Ephesians 3

1ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲙⲏⲣ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 2ⲉϣϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ. 3ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ 4ⲡⲣⲟⲥ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲱϣ ⲉⲛⲟⲓ ⲛⲧⲁⲙⲛⲧⲥⲁⲃⲉ ϩⲙ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 5ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ϩⲉⲛⲕⲉⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ. ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϭⲟⲗⲡϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ. 6ⲉⲧⲣⲉ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲩⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲩⲙⲙⲉⲧⲟⲭⲟⲥ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. 7ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ. ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ. ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲛⲧⲉϥϭⲟⲙ. 8ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓⲭⲁⲣⲓⲥ ⲡⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲉⲧⲣⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲥ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 9ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲁⲙⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲑⲏⲡ ϫⲓⲛ ⲉⲛⲉϩ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲛⲧ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ. 10ϫⲉ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁⲣⲭⲏ. ⲙⲛ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲁⲧⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 11ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲧⲱϣ ⲛⲛⲁⲓⲱⲛ. ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ 12ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ⲧⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲛ ⲡϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙ ⲡⲛⲁϩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉϥⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 13ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϯⲁⲓⲧⲉⲓ ⲉⲧⲙⲉⲅⲕⲁϭⲉⲓ ϩⲛ ⲛⲁⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛⲉⲟⲟⲩ.

14ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϯⲕⲱⲗϫ ⲛⲛⲁⲡⲁⲧ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ 15ⲡⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲩⲉ ⲙⲛⲧⲉⲓⲱⲧ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ. 16ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ. ⲉⲡⲧⲁϫⲣⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛ ⲟⲩϭⲟⲙ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉϥⲡⲛⲉⲩⲙⲁ. 17ⲉⲧⲣⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲱϩ ϩⲙ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϩⲓ ϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ. 18ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲉ ⲛⲟⲩⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲥⲛⲧⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣⲥ ⲙⲛ ⲡⲉϣⲓⲁⲓ ⲙⲛ ⲡϫⲓⲥⲉ ⲙⲛ ⲡϣⲓⲕⲉ. 19ⲉⲥⲟⲩⲛ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡϫⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

20ⲡⲉⲧⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲟⲩⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ⲉϩⲟⲩⲉ ⲛⲉⲧⲛⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲏⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲕⲁⲧⲁ ⲧϭⲟⲙ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ. 21ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϫⲱⲙ ⲛⲓⲙ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ.

Copyright information for CopSahidica