Galatians 5

ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁϥⲁⲁⲛ ⲛⲣⲙϩⲉ. ⲁϩⲉⲣⲁ ⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲧⲙϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ϩⲁ ⲡⲛⲁϩⲃⲉϥ ⲛⲧⲙⲛⲧϩⲙϩⲁⲗ.

ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲥⲃⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ. ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲃⲃⲏⲩⲧ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲟϥ ⲉⲣⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ. ⲁⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲧⲉⲧⲛϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉϩⲙⲟⲧ. ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲥⲃⲃⲉ ϭⲙϭⲟⲙ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉ ⲉⲥⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ.

ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲏⲧ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲡⲉ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϯϫⲣⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲙⲡⲓⲑⲉ ⲉⲧⲙⲉ. ⲡⲉⲓⲡⲓⲑⲉ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲙ ⲧⲏⲩⲧⲛ. ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛⲑⲁⲃ ⲧⲣⲉ ⲡⲟⲩⲱϣⲙ ⲧⲏⲣϥ ϥⲓ. 10 ⲁⲛⲟⲕ ϯⲧⲏⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲁⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉϭⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ. ⲡⲉⲧϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲁϥⲓ ⲡⲉⲕⲣⲓⲙⲁ ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ. 11 ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉϣϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲉⲓⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲥⲃⲃⲉ. ⲁϩⲣⲟⲓ ⲟⲛ ⲥⲉⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙⲙⲟⲉⲓ. ⲉⲓⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲥϥ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲙⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ. 12 ϩⲁⲙⲟⲓ ⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲁϭⲱϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲙⲱⲧⲛ.

13 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲩⲧⲉϩⲙ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲩⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ. ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲁⲫⲟⲣⲙⲏ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲁⲣⲓϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. 14 ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲛ ⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛⲧⲉⲕϩⲉ. 15 ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲗⲱⲕⲥ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲙ. ϭⲱϣⲧ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲱϫⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ.

16 ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲛⲉⲧⲛϫⲟⲕⲥ ⲉⲃⲟⲗ. 17 ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲟⲩⲃⲉ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲓ ϭⲉ ⲥⲉϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲁⲩ. 18 ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 19 ⲥⲉⲟⲩⲟⲛϩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲙⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ ⲛϫⲱϩⲙ ⲛⲥⲱⲱϥ. 20 ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉ ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲙⲙⲛⲧϫⲁϫⲉ ⲛϯⲧⲱⲛ ⲛⲕⲱϩ ⲛϭⲱⲛⲧ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥϯⲧⲱⲛ ⲙⲡⲱⲣϫ ⲛϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ. 21 ⲛⲗⲁ ⲛϯϩⲉ ⲛϫⲏⲣ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲉϯϣⲣⲡ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ ϫⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛⲥⲉⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲁⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

22 ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲡⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲡⲣⲁϣⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲧⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ ⲧⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 23 ⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ. ⲧⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲓⲁ. ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲓ ⲙⲓⲛⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϯⲟⲩⲃⲏⲩ ⲁⲛ. 24 ⲛⲁ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲙⲛ ⲙⲡⲁⲑⲟⲥ. ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ. 25 ⲉϣϫⲉ ⲧⲛⲟⲛϩ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ. ⲙⲁⲣⲛⲁϩⲉ ⲟⲛ ⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ. 26 ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ. ⲉⲛⲡⲣⲟⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ. ⲉⲛⲫⲑⲟⲛⲉⲓ ⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ.

Copyright information for CopSahidica