Galatians 4

1ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲡϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲡⲉ. ⲛϥϣⲟⲃⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲩϩⲙϩⲁⲗ. ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ. 2ⲁⲗⲗⲁ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲁ ϩⲉⲛⲉⲡⲓⲧⲣⲟⲡⲟⲥ. ⲙⲛ ϩⲉⲛⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ϣⲁⲧⲉ ⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲙⲓⲁ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ 3ⲧⲁⲓ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲉ ⲧⲉⲛϩⲉ ⲙⲡⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲟ ⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛⲉⲛϣⲟⲟⲡ ϩⲁ ⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲟ ⲛϩⲙϩⲁⲗ. 4ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲓ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ. ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 5ϫⲉ ⲉϥⲉϣⲱⲡ ⲛⲛⲉⲧϩⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉϫⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉ. 6ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲉⲛϩⲏⲧ ⲉϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲡⲉⲓⲱⲧ. 7ϩⲱⲥⲧⲉ ϭⲉ ⲛⲧⲕ ⲟⲩϩⲙϩⲁⲗ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲕ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲕ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.

8ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲉⲛ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲫⲩⲥⲓ ⲛⲛⲉⲧⲉ ⲛϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ. 9ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲩⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲩⲛⲧ ⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲕⲱⲧⲉ ⲟⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲛⲁⲧϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲉϣⲣ ϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲁⲩ ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ. 10ⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲧⲏⲣⲉⲓ ⲉϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ. ⲙⲛ ϩⲉⲛⲉⲃⲁⲧⲉ. ⲙⲛ ϩⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲉ. 11ϯⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲓϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲓⲕⲏ.

12ϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲁϩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉ. ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϯⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲡⲉⲧⲛϫⲓ ⲧⲗⲁⲁⲩ ⲛϭⲟⲛⲥ. 13ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲙⲛⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ. ⲁⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡϣⲟⲣⲡ ⲛⲥⲟⲡ. 14ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧϩⲛ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲟϣϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲃⲁⲃⲱⲱϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 15ⲉϥⲧⲱⲛ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲥⲙⲟⲥ. ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲉϣϫⲡⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲣⲕ ⲛⲉⲧⲛⲁⲗⲟⲟⲩⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ. 16ϩⲱⲥⲧⲉ ⲁⲓⲣϫⲁϫⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲓϫⲉ ⲧⲙⲉ ⲛⲏⲧⲛ. 17ⲥⲉⲕⲱϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲉⲕⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲕⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 18ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲩⲕⲱϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲉⲉⲓ ϩⲁⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ. 19ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲉϯϯⲛⲁⲁⲕⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ϫⲓⲙⲟⲣⲫⲏ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ. 20ⲛⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲁϣⲓⲃⲉ ⲛⲧⲁⲥⲙⲏ. ϫⲉ ϯⲧⲥⲧⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ.

21ⲁϫⲓⲥ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲱϣ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 22ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥϫⲡⲉ ϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ. ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧϩⲙϩⲁⲗ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲣⲙϩⲏ. 23ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲃⲟⲗ ⲙⲉⲛ ϩⲛ ⲧϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ. ⲡⲉϫⲡⲟ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲣⲙϩⲏ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲡⲉ. 24ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲃⲱⲗ ⲛⲉ. ⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲥⲛⲧⲉ ⲛⲉ. ⲟⲩⲉⲓ ⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲥⲓⲛⲁ ⲉⲥϫⲡⲟ ⲉⲩⲙⲛⲧϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲁⲅⲁⲣ. 25ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲥⲓⲛⲁ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ⲧⲁⲣⲁⲃⲓⲁ ϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲓϩⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲥⲟ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲛ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ. 26ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲇⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲟⲩⲣⲙϩⲏ ⲧⲉ ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲛⲙⲁⲁⲩ. 27ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲧⲁϭⲣⲏⲛ ⲉⲧⲉⲙⲉⲥⲙⲓⲥⲉ ⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉ ⲁϣⲕⲁⲕ ⲧⲉⲧⲉⲙⲉⲥϯ ⲛⲁⲁⲕⲉ. ϫⲉ ⲛⲁϣⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲥ ϩⲁⲓ. ⲉϩⲟⲩⲉ ⲧⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲥ ⲡϩⲁⲓ. 28ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ 29ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲉϫⲡⲟ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ⲡⲱⲧ ⲛⲥⲁ ⲡⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ. ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉ ⲑⲉ. 30ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϯϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲛ ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ. ⲛⲛⲉϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲑⲙϩⲁⲗ. ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲣⲙϩⲏ. 31ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁⲛⲟⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲑⲙϩⲁⲗ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲁⲧⲣⲙϩⲏ

Copyright information for CopSahidica