Hebrews 10

1ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲑⲁⲓⲃⲉⲥ ⲛⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲛⲑⲓⲕⲱⲛ ⲁⲛ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ. ϩⲛ ⲛⲓⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲗⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲙⲛϣ ϭⲟⲙ ⲉⲛⲉϩ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁϯⲡⲉⲩⲟⲩⲓ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 2ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲁⲗⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩⲧⲁⲗⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ. ⲉⲃⲟⲗ ϭⲉ ϫⲉ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛⲛⲟⲃⲉ ϩⲛ ⲛⲉⲧϣⲙϣⲉ ⲉⲁⲩⲧⲃⲃⲟ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ. 3ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲛⲟⲃⲉ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ. 4ⲟⲩⲁⲧϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉ ⲥⲛⲟϥ ⲛϭⲓⲉ ϩⲓ ⲙⲁⲥⲉ ⲕⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 5ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛ ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙⲡⲕⲟⲩⲁϣⲟⲩ. ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲇⲉ ⲁⲕⲥⲃⲧⲱⲧϥ ⲛⲁⲓ. 6ⲟⲩϭⲗⲓⲗ ⲙⲛ ⲛⲉϣⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ϩⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲙⲡⲕⲣϩⲛⲁⲕ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. 7ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲏⲩ. ϥⲥⲏϩ ϩⲛ ⲟⲩⲕⲉⲫⲁⲗⲓⲥ ⲛϫⲱⲱⲙⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ. 8ⲛⲧⲡⲉ ⲇⲉ ϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛ ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙⲛ ϩⲉⲛϭⲗⲓⲗ ⲙⲛ ⲛⲉϣⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ϩⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲙⲡⲕⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲕⲣϩⲛⲁⲕ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲗⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 9ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲏⲩ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ. ϣⲁϥϥⲓ ⲙⲡϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲉϥⲉⲧⲁϩⲉ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲁⲧϥ. 10ϩⲙ ⲡⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲧⲃⲃⲏⲩ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ.

11ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲉⲛ ⲛⲓⲙ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲉϥϣⲙϣⲉ. ⲉⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲓⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ. ⲛⲁⲓ ⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲕⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 12ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 13ⲉϥϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲕⲱ ⲛⲛⲉϥϫⲁϫⲉ ϩⲁ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 14ϩⲛ ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲧⲃⲃⲟ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ.

15ϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ 16ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉϯⲛⲁⲥⲙⲛⲧⲥ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲓⲉϯⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲧⲁⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ. 17ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲛⲁⲣⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ. 18ϩⲟⲡⲟⲩ ⲇⲉ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁⲓ. ⲉⲓⲉ ⲙⲛⲧⲁⲗⲟ ϭⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁ ⲛⲟⲃⲉ.

19ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 20ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲉϩⲕⲱϩⲥ ⲛⲁⲛ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ. 21ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉϫⲙ ⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 22ⲙⲁⲣⲛϯⲡⲉⲛⲟⲩⲟⲓ ϩⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲙⲙⲉ. ϩⲛ ⲟⲩⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲛϩⲏⲧ ϭⲉϣϭⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ϫⲟⲕⲙ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 23ⲛⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲑⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲁϫⲛⲣⲓⲕⲉ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ 24ⲛⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩⲡⲁⲣⲟⲝⲩⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛ ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ. 25ⲉⲙⲡⲛⲕⲱ ⲛⲥⲱⲛ ⲛⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲑⲉ ⲉⲡⲥⲱⲛⲧ ⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ.

26ⲉⲛⲣⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲛϭⲟⲙ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲣⲉⲛϫⲓ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲙⲉ. ⲙⲛ ⲑⲩⲥⲓⲁ ϭⲉ ⲛⲁϣⲱϫⲡ ϩⲁ ⲛⲟⲃⲉ. 27ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ. ⲙⲛ ⲡⲕⲱϩⲧ ⲛⲧⲥⲁⲧⲉ ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛⲛϫⲁϫⲉ. 28ⲉⲣϣⲁⲛ ⲟⲩⲁ ⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲙⲙⲛⲧϣⲛϩⲧⲏϥ. ϩⲓⲙⲛⲧⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ. ⲏϣⲟⲙⲛⲧ ϣⲁϥⲙⲟⲩ. 29ⲉⲓⲉ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲛⲁⲙⲡϣⲁ ⲛⲛⲁⲟⲩⲏⲣ ⲛⲧⲓⲙⲱⲣⲓⲁ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲉϣϥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲁϥⲉⲡ ⲡⲥⲛⲟϥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ϫⲉ ϥϫⲁϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲃⲃⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲁϥⲥⲱϣ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ. 30ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲙⲡⲉⲕⲃⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ. 31ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛϭⲓϫ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ.

32ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲁⲑⲗⲏⲥⲓⲥ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲡϩⲓⲥⲉ. 33ⲡⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲛⲉⲩⲥⲱⲃⲉ ⲛⲥⲱⲧⲛ ϩⲛ ϩⲉⲛⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ. ⲡⲉⲓⲕⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲓ ⲛⲁⲓ. 34ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲙⲏⲣ ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲱⲣⲡ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲥⲥⲟⲧⲡ ⲉⲥⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ. 35ⲙⲡⲣⲛⲟⲩϫⲉ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲥ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛⲃⲉⲕⲉ. 36ⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ. 37ⲉⲧⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲡⲉ ϩⲟⲥⲟⲛ. ϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲛⲏⲩ ⲛϥⲛⲁⲱⲥⲕ ⲁⲛ 38ⲡⲁⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲁⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲁⲛϩⲱⲡ ⲛϩⲛⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲁⲛ ⲛϩⲏⲧϥ. 39ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲛⲏⲡ ⲁⲛ ⲉⲡϩⲱⲡ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ.

Copyright information for CopSahidica