Acts 7

1ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲁⲓⲥⲙⲟⲛⲧ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ. 2ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ⲧⲙⲉⲥⲟⲡⲟⲇⲁⲙⲓⲁ ⲙⲡⲁⲧϥⲟⲩⲱϩ ϩⲛ ⲭⲁⲣⲣⲁⲛ. 3ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲕⲕⲁϩ ⲙⲛ ⲧⲉⲕⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲓⲁ ⲛⲅⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲉϯⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲕ ⲉⲣⲟϥ. 4ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲛⲉⲭⲁⲗⲇⲁⲓⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩⲛ ⲭⲁⲣⲣⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲣⲉ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲙⲟⲩ ⲁϥⲡⲟⲟⲛⲉϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲓⲕⲁϩ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲏϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ. 5ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥϯ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲁϥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲧⲁϭⲥⲉ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲉⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲥⲡⲉⲣⲙⲁ. ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲉⲙⲛⲧϥ ϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲩ. 6ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁⲣⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲕⲁϩ ⲙⲡⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲁⲩ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲥⲉⲙⲟⲕϩⲟⲩ ⲛϥⲧⲟⲩϣⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ. 7ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲁϥ. ϯⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲉϣⲙϣⲉ ⲛⲁⲓ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲙⲁ. 8ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲥⲃⲃⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲡⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁϥⲥⲃⲃⲏⲧϥ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲇⲉ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ.

9ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲁⲩⲕⲱϩ ⲉⲓⲱⲥⲏⲫ ⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲕⲏⲙⲉ. ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲡⲉ. 10ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϥⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲛ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲫⲁⲣⲁⲱ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲕⲏⲙⲉ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲛⲟϭ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ. 11ⲁⲩϩⲉⲃⲱⲱⲛ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲕⲏⲙⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲛ ⲭⲁⲛⲁⲁⲛ ⲙⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲉⲩϭⲛ ⲟⲉⲓⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ. 12ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲁⲕⲱⲃ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲥⲟⲩⲟ ϩⲛ ⲕⲏⲙⲉ. ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ. 13ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡ ⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲓⲱⲥⲏⲫ ⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲫⲁⲣⲁⲱ ⲥⲟⲩⲛ ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ. 14ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲁϥⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲁⲕⲱⲃ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲩⲙⲉϩ ϣϥⲉⲧⲏ ⲙⲯⲩⲭⲏ. 15ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ. 16ⲁⲩⲡⲟⲟⲛⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲥⲩⲭⲉⲙ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛⲧⲁ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϣⲟⲡϥ ϩⲁ ⲟⲩⲁⲥⲟⲩ ⲛϩⲟⲙⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲙⲱⲣ ϩⲛ ⲥⲩⲭⲉⲙ.

17ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ. ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁϣⲁⲓ ϩⲛ ⲕⲏⲙⲉ. 18ϣⲁⲛⲧϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲕⲉⲣⲣⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲕⲏⲙⲉ ⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ. 19ⲡⲁⲓ ⲁϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲡⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⲉⲙⲟⲩⲕϩ ⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲙⲧⲁⲛϩⲟⲟⲩ. 20ϩⲙ ⲡⲉⲩⲟⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩϫⲡⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲉⲥⲱϥ ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲥⲁⲛⲟⲩϣϥ ⲇⲉ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲃⲟⲧ ϩⲙ ⲡⲏⲓ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ. 21ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲟϫϥ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲥϥⲓⲧϥ ⲛϭⲓ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲫⲁⲣⲁⲱ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲥⲁⲛⲟⲩϣϥ ⲛⲁⲥ ⲉⲩϣⲏⲣⲉ. 22ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϩⲛ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟ ⲛⲇⲩⲛⲁⲧⲟⲥ ϩⲛ ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ.

23ⲛⲧⲉⲣⲉ ϩⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϥ. ⲁⲥⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉϭⲙⲡϣⲓ ⲛⲉ ⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. 24ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲁ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲕⲃⲁ ⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲕϩ ⲙⲙⲟϥ. ⲉⲁϥϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲣⲙⲛⲕⲏ ⲙⲉ. 25ⲛⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ. ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉϥϭⲓϫ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ. 26ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲟⲛ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲓϣⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲟⲧⲡⲟⲩ ⲉⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲛϭⲟⲛⲥ. 27ⲡⲉⲧϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲁϥⲧⲟϭⲛⲉϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ. 28ⲙⲏ ⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲛⲧⲟⲕ ⲉϩⲟⲧⲃⲉⲧ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁⲕϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ ⲛⲥⲁϥ. 29ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲡⲱⲧ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉ ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲙⲙⲁⲇⲓϩⲁⲙ. ⲁϥϫⲡⲉ ϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.

30ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉ ϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲥⲓⲛⲁ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲛ ⲟⲩϣⲁϩ ⲛⲕⲱϩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲃⲁⲧⲟⲥ. 31ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲁϥⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲫⲟⲣⲁⲙⲁ. ⲉϥⲛⲁϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲁⲩ. ⲁⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ 32ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲕⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲛ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲙⲛ ⲓⲁⲕⲱⲃ. ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ ⲙⲡϥⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉϭⲱϣⲧ. 33ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲧⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲛⲣⲁⲧⲕ. ⲡⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲕⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ ⲛϩⲏⲧϥ ⲟⲩⲕⲁϩ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉ. 34ϩⲛ ⲟⲩⲛⲁⲩ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲕⲁϩ ⲙⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲉⲧϩⲛ ⲕⲏⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲉⲩⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲛⲁϩⲙⲟⲩ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲧⲁϫⲟⲟⲩⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲏⲙⲉ. 35ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲛⲧⲁⲩⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ ⲡⲁⲓ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲩϥ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉ ⲙⲛ ⲧϭⲓϫ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲃⲁⲧⲟⲥ. 36ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ϩⲛ ⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲛ ⲧⲉⲣⲩⲑⲣⲁ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲁⲩⲱ ϩⲙ ⲡϫⲁⲓⲉ ⲛϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ. 37ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲇⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲁϩⲉ. 38ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϩⲓ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ϩⲙ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲥⲓⲛⲁ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲛϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲟⲛϩ ⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧⲛ. 39ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲛⲥⲱⲟⲩ. ⲉⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ϩⲛ ⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲕⲏⲙⲉ. 40ⲉⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲁⲣⲱⲛ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲁⲛ ⲛϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ϩⲏⲧⲛ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲛⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲕⲏⲙⲉ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲁ ⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟϥ. 41ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲉ ⲡⲙⲁⲥⲉ ϩⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉ ⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ. 42ⲁϥⲕⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲙϣⲉ ⲛⲧⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲁ ⲛⲧⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲙ ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲗⲟ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲛϣⲱⲧ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲡⲏⲓ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. 43ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲛⲧⲉⲥⲕⲩⲛⲏ ⲙⲙⲟⲗⲟⲭ ⲙⲛ ⲡⲥⲓⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣⲁⲓⲫⲁⲛ ⲛⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲙⲓ ⲟⲟⲩ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲡⲛⲛⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲓⲥⲁ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ.

44ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲙⲡⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ϩⲓ ⲡϫⲁⲓⲉ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉⲧⲁⲙⲓ ⲟⲥ. ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ. 45ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲁⲩⲉⲓ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲓⲧⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϩⲙ ⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲑⲏ ⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. 46ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥϩⲉ ⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲓⲧⲓ ⲉϭⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ. 47ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲱⲧ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲏⲓ. 48ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲟⲩⲱϩ ϩⲛ ⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛϭⲓϫ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 49ϫⲉ ⲧⲡⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲡⲕⲁϩ ⲡⲉ ⲡϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛ ⲛⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ⲁϣ ⲛⲏⲓ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲟⲧϥ ⲛⲁⲓ ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲏⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲁⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ. 50ⲙⲏ ⲛⲧⲁϭⲓϫ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲧⲁⲙⲓⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

51ⲛⲛⲁϣⲧⲙⲁⲕϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲧⲁⲓ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϩⲉ. 52ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲧⲉⲙⲡⲉ ⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲡⲱⲧ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲙⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ϥⲛⲏⲩ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲣⲟⲇⲟⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ. 53ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϩⲉⲛⲇⲓⲁⲧⲁⲅⲏ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ.

54ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩϭⲱⲛⲧ ⲛⲛⲉⲩϩⲏⲧ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲣⲟϫⲣⲉϫ ⲛⲛⲉⲩⲟⲃϩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. 55ⲉϥϫⲏⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁϥⲉⲓⲱⲣⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 56ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲉⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲟⲩⲏⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 57ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ. ⲁⲩϯⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲣⲛ ⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ. 58ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲩⲕⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲉⲩϩⲟⲓ ⲧⲉ ϩⲁⲣⲁⲧϥ ⲛⲟⲩϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ. 59ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ. ⲉϥⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϣⲉⲡ ⲡⲁⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲣⲟⲕ. 60ⲁϥⲕⲱⲗϫ ⲇⲉ ⲛⲛⲉϥⲡⲁⲧ ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲓⲛⲟⲃⲉ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲕⲟⲧⲕ.

Copyright information for CopSahidica