ. ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁϣⲁⲓ ϩⲛ ⲕⲏⲙⲉ. 18 ϣⲁⲛⲧϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲕⲉⲣⲣⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲕⲏⲙⲉ ⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ. 19 ⲡⲁⲓ ⲁϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲡⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⲉⲙⲟⲩⲕϩ ⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲙⲧⲁⲛϩⲟⲟⲩ. 20 ϩⲙ ⲡⲉⲩⲟⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩϫⲡⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲉⲥⲱϥ ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲥⲁⲛⲟⲩϣϥ ⲇⲉ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲃⲟⲧ ϩⲙ ⲡⲏⲓ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ. 21 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲟϫϥ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲥϥⲓⲧϥ ⲛϭⲓ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲫⲁⲣⲁⲱ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲥⲁⲛⲟⲩϣϥ ⲛⲁⲥ ⲉⲩϣⲏⲣⲉ. 22 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϩⲛ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟ ⲛⲇⲩⲛⲁⲧⲟⲥ ϩⲛ ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ.

23 ⲛⲧⲉⲣⲉ ϩⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϥ. ⲁⲥⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉϭⲙⲡϣⲓ ⲛⲉ ⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. 24 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲁ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲕⲃⲁ ⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲕϩ ⲙⲙⲟϥ. ⲉⲁϥϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲣⲙⲛⲕⲏ ⲙⲉ. 25 ⲛⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ. ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉϥϭⲓϫ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ. 26 ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲟⲛ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲓϣⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲟⲧⲡⲟⲩ ⲉⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲛϭⲟⲛⲥ. 27 ⲡⲉⲧϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲁϥⲧⲟϭⲛⲉϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ. 28 ⲙⲏ ⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲛⲧⲟⲕ ⲉϩⲟⲧⲃⲉⲧ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁⲕϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ ⲛⲥⲁϥ. 29 ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲡⲱⲧ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉ ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲙⲙⲁⲇⲓϩⲁⲙ. ⲁϥϫⲡⲉ ϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.

30 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉ ϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲥⲓⲛⲁ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲛ ⲟⲩϣⲁϩ ⲛⲕⲱϩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲃⲁⲧⲟⲥ. 31 ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲁϥⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲫⲟⲣⲁⲙⲁ. ⲉϥⲛⲁϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲁⲩ. ⲁⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ 32 ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲕⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲛ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲙⲛ ⲓⲁⲕⲱⲃ. ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ ⲙⲡϥⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉϭⲱϣⲧ. 33 ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲧⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲛⲣⲁⲧⲕ. ⲡⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲕⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ ⲛϩⲏⲧϥ ⲟⲩⲕⲁϩ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉ. 34 ϩⲛ ⲟⲩⲛⲁⲩ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲕⲁϩ ⲙⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲉⲧϩⲛ ⲕⲏⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲉⲩⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲛⲁϩⲙⲟⲩ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲧⲁϫⲟⲟⲩⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲏⲙⲉ. 35 ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲛⲧⲁⲩⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ ⲡⲁⲓ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲩϥ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉ ⲙⲛ ⲧϭⲓϫ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲃⲁⲧⲟⲥ. 36 ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ϩⲛ ⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲛ ⲧⲉⲣⲩⲑⲣⲁ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲁⲩⲱ ϩⲙ ⲡϫⲁⲓⲉ ⲛϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ. 37 ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲇⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲁϩⲉ. 38 ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϩⲓ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ϩⲙ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲥⲓⲛⲁ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲛϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲟⲛϩ ⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧⲛ. 39 ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲛⲥⲱⲟⲩ. ⲉⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ϩⲛ ⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲕⲏⲙⲉ. 40 ⲉⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲁⲣⲱⲛ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲁⲛ ⲛϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ϩⲏⲧⲛ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲛⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲕⲏⲙⲉ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲁ ⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟϥ. 41 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲉ ⲡⲙⲁⲥⲉ ϩⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉ ⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ. 42 ⲁϥⲕⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲙϣⲉ ⲛⲧⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲁ ⲛⲧⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲙ ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲗⲟ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲛϣⲱⲧ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲡⲏⲓ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. 43 ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲛⲧⲉⲥⲕⲩⲛⲏ ⲙⲙⲟⲗⲟⲭ ⲙⲛ ⲡⲥⲓⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣⲁⲓⲫⲁⲛ ⲛⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲙⲓ ⲟⲟⲩ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲡⲛⲛⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲓⲥⲁ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ.

44 ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲙⲡⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ϩⲓ ⲡϫⲁⲓⲉ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉⲧⲁⲙⲓ ⲟⲥ. ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ. 45 ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲁⲩⲉⲓ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲓⲧⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϩⲙ ⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲑⲏ ⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. 46 ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥϩⲉ ⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲓⲧⲓ ⲉϭⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ. 47 ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲱⲧ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲏⲓ. 48 ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲟⲩⲱϩ ϩⲛ ⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛϭⲓϫ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 49 ϫⲉ ⲧⲡⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲡⲕⲁϩ ⲡⲉ ⲡϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛ ⲛⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ⲁϣ ⲛⲏⲓ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲟⲧϥ ⲛⲁⲓ ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲏⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲁⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ. 50 ⲙⲏ ⲛⲧⲁϭⲓϫ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲧⲁⲙⲓⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

51 ⲛⲛⲁϣⲧⲙⲁⲕϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲧⲁⲓ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϩⲉ. 52 ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲧⲉⲙⲡⲉ ⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲡⲱⲧ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲙⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ϥⲛⲏⲩ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲣⲟⲇⲟⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ. 53 ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϩⲉⲛⲇⲓⲁⲧⲁⲅⲏ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ.

54 ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩϭⲱⲛⲧ ⲛⲛⲉⲩϩⲏⲧ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲣⲟϫⲣⲉϫ ⲛⲛⲉⲩⲟⲃϩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. 55 ⲉϥϫⲏⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁϥⲉⲓⲱⲣⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 56 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲉⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲟⲩⲏⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 57 ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ. ⲁⲩϯⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲣⲛ ⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ. 58 ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲩⲕⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲉⲩϩⲟⲓ ⲧⲉ ϩⲁⲣⲁⲧϥ ⲛⲟⲩϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ. 59 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ. ⲉϥⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϣⲉⲡ ⲡⲁⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲣⲟⲕ. 60 ⲁϥⲕⲱⲗϫ ⲇⲉ ⲛⲛⲉϥⲡⲁⲧ ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲓⲛⲟⲃⲉ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲕⲟⲧⲕ.

Copyright information for CopSahidica