Hebrews 12

ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲉⲓⲙⲏⲏϣⲉ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲁⲛⲕⲱ ⲛⲥⲱⲛ ⲙⲙⲛⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲣⲟⲛ ⲙⲁⲣⲛⲡⲱⲧ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲡⲁⲅⲱⲛ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ. ⲉⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲡⲁⲣⲭⲏⲅⲟⲥ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛ ⲡⲣⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲡⲙⲁ ⲙⲡⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲉⲁϥⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ⲙⲡϣⲓⲡⲉ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲁⲛⲧⲓⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛϣⲡϩⲓⲥⲉ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲯⲩⲭⲏ. ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲟⲥⲙ.

ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲱϩ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲙⲁ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ. ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲱⲃϣ ⲙⲡⲥⲟⲡⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲣⲕⲟⲩⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣϣⲱⲥⲙ ⲉⲩϫⲡⲓⲟ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ. ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ ϣⲁϥⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟϥ. ϣⲁϥⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϥⲛⲁϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ. ϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ. ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟϥ. ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲁⲁⲧ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲛⲧⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉⲣⲟⲥ. ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲁⲛ. ⲉϣϫⲉ ⲛⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⲛⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉⲛϣⲓⲡⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲛϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲁⲛ ⲧⲛⲛⲁϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲧⲛⲱⲛϩ. 10 ⲛⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲣⲟⲥϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛϩⲟⲟⲩ. ⲛⲉⲩⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲩ. ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲩⲛⲟϥⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲡ. 11 ⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲣⲟⲥⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲉϣϫⲉ ⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲇⲉ ϣⲁⲥϯ ⲛⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲉⲓⲣⲏⲛⲓⲕⲟⲛ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲥ.

12 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲙⲁⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛϭⲓϫ ⲉⲧⲃⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ. ⲙⲛ ⲙⲡⲁⲧ ⲉⲧⲕⲏ 13 ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲙⲓⲉ ϩⲉⲛϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉ ⲡⲉⲧϫⲟⲩϩⲉ ⲡⲱϣⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲉⲗⲟ.

14 ⲡⲱⲧ ⲛⲥⲁ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲃⲃⲟ ⲡⲁⲓ ⲁϫⲛⲧϥ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 15 ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲁ ϣⲁⲁⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲉ ⲙⲡⲓⲕⲣⲓⲁ ⲉⲥⲣⲏⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲟⲩⲭⲟⲗⲏ ⲛⲥⲉⲥⲱⲱϥ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲙⲏⲏ ϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲥ. 16 ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲟⲥ. ⲏⲉϥⲥⲟⲟϥ ⲛⲑⲉ ⲛⲏⲥⲁⲩ ⲡⲁⲓ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩϭⲓⲛⲟⲩⲱⲙ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁϥϯ ⲛⲉϥⲙⲛⲧϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉ. 17 ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲧⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲙⲡϥϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲁ ⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲉⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲣⲙⲉⲓⲏ.

18 ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϯ ⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲡⲉⲧⲟⲩϭⲟⲙϭⲙ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲧϫⲉⲣⲟ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲁⲧⲉ ⲙⲛ ⲟⲩϭⲟⲥⲙ ⲙⲛ ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ⲙⲛ ⲟⲩϩⲁⲧⲏⲩ. 19 ⲙⲛ ⲟⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ. ⲙⲛ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲛⲛϣⲁϫⲉ. ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁ ⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲧⲙⲟⲩⲉϩ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲁⲩ. 20 ⲙⲡⲟⲩϥⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ. ⲕⲁⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲱϩ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ϣⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ 21 ϩⲟⲩⲧⲱⲥ ⲛⲉⲩϩⲟⲧⲉ ⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟ ⲛϩⲟⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ϯⲥⲧⲱⲧ. 22 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϯ ⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲓ ⲉⲥⲓⲱⲛ ⲡⲧⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲛⲧⲡⲉ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲧⲃⲁ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. 23 ⲁⲩⲱ ⲉⲡϣⲁ ⲙⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲛϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 24 ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡϭⲟϣϭϣ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲡⲁ ⲁⲃⲉⲗ.

25 ϭⲱϣⲧ ϭⲉ ⲙⲡⲣⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲓ ⲙⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ. ⲉϣϫⲉ ⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲟⲩⲣⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲧϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ. ⲡⲟⲗⲩ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧⲕⲧⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ. 26 ⲉϣϫⲉ ⲁϥⲕⲓⲙ ⲉⲡⲕⲁϩ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲓ ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲕⲓⲙ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲕⲉⲡⲉ 27 ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲧⲉⲓ ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲡⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲕⲓⲙ ϩⲱⲥ ⲉⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ. ϫⲉ ⲉⲩⲉϭⲱ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲉ ⲛⲥⲉⲕⲓⲙ ⲁⲛ. 28 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲁⲛϫⲓ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲙⲁⲣⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ. ⲛⲧⲛϣⲙϣⲉ ⲉⲛⲣⲁⲛⲁϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ. 29 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲉϥⲟⲩⲱⲱϣⲉ ⲡⲉ.

Copyright information for CopSahidica