Acts 8

1ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲩⲛⲉⲩⲇⲟⲕⲓ ⲡⲉ ⲉⲡⲉϥϩⲱⲧⲃ. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲙⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ϣⲁⲧⲛ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲉⲁⲩϭⲱ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. 2ⲁⲩⲕⲱⲱⲥ ⲇⲉ ⲛⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲉϥⲣϩⲟⲧⲉ ⲉⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲛⲉϩⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ. 3ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϣⲱϥ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲉϥⲃⲏⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲏⲓ ⲉϥⲥⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ.

4ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲗⲓⲥ. 5ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲧⲉ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲁϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲛⲁⲩ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 6ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲩϯ ⲛϩⲧⲏⲩ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲛⲉⲧⲉⲣⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ. 7ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉⲧⲉⲣⲉ ⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ϩⲓⲱⲟⲩ. ⲛⲉⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲩⲥⲏϭ ⲁⲩⲱ ⲛϭⲁⲗⲉ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ. 8ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲣⲁϣⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.

9ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ϩⲛ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲉϥⲣϩⲓⲕ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲡⲱϣⲥ ⲙⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. 10ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϯ ⲛϩⲧⲏⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲡⲉⲩⲕⲟⲩⲓ ϣⲁ ⲡⲉⲩⲛⲟϭ. ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲧⲛⲟϭ ⲛϭⲟⲙ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 11ⲛⲉⲩⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁϥⲣⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲉϥⲡⲱϣⲥ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲙⲙⲛⲧⲙⲁⲅⲟⲥ. 12ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲁⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛϭⲓ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ. 13ⲥⲓⲙⲱⲛ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛⲉϥⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛϭⲟⲙ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲡⲱϣⲥ.

14ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ϫⲉ ⲁⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲥ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. 15ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲁⲩϣⲗⲏⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 16ⲛⲉⲙⲡⲁⲧϥⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 17ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉ ϭⲓϫ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩϫⲓ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 18ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲧⲁⲗⲟ ⲛⲛϭⲓϫ ⲛⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲩϯ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ. ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϩⲉⲛⲭⲣⲏⲙⲁ 19ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁ ⲛⲁⲓ ϩⲱ ⲛⲧⲉⲓ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲡⲉϯⲛⲁⲧⲁⲗⲉ ϭⲓϫ ⲉϫⲱϥ ⲉϥⲉϫⲓ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 20ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕϩⲁⲧ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. ϫⲉ ⲁⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϣⲁⲩϫⲡⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛⲭⲣⲏⲙⲁ. 21ⲙⲛ ⲙⲉⲣⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲕ ϩⲙ ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ. ⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 22ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲕⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛⲅⲥⲟⲡⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲱ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧ. 23ϯⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲕϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ⲟⲩⲭⲟⲗⲏ ⲙⲡⲉⲕⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲣⲣⲉ ⲛϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ. 24ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲟⲡⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲩ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲓ.

25ⲛⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲱ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛϯⲙⲉ ⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁⲩ.

26ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ. ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩ ⲙⲙⲉⲉⲣⲉ. ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲟ ⲛⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲅⲁⲍⲁ. 27ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉϭⲱϣ ⲛⲥⲓⲟⲩⲣ ⲛⲇⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲥ ⲛⲧⲉ ⲕⲁⲛⲇⲁⲕⲏ ⲧⲣⲣⲱ ⲛⲛⲉϭⲟⲟϣ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲥⲭⲣⲏⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲁϥⲉⲓ ⲡⲉ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ. 28ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ ⲡⲉϥϩⲁⲣⲙⲁ. ⲉϥⲱϣ ⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 29ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ϯⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲓ ⲛⲅⲧⲟϭⲕ ⲉⲡⲉⲓϩⲁⲣⲙⲁ. 30ⲁϥϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲛϭⲓ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲱϣ ⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲉⲥⲓⲟⲩⲣ ϫⲉ ⲁⲣⲁ ⲕⲛⲟⲓ ⲛⲛⲉⲧⲕⲱϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ. 31ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ϯⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁ ⲧⲥⲉⲃⲉ ⲉⲓⲁⲧ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁϥⲥⲉⲡⲥ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲁⲗⲉ ⲛϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ. 32ⲡⲙⲁ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲛⲉϥⲱϣ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲁⲩⲛⲧϥ ⲉⲕⲟⲛⲥϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϩⲓⲉⲓⲃ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲱⲕⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲛϥϯ ⲁⲛ ⲛⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲣⲱϥ 33ϩⲙ ⲡⲉϥⲑⲃⲃⲓⲟ ⲁⲩϥⲓ ⲙⲡⲉϥϩⲁⲡ ⲧⲉϥⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲧⲁⲩⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϥⲓ ⲙⲡⲉϥⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ.

34ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲥⲓⲟⲩⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ϯⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲕ. ⲁϫⲓⲥ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱ ⲙⲡⲁⲓ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲓⲙ. ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁ. 35ⲁⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲣⲱϥ ⲉⲁϥⲁⲣⲭ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲓⲅⲣⲁⲫⲏ. ⲁϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁϥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 36ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ. ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲥⲓⲟⲩⲣ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕⲱⲗⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲧⲣⲁϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ. 37[--] 38ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛϭⲓ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉ ⲡϩⲁⲣⲙⲁ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ. ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ. 39ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲙⲟⲟⲩ. ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲧⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲧⲱⲣⲡ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥⲕⲟⲧϥ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲥⲓⲟⲩⲣ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲧⲉϥϩⲓⲏ ⲉϥⲣⲁϣⲉ. 40ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛ ⲁⲍⲱⲧⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ϣⲁⲛⲧϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ.

Copyright information for CopSahidica