Ephesians 5

1ϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ. 2ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲉⲣⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲙⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲥϯⲛⲟⲩϥⲉ. 3ⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ. ⲏⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲧⲟ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲩⲧⲁⲩ ⲉⲣⲓⲛⲟⲩ ⲣⲱ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲡⲣⲉⲡⲉⲓ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 4ⲏⲟⲩϣⲗⲟϥ ⲏⲟⲩϣϫⲥⲟϭ ⲏⲟⲩⲗⲗⲏⲃ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲟϥ. 5ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲏⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲥ ⲏⲙⲁⲓⲧⲟ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲣⲉϥϣⲙϣⲉ ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲙⲛ ⲧϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ϩⲛ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

6ⲙⲡⲣⲧⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲣϩⲁⲗ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛ ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩϣⲟⲩⲓⲧ ⲉⲣⲉ ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲏⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ. 7ⲙⲡⲣϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲏⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 8ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲕⲁⲕⲉ ⲡⲉ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. 9ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲙ ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲓⲙ ⲙⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲙⲛ ⲧⲙⲉ. 10ⲉⲧⲉⲧⲛⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲣⲁⲛⲁϥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 11ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲟⲩ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. ⲛⲧⲉⲧⲛ ϫⲡⲓⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛϩⲟⲩⲟ. 12ⲛⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϫⲓⲟⲩⲉ ϩⲉⲛϣⲗⲟϥ ⲉⲣⲡⲕⲉϫⲟⲟⲩ ⲛⲉ. 13ϣⲁⲣⲉ ϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲟⲩϫⲡⲓⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. ϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲉ. 14ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛⲅ ⲡⲉⲧⲛⲕⲟⲧⲕ ⲛⲅⲗⲟ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲧⲁⲣⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟⲕ.

15ϭⲱϣⲧ ϭⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲱⲣϫ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ϩⲱⲥ ⲁⲑⲏⲧ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲥⲁⲃⲉ. 16ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲉ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ϩⲟⲟⲩ. 17ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲙⲡⲣϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲑⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 18ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣϯϩⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲏⲣⲡ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧϣⲛⲁ ϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ. 19ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ ϩⲉⲛⲯⲁⲗⲙⲟⲥ. ⲙⲛ ϩⲉⲛⲥⲙⲟⲩ. ⲙⲛ ϩⲉⲛⲱⲇⲏ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲯⲁⲗⲗⲓ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 20ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ

21ⲉⲧⲉⲧⲛϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ ⲑⲟⲧⲉ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 22ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲛⲉⲩϩⲁⲓ ⲛⲑⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 23ϫⲉ ⲡϩⲟⲟⲩⲧ ⲧⲁⲡⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧⲁⲡⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ. 24ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲧⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉ ⲑⲉ. ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ϩⲱⲟⲩ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲛⲉⲩϩⲁⲓ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. 25ⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧⲛϩⲓⲟⲙⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲉⲣⲉ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲟⲥ 26ϫⲉ ⲉϥⲉⲧⲃⲃⲟⲥ. ⲉⲁϥⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲡϫⲱⲕⲙ ⲙⲡⲙⲟⲟⲩ. 27ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲧⲁϩⲉ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲁϥ ⲉⲣⲁⲧⲥ ⲉⲥⲧⲁⲓⲏⲩ ⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϫⲱϩⲙ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲏⲧⲱⲗⲙ ⲏⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲧⲱⲗⲙ. 28ϣϣⲉ ⲇⲉ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲉⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩϩⲓⲟⲙⲉ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ. ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲉϥⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ. 29ⲙⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲉϩ ⲙⲉⲥⲧⲉ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲥⲁⲛⲟⲩϣⲥ. ⲛϥⲑⲁⲗⲡⲉⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. 30ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ. 31ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲕⲁ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲛⲥⲱϥ ⲙⲛ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ. ⲛϥⲧⲱϭⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲁⲣⲝ ⲛⲟⲩⲱⲧ 32ⲡⲉⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. 33ⲡⲗⲏⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲉⲣⲉ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲧⲉϥϩⲉ. ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲥⲉⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ.

Copyright information for CopSahidica