Hebrews 10

ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲑⲁⲓⲃⲉⲥ ⲛⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲛⲑⲓⲕⲱⲛ ⲁⲛ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ. ϩⲛ ⲛⲓⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲗⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲙⲛϣ ϭⲟⲙ ⲉⲛⲉϩ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁϯⲡⲉⲩⲟⲩⲓ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲁⲗⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩⲧⲁⲗⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ. ⲉⲃⲟⲗ ϭⲉ ϫⲉ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛⲛⲟⲃⲉ ϩⲛ ⲛⲉⲧϣⲙϣⲉ ⲉⲁⲩⲧⲃⲃⲟ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲛⲟⲃⲉ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲟⲩⲁⲧϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉ ⲥⲛⲟϥ ⲛϭⲓⲉ ϩⲓ ⲙⲁⲥⲉ ⲕⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛ ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙⲡⲕⲟⲩⲁϣⲟⲩ. ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲇⲉ ⲁⲕⲥⲃⲧⲱⲧϥ ⲛⲁⲓ. ⲟⲩϭⲗⲓⲗ ⲙⲛ ⲛⲉϣⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ϩⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲙⲡⲕⲣϩⲛⲁⲕ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲏⲩ. ϥⲥⲏϩ ϩⲛ ⲟⲩⲕⲉⲫⲁⲗⲓⲥ ⲛϫⲱⲱⲙⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ. ⲛⲧⲡⲉ ⲇⲉ ϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛ ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙⲛ ϩⲉⲛϭⲗⲓⲗ ⲙⲛ ⲛⲉϣⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ϩⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲙⲡⲕⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲕⲣϩⲛⲁⲕ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲗⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲏⲩ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ. ϣⲁϥϥⲓ ⲙⲡϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲉϥⲉⲧⲁϩⲉ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲁⲧϥ. 10 ϩⲙ ⲡⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲧⲃⲃⲏⲩ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ.

11 ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲉⲛ ⲛⲓⲙ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲉϥϣⲙϣⲉ. ⲉⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲓⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ. ⲛⲁⲓ ⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲕⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 12 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 13 ⲉϥϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲕⲱ ⲛⲛⲉϥϫⲁϫⲉ ϩⲁ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 14 ϩⲛ ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲧⲃⲃⲟ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ.

15 ϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ 16 ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉϯⲛⲁⲥⲙⲛⲧⲥ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲓⲉϯⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲧⲁⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ. 17 ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲛⲁⲣⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ. 18 ϩⲟⲡⲟⲩ ⲇⲉ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁⲓ. ⲉⲓⲉ ⲙⲛⲧⲁⲗⲟ ϭⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁ ⲛⲟⲃⲉ.

19 ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 20 ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲉϩⲕⲱϩⲥ ⲛⲁⲛ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ. 21 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉϫⲙ ⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 22 ⲙⲁⲣⲛϯⲡⲉⲛⲟⲩⲟⲓ ϩⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲙⲙⲉ. ϩⲛ ⲟⲩⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲛϩⲏⲧ ϭⲉϣϭⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ϫⲟⲕⲙ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 23 ⲛⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲑⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲁϫⲛⲣⲓⲕⲉ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ 24 ⲛⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩⲡⲁⲣⲟⲝⲩⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛ ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ. 25 ⲉⲙⲡⲛⲕⲱ ⲛⲥⲱⲛ ⲛⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲑⲉ ⲉⲡⲥⲱⲛⲧ ⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ.

26 ⲉⲛⲣⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲛϭⲟⲙ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲣⲉⲛϫⲓ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲙⲉ. ⲙⲛ ⲑⲩⲥⲓⲁ ϭⲉ ⲛⲁϣⲱϫⲡ ϩⲁ ⲛⲟⲃⲉ. 27 ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ. ⲙⲛ ⲡⲕⲱϩⲧ ⲛⲧⲥⲁⲧⲉ ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛⲛϫⲁϫⲉ. 28 ⲉⲣϣⲁⲛ ⲟⲩⲁ ⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲙⲙⲛⲧϣⲛϩⲧⲏϥ. ϩⲓⲙⲛⲧⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ. ⲏϣⲟⲙⲛⲧ ϣⲁϥⲙⲟⲩ. 29 ⲉⲓⲉ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲛⲁⲙⲡϣⲁ ⲛⲛⲁⲟⲩⲏⲣ ⲛⲧⲓⲙⲱⲣⲓⲁ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲉϣϥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲁϥⲉⲡ ⲡⲥⲛⲟϥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ϫⲉ ϥϫⲁϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲃⲃⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲁϥⲥⲱϣ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ. 30 ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲙⲡⲉⲕⲃⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ. 31 ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛϭⲓϫ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ.

32 ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲁⲑⲗⲏⲥⲓⲥ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲡϩⲓⲥⲉ. 33 ⲡⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲛⲉⲩⲥⲱⲃⲉ ⲛⲥⲱⲧⲛ ϩⲛ ϩⲉⲛⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ. ⲡⲉⲓⲕⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲓ ⲛⲁⲓ. 34 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲙⲏⲣ ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲱⲣⲡ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲥⲥⲟⲧⲡ ⲉⲥⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ. 35 ⲙⲡⲣⲛⲟⲩϫⲉ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲥ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛⲃⲉⲕⲉ. 36 ⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ. 37 ⲉⲧⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲡⲉ ϩⲟⲥⲟⲛ. ϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲛⲏⲩ ⲛϥⲛⲁⲱⲥⲕ ⲁⲛ 38 ⲡⲁⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲁⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲁⲛϩⲱⲡ ⲛϩⲛⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲁⲛ ⲛϩⲏⲧϥ. 39 ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲛⲏⲡ ⲁⲛ ⲉⲡϩⲱⲡ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ.

Copyright information for CopSahidica