Galatians 2

1ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ⲟⲛ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁⲓⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲙⲛ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ. ⲉⲁⲓϫⲓ ⲙⲡⲕⲉ ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲛⲙⲙⲁⲓ. 2ⲛⲧⲁⲓⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲓⲕⲱ ⲛⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉϯⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲥⲁⲩⲥⲁ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲉⲓⲡⲏⲧ ⲉⲡⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲏⲛⲧⲁⲓⲡⲱⲧ. 3ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲕⲉⲧⲓⲧⲟⲥ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲓ ⲉⲩϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲡⲉ. ⲉⲙⲡⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲥⲃⲃⲏⲏ ⲧϥ 4ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲟϣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁⲛⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲉⲩⲉⲁⲁⲛ ⲛϩⲙϩⲁⲗ 5ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲁ ⲧⲉⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲙⲉ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲧⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ. 6ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲛ ⲛⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲟ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲥⲉϫⲓ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉϥϫⲓϩⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲧϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲉϩ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ. 7ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲛⲧⲟϥ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲡⲥⲃⲃⲉ. 8ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲧⲙⲛⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲡⲥⲃⲃⲉ. ⲁϥⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ϩⲱ ⲛⲁⲓ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 9ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲙⲛ ⲕⲏⲫⲁⲥ ⲙⲛ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲥⲧⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ ⲙⲛ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛϩⲉⲛⲇⲉⲝⲓⲁ ⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲥⲃⲃⲉ. 10ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛϩⲏⲕⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲣⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ. ⲡⲁⲓ ⲣⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲁⲁϥ.

11ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲕⲏⲫⲁⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. ⲁⲓⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉⲁⲩϭⲛⲁⲣⲓⲕⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ. 12ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲡⲉ ⲙⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲉϩⲧϥ ⲁϥⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲉϥⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁ ⲡⲥⲃⲃⲉ. 13ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲕⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ϩⲛ ⲧⲉⲩϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ. 14ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲉⲣⲓⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲥⲉⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲁⲛ ϩⲛ ⲧⲙⲉ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲕⲏⲫⲁ ⲙⲡⲉⲩⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲕⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲱⲥ ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲱⲥ ϩⲓ ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲛ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲕⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲣⲓⲟⲩⲇⲁⲓ.

15ⲁⲛⲟⲛ ⲫⲩⲥⲓ ⲉⲁⲛⲟⲛ ϩⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲉⲁⲛⲟⲛ ϩⲉⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 16ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲛϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ϩⲱⲱⲛ ⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲧⲓⲥ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟ. 17ⲉϣϫⲉ ⲉⲛϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲥⲁ ⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲥⲉϩⲉ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲣⲁ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. 18ⲉϣϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣϣⲱⲣⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲛⲉϯⲕⲱⲧ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ϯⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ. 19ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲓⲙⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲱⲛϩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲛ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 20ⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ϯⲟⲛϩ ⲁⲛ. ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲛϩ ⲛϩⲏⲧ. ⲑⲉ ⲇⲉ ⲉϯⲟⲛϩ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲉⲉⲓⲟⲛϩ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲟⲓ. 21ⲛϯⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲁⲛ ⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉϣϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲟⲩ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ.

Copyright information for CopSahidica