Acts 9

ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲓ ⲛⲉϥⲙⲉϩ ⲛⲁⲡⲓⲗⲏ ϩⲓ ϩⲱⲧⲃ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁϥϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥⲁⲓⲧⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ϣⲁ ⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲉⲧϥⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ. ⲉϥⲉϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲏⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ. ϩⲛ ⲟⲩϣⲥⲛⲉ ⲁⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϣⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲥⲁⲩⲗⲉ ⲥⲁⲩⲗⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕⲡⲏⲧ ⲛⲥⲱⲓ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲕ ⲛⲓⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲧⲕⲡⲏⲧ ⲛⲥⲱϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲁⲁϥ. ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩⲟⲛϣ. ⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲙⲉⲛ ⲉⲧⲉⲥⲙⲏ ⲛⲥⲉⲛⲟⲓ ⲁⲛ. ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲗⲁⲁⲩ. ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲇⲉ ⲟⲩⲏⲛ ⲛⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ. ⲁⲩϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ⲇⲉ ϩⲏⲧϥ ⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ. ⲁϥⲣ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲛϥⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡϥⲥⲱ.

10 ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ϩⲛ ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ. ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϩⲛ ⲟⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 11 ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲉⲫⲓⲣ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ. ⲛⲅϣⲓⲛⲉ ϩⲙ ⲡⲏⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲣⲙⲧⲁⲣⲥⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲟϥ ⲉϥϣⲗⲏⲗ. 12 ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲉⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ ⲉϫⲱϥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 13 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲛⲧⲛ ϩⲁϩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ. ϫⲉ ⲁϥⲣϩⲁϩ ⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲕⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. 14 ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁϥϫⲓ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲙⲟⲩⲣ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ. 15 ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲟⲩⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲥⲱⲧⲡ ⲡⲉ. ⲉⲧⲣⲉϥϥⲓ ϩⲁ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. 16 ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲛϩⲓⲥⲉ ⲉⲧϥⲛⲁϣⲟⲡⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲁⲣⲁⲛ. 17 ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ ⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲉϫⲛ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲥⲁⲩⲗⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲕⲛⲏⲩ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲕⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 18 ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲃⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ. 19 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲁϥϭⲙϭⲟⲙ. ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϩⲛ ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ. 20 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϩⲛ ⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 21 ⲁⲩⲡⲱϣⲥ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲙⲡⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲛⲛⲉⲧⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲉⲓⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲏⲣ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. 22 ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϭⲙϭⲟⲙ ⲛϩⲟⲩⲟ. ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.

23 ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉϩⲟⲧⲃⲉϥ. 24 ⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲡⲉⲩϣⲟϫⲛⲉ. ⲛⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲇⲉ ⲉⲙⲡⲩⲗⲏ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲧⲉⲩϣⲏ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ. 25 ⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲭⲁⲗⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲥⲟⲃⲧ ϩⲛ ⲟⲩⲃⲓⲣ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ.

26 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁϥϫⲱⲛⲧ ⲉⲧⲟϭϥ ⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ. 27 ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϫⲓⲧϥ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲉⲑⲉ ⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁϥⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 28 ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲉϥⲃⲏⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲡⲁⲣⲣⲏ ⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 29 ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϯⲧⲱⲛ ⲙⲛ ⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉϩⲟⲧⲃⲉϥ. 30 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. ⲁⲩⲛⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲩϥ ⲉⲧⲁⲣⲥⲟⲥ.

31 ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲇⲉ ⲉⲧϩⲛ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲛ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ ⲑⲟⲧⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲙ ⲡⲥⲟⲡⲥ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲉⲥⲁϣⲁⲓ.

32 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ ⲗⲩⲇⲇⲁ. 33 ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲉ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲛⲛⲁⲓⲁⲥ. ⲉⲁϥⲣ ϣⲙⲟⲩⲛⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉϥⲥⲏϭ ⲉϥⲛⲏϫ ϩⲓϫⲛ ⲟⲩϭⲗⲟϭ. 34 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲛⲁⲓⲁ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲕ ⲛϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅⲡⲱⲣϣ ϩⲁⲣⲟⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ. 35 ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ ⲗⲩⲇⲇⲁ ⲙⲛ ⲥⲁⲣⲱⲛⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁϩⲁϩ ⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

36 ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲥⲱⲛⲉ ⲇⲉ ϩⲛ ⲓⲟⲡⲡⲏ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲧⲁⲃⲓⲑⲁ ⲧⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉⲥ ϫⲉ ⲧⲟⲣⲕⲁⲥ ⲧⲁⲓ ⲛⲉⲥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϩⲓ ⲙⲛⲧⲛⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲉⲥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ. 37 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲥϣⲱⲛⲉ ⲛⲥⲙⲟⲩ. ⲁⲩϫⲟⲕⲙⲉⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⲛⲧⲡⲉ. 38 ⲉⲣⲉ ⲗⲩⲇⲇⲁ ⲇⲉ ϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲓⲟⲡⲡⲏ. ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣϫⲛⲁⲁⲩ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲛ. 39 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉⲭⲏⲣⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ⲉⲩⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲉⲛϣⲧⲏⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛϩⲟⲓⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲉⲥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲥⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲇⲟⲣⲕⲁⲥ. 40 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲱⲗϫ ⲛⲛⲉϥⲡⲁⲧ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲁϥⲕⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁⲃⲓⲑⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲛⲉⲥⲃⲁⲗ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲥϩⲙⲟⲟⲥ. 41 ⲁϥϯ ⲧⲟⲟⲧⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ ⲛⲉⲭⲏⲣⲁ ⲁϥⲧⲁϩⲟⲥ ⲉⲣⲁⲧⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲥⲟⲛϩ. 42 ⲁⲡⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲓⲟⲡⲡⲏ ⲧⲏⲣⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 43 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲱ ⲛϩⲁϩ ⲛϩⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲓⲟⲡⲡⲏ ϩⲁⲧⲛ ⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲃⲁⲕϣⲁⲁⲣ.

Copyright information for CopSahidica