Acts 8

ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲩⲛⲉⲩⲇⲟⲕⲓ ⲡⲉ ⲉⲡⲉϥϩⲱⲧⲃ. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲙⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ϣⲁⲧⲛ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲉⲁⲩϭⲱ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲁⲩⲕⲱⲱⲥ ⲇⲉ ⲛⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲉϥⲣϩⲟⲧⲉ ⲉⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲛⲉϩⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ. ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϣⲱϥ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲉϥⲃⲏⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲏⲓ ⲉϥⲥⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ.

ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲧⲉ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲁϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲛⲁⲩ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲩϯ ⲛϩⲧⲏⲩ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲛⲉⲧⲉⲣⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉⲧⲉⲣⲉ ⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ϩⲓⲱⲟⲩ. ⲛⲉⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲩⲥⲏϭ ⲁⲩⲱ ⲛϭⲁⲗⲉ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ. ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲣⲁϣⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.

ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ϩⲛ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲉϥⲣϩⲓⲕ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲡⲱϣⲥ ⲙⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. 10 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϯ ⲛϩⲧⲏⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲡⲉⲩⲕⲟⲩⲓ ϣⲁ ⲡⲉⲩⲛⲟϭ. ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲧⲛⲟϭ ⲛϭⲟⲙ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 11 ⲛⲉⲩⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁϥⲣⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲉϥⲡⲱϣⲥ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲙⲙⲛⲧⲙⲁⲅⲟⲥ. 12 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲁⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛϭⲓ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ. 13 ⲥⲓⲙⲱⲛ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛⲉϥⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛϭⲟⲙ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲡⲱϣⲥ.

14 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ϫⲉ ⲁⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲥ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. 15 ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲁⲩϣⲗⲏⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 16 ⲛⲉⲙⲡⲁⲧϥⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 17 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉ ϭⲓϫ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩϫⲓ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 18 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲧⲁⲗⲟ ⲛⲛϭⲓϫ ⲛⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲩϯ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ. ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϩⲉⲛⲭⲣⲏⲙⲁ 19 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁ ⲛⲁⲓ ϩⲱ ⲛⲧⲉⲓ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲡⲉϯⲛⲁⲧⲁⲗⲉ ϭⲓϫ ⲉϫⲱϥ ⲉϥⲉϫⲓ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 20 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕϩⲁⲧ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. ϫⲉ ⲁⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϣⲁⲩϫⲡⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛⲭⲣⲏⲙⲁ. 21 ⲙⲛ ⲙⲉⲣⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲕ ϩⲙ ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ. ⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 22 ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲕⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛⲅⲥⲟⲡⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲱ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧ. 23 ϯⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲕϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ⲟⲩⲭⲟⲗⲏ ⲙⲡⲉⲕⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲣⲣⲉ ⲛϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ. 24 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲟⲡⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲩ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲓ.

25 ⲛⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲱ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛϯⲙⲉ ⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁⲩ.

26 ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ. ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩ ⲙⲙⲉⲉⲣⲉ. ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲟ ⲛⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲅⲁⲍⲁ. 27 ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉϭⲱϣ ⲛⲥⲓⲟⲩⲣ ⲛⲇⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲥ ⲛⲧⲉ ⲕⲁⲛⲇⲁⲕⲏ ⲧⲣⲣⲱ ⲛⲛⲉϭⲟⲟϣ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲥⲭⲣⲏⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲁϥⲉⲓ ⲡⲉ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ. 28 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ ⲡⲉϥϩⲁⲣⲙⲁ. ⲉϥⲱϣ ⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 29 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ϯⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲓ ⲛⲅⲧⲟϭⲕ ⲉⲡⲉⲓϩⲁⲣⲙⲁ. 30 ⲁϥϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲛϭⲓ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲱϣ ⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲉⲥⲓⲟⲩⲣ ϫⲉ ⲁⲣⲁ ⲕⲛⲟⲓ ⲛⲛⲉⲧⲕⲱϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ. 31 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ϯⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁ ⲧⲥⲉⲃⲉ ⲉⲓⲁⲧ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁϥⲥⲉⲡⲥ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲁⲗⲉ ⲛϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ. 32 ⲡⲙⲁ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲛⲉϥⲱϣ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲁⲩⲛⲧϥ ⲉⲕⲟⲛⲥϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϩⲓⲉⲓⲃ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲱⲕⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲛϥϯ ⲁⲛ ⲛⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲣⲱϥ 33 ϩⲙ ⲡⲉϥⲑⲃⲃⲓⲟ ⲁⲩϥⲓ ⲙⲡⲉϥϩⲁⲡ ⲧⲉϥⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲧⲁⲩⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϥⲓ ⲙⲡⲉϥⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ.

34 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲥⲓⲟⲩⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ϯⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲕ. ⲁϫⲓⲥ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱ ⲙⲡⲁⲓ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲓⲙ. ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁ. 35 ⲁⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲣⲱϥ ⲉⲁϥⲁⲣⲭ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲓⲅⲣⲁⲫⲏ. ⲁϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁϥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 36 ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ. ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲥⲓⲟⲩⲣ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕⲱⲗⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲧⲣⲁϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ. 37 [--] 38 ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛϭⲓ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉ ⲡϩⲁⲣⲙⲁ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ. ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ. 39 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲙⲟⲟⲩ. ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲧⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲧⲱⲣⲡ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥⲕⲟⲧϥ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲥⲓⲟⲩⲣ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲧⲉϥϩⲓⲏ ⲉϥⲣⲁϣⲉ. 40 ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛ ⲁⲍⲱⲧⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ϣⲁⲛⲧϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ.

Copyright information for CopSahidica