Hebrews 11

1ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲧⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲉⲛⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ. 2ⲛⲧⲁⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲁ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲁⲓ.

3ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲛⲛⲟⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲛⲁⲓⲱⲛ ϩⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ.

4ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲁⲃⲉⲗ ⲧⲁⲗⲉϩⲟⲩⲉ ⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲡⲁⲣⲁ ⲕⲁⲉⲓⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲁⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲉϫⲛ ⲛⲉϥⲇⲱⲣⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩ ⲉⲧⲓ ⲟⲛ ϥϣⲁϫⲉ. 5ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲛⲱⲭ ⲁⲩⲡⲟⲟⲛⲉϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲟⲟⲛⲉϥ ⲉⲃⲟⲗ. ϩⲁⲑⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲡⲟⲟⲛⲉϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁϥⲣⲁⲛⲁϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 6ⲁϫⲛ ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲁⲧϭⲟⲙ ⲡⲉ ⲉⲣⲁⲛⲁϥ. ϣϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲧⲛⲁϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲃⲉⲕⲉ ⲛⲛⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ. 7ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲉⲓⲁⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲱϩⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲧϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲣϩⲟⲧⲉ ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲟⲩϭⲓⲃⲱⲧⲟⲥ ⲉⲡⲉⲩϫⲁⲓ ⲙⲡⲉϥⲏⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲁϥⲧϭⲁⲓⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ.

8ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧϥⲛⲁϫⲓⲧϥ ⲉⲩⲕⲗⲏ ⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲧⲱⲛ. 9ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ϩⲱⲥ ϣⲙⲙⲟ. ⲉⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩⲛ ϩⲉⲛϩⲃⲱ ⲙⲛ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁⲩⲱ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲛϣⲃⲣⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲡⲓⲉⲣⲏⲧ ⲛⲟⲩⲱⲧ. 10ⲛⲉϥϭⲱϣⲧ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲥ ⲥⲛⲧⲉ ⲙⲙⲁⲩ. ⲧⲁⲓ ⲉⲡⲉⲥⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲇⲏⲙⲓⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 11ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲥⲁⲣⲣⲁ ⲧⲁϭⲣⲏⲛ ⲁⲥϫⲓ ⲛⲟⲩϭⲟⲙ ⲉⲩⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲉⲥϭⲟⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲥⲧⲁⲛϩⲉⲧ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ. 12ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲁ ⲉⲁ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲣⲡⲕⲉⲕⲁϭⲟⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲥⲓⲟⲩ ⲛⲧⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲁϣⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲙⲡϣⲟ ⲉⲧϩⲁⲧⲙ ⲡⲉⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲧⲉⲙⲛⲧϥ ⲏⲡⲉ.

13ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩϫⲓ ⲛⲛⲉⲣⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲉ ⲁⲩⲁⲥⲡⲁⲍⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉⲛϣⲙⲙⲟ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛϩⲉⲛⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ. 14ⲛⲉⲧϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲉⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ. 15ⲛⲛⲉⲩⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ. ⲛⲉⲁⲩⲣⲧⲉ ⲡⲉ ⲛⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟⲥ. 16ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲟⲩⲉϣⲧⲉⲧⲥⲟⲧⲡ ⲉⲧⲉⲧⲁⲧⲡⲉ ⲧⲉ. ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲥⲟⲃⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ.

17ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲛⲉⲣⲏⲧ 18ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ϫⲉ ϩⲛ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲩⲥⲡⲉⲣⲙⲁ. 19ⲉⲁϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲁϥϫⲓⲧϥ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ. 20ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲓⲥⲁⲁⲕ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲓⲁⲕⲱⲃ ⲙⲛ ⲏⲥⲁⲩ. 21ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲛϩⲧⲏϥ ⲙⲡⲉϥϭⲉⲣⲱⲃ. 22ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁϥⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉϥⲕⲉⲉⲥ.

23ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲡⲟ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁⲩϩⲟⲡϥ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲃⲟⲧ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲛⲉⲥⲱϥ ⲙⲡⲟⲩⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲇⲓⲁⲧⲁⲅⲙⲁ ⲙⲡⲣⲣⲟ. 24ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲣⲛⲟϭ ⲙⲡϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲫⲁⲣⲁⲱ. 25ⲉⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⲛⲁϥ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲟⲩⲉϫⲓ ⲛⲧⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲥⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ. 26ⲉⲁϥⲉⲡ ⲡⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲩⲉ ⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲛⲁϩⲱⲱⲣ ⲛⲕⲏ ⲙⲉ. ⲛⲉϥϭⲱϣⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲡⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ. 27ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁϥⲕⲁ ⲕⲏⲙⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲙⲡϥⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡϭⲱⲛⲧ ⲙⲡⲣⲣⲟ. ⲡⲉⲧⲉⲙⲉⲩⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉϥϭⲉⲉⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ. 28ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϥⲣⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲙⲛ ⲡⲡⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ϫⲉ ⲛⲛⲉ ⲡⲉⲧⲧⲁⲕⲟ ⲛⲛϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉ ϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 29ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩϫⲓⲟⲟⲣ ⲛⲧⲉⲣⲩⲑⲣⲁ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲑⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲕⲁϩ ⲉϥϣⲟⲩⲱⲟⲩ. ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲛⲧⲟⲩ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲓ ⲛⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱⲙⲥ. 30ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲥⲟⲃⲧ ⲛϩⲓⲉⲣⲓⲭⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲱⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲥⲁϣϥ ⲛϩⲟⲟⲩ. 31ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲣⲁⲁⲃ ⲧⲡⲟⲣⲛⲏ ⲙⲡⲥϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ. ⲉⲁⲥϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲛϫⲱⲣ ϩⲛ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ.

32ⲉⲓⲛⲁϫⲉⲟⲩ ⲟⲛ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕⲁⲁⲧ ⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲅⲉⲇⲉⲱⲛ ⲃⲁⲣⲁⲕ ⲥⲁⲙⲯⲱⲛ ⲓⲉⲫⲑⲁⲉ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲙⲛ ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲙⲛ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 33ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲣⲟ ⲉⲛⲓⲙⲛⲧⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲣϩⲱⲃ ⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲙⲁⲧⲉ ⲛⲛⲉⲣⲏⲧ ⲁⲩⲧⲱⲙ ⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲙⲙⲟⲩⲓ. 34ⲁⲩⲱϣⲙ ⲛⲧϭⲟⲙ ⲛⲧⲥⲁⲧⲉ. ⲁⲩⲣⲃⲟⲗ ⲉⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲧⲥⲏϥⲉ. ⲁⲩϭⲙϭⲟⲙ ϩⲛ ⲧⲙⲛⲧϭⲱⲃ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲩϫⲟⲟⲣ ϩⲙ ⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲁⲩϭⲱⲧⲡ ⲛⲙⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ. 35ⲁϩⲉⲛⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲓ ⲛⲛⲉⲩⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ ⲛⲁⲩ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲱⲧⲉ ⲙⲡⲉⲩⲥⲱⲙⲁ. ϫⲉ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲛⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ. 36ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲟⲛⲧⲟⲩ ϩⲛ ϩⲉⲛⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲙⲛ ϩⲉⲛⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ. ⲉⲧⲉⲓ ⲇⲉ ϩⲛ ϩⲉⲛⲙⲣⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. 37ⲁⲩⲟⲩⲁⲥⲧⲟⲩ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟⲩ ϩⲛ ⲟⲩϩⲱⲧⲃ ⲛⲥⲏϥⲉ ⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ ϩⲉⲛⲃⲁⲗⲟⲧ ⲙⲛ ϩⲉⲛϣⲁⲁⲣ ⲛⲃⲁⲁⲙⲡⲉ ⲉⲩⲣϭⲣⲱϩ ⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲉⲩⲙⲟⲕϩ. 38ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲡϣⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲩⲥⲟⲣⲙ ϩⲓ ⲛϫⲁⲓⲉ ⲙⲛ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲓⲁ ⲙⲛ ⲛⲉϣⲕⲟⲗ ⲙⲡⲕⲁϩ.

39ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲟⲩϫⲓ ⲛⲛⲉⲣⲏⲧ. 40ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲱϣⲧ ⲉⲩϩⲱⲃ ⲉϥⲥⲟⲧⲡ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϫⲛⲧⲛ.

Copyright information for CopSahidica