Colossians 3

1ⲉϣϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ϭⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲛⲁ ⲧⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 2ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁ ⲧⲡⲉ. ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲁⲛ. 3ⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲱⲛϩ ϩⲏⲡ ⲙⲛ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 4ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲛⲱⲛϩ ⲡⲉ. ⲧⲟⲧⲉ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲙⲁϥ ϩⲛ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ.

5ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ϭⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ ⲧⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲡⲡⲁⲑⲟⲥ ⲧⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲧⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲧⲟ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉ ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. 6ⲛⲁⲓ ⲉⲣⲉ ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲏⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏ ⲧⲟⲩ. 7ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ ⲛⲁⲓ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲛϩ ϩⲛ ⲛⲁⲓ. 8ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲕⲱ ⲛⲥⲱⲧⲛ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲡϭⲱⲛⲧ ⲧⲕⲁⲕⲓⲁ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲁ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛϣⲗⲟϥ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲣⲱⲧⲛ. 9ⲙⲡⲣϫⲓϭⲟⲗ ⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲕⲁ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥ ⲙⲛ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ. 10ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛϯ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲃⲣⲣⲉ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲣⲃⲣⲣⲉ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲟⲛⲧϥ. 11ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ ϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲓ ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲥⲃⲃⲉ ϩⲓ ⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲥⲕⲩⲑⲏⲥ ϩⲙϩⲁⲗ ⲣⲙϩⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲙ ⲡⲧⲏⲣϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.

12ϯϭⲉ ϩⲓⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲱⲥ ⲥⲱⲧⲡ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛϩⲉⲛⲥⲡⲗⲁⲭⲛⲟⲛ ⲙⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲛⲟⲩⲑⲃⲃⲓⲟ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ. 13ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲉⲭⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲟⲩⲛⲧϥ ⲟⲩⲁⲣⲓⲕⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲣⲓⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ. 14ⲉϫⲛ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲙⲣⲣⲉ ⲙⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 15ⲁⲩⲱ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉⲥⲧⲁϫⲣⲟ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ. ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲉϩⲙ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲥⲱⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲣⲉϥϣⲡϩⲙⲟⲧ. 16ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱϩ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛϯⲥⲃⲱ ϩⲛ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛ ϩⲉⲛⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲥⲙⲟⲩ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲱⲇⲏ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 17ⲁⲩⲱ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ϩⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ⲏϩⲙ ⲡϩⲱⲃ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ.

18ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲛⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 19ⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧⲛϩⲓⲟⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲛⲟⲩϭⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ.

20ⲛϣⲏⲣⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 21ⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲙⲡⲣϯⲛⲟⲩϭⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲟⲩⲱⲗⲥ ⲛϩⲏⲧ.

22ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲧⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲓⲁ ⲛϭⲁⲩⲟⲛ ⲁⲛ ϩⲱⲥ ⲣⲉϥⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 23ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ. 24ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ. ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 25ⲡⲉⲧϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲟⲛⲥ ϥⲛⲁϫⲓ ⲙⲡⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲙⲡϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓ ϩⲟ.

Copyright information for CopSahidica