Galatians 6

1ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡϩⲛϩⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥ ⲥⲃⲧⲉⲡⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ. ⲉⲕϭⲱϣⲧ ϩⲱⲱⲕ ⲉⲣⲟⲕ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲥⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲕ. 2ϥⲓ ϩⲁ ⲛⲃⲁⲣⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 3ⲉϣϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲉⲩⲗⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲉϥⲣϩⲁⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ. 4ⲙⲁⲣⲉϥⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥϩⲱⲃ. ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲕⲉ ⲟⲩⲁ ⲁⲛ. 5ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁϥⲓ ϩⲁ ⲧⲉϥⲉⲧⲡⲱ. 6ⲙⲁⲣⲉϥⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲟⲩⲕⲁⲑⲏⲕⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙ ⲡϣⲁϫⲉ. ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲕⲁⲑⲏⲕⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲓⲙ. 7ⲙⲡⲣ ⲡⲗⲁⲛⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉⲩⲕⲟⲙϣϥ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϫⲟϥ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲡⲉⲧϥⲛⲁⲟϩⲥϥ. 8ϫⲉ ⲡⲉⲧϫⲟ ⲉⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲉϥⲛⲁⲱϩⲥ ⲛⲟⲩⲧⲁⲕⲟ. ⲡⲉⲧϫⲟ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲛⲁⲱϩⲥ ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 9ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛⲉⲅⲕⲁϭ ⲉⲓ. ⲉⲛⲛⲁⲱϩⲥ ⲅⲁⲣ ϩⲙ ⲡⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲛϣⲟⲥⲙ ⲁⲛ. 10ⲁⲣⲁ ϭⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲁⲣⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲛⲣⲙⲛⲏⲉⲓ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ.

11ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϩⲉⲛⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓϭⲟⲧ ⲛⲧⲁϭⲓϫ 12ⲛⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉ ⲡⲉⲩϩⲟ ⲥⲁ ϩⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ. ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲧⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲥⲃⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲡⲱⲧ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲛⲥⲱⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 13ⲛⲉⲧⲥⲃⲃⲏⲩⲧ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲥⲃⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲉⲧⲛⲥⲁⲣⲝ. 14ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲣⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 15ⲙⲛ ⲥⲃⲃⲉ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲥⲱⲛⲧ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲡⲉ. 16ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲁϩⲉ ⲉⲡⲉⲉⲓⲕⲁⲛⲱⲛ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲛⲁ. ⲁⲩⲱ ⲉϫⲙ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

17ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ϭⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲟⲩⲉϩϩⲓ ⲥⲉ ⲉⲣⲟⲓ. ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ϯϥⲓ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ.

18ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲛⲡⲛⲉⲩⲙⲁ

Copyright information for CopSahidica