Hebrews 12

1ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲉⲓⲙⲏⲏϣⲉ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲁⲛⲕⲱ ⲛⲥⲱⲛ ⲙⲙⲛⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲣⲟⲛ ⲙⲁⲣⲛⲡⲱⲧ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲡⲁⲅⲱⲛ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ. 2ⲉⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲡⲁⲣⲭⲏⲅⲟⲥ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛ ⲡⲣⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲡⲙⲁ ⲙⲡⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲉⲁϥⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ⲙⲡϣⲓⲡⲉ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 3ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲁⲛⲧⲓⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛϣⲡϩⲓⲥⲉ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲯⲩⲭⲏ. ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲟⲥⲙ.

4ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲱϩ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲙⲁ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ. ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ. 5ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲱⲃϣ ⲙⲡⲥⲟⲡⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲣⲕⲟⲩⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣϣⲱⲥⲙ ⲉⲩϫⲡⲓⲟ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ. 6ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ ϣⲁϥⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟϥ. ϣⲁϥⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϥⲛⲁϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ. 7ϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ. ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟϥ. 8ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲁⲁⲧ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲛⲧⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉⲣⲟⲥ. ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲁⲛ. 9ⲉϣϫⲉ ⲛⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⲛⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉⲛϣⲓⲡⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲛϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲁⲛ ⲧⲛⲛⲁϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲧⲛⲱⲛϩ. 10ⲛⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲣⲟⲥϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛϩⲟⲟⲩ. ⲛⲉⲩⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲩ. ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲩⲛⲟϥⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲡ. 11ⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲣⲟⲥⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲉϣϫⲉ ⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲇⲉ ϣⲁⲥϯ ⲛⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲉⲓⲣⲏⲛⲓⲕⲟⲛ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲥ.

12ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲙⲁⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛϭⲓϫ ⲉⲧⲃⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ. ⲙⲛ ⲙⲡⲁⲧ ⲉⲧⲕⲏ 13ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲙⲓⲉ ϩⲉⲛϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉ ⲡⲉⲧϫⲟⲩϩⲉ ⲡⲱϣⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲉⲗⲟ.

14ⲡⲱⲧ ⲛⲥⲁ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲃⲃⲟ ⲡⲁⲓ ⲁϫⲛⲧϥ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 15ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲁ ϣⲁⲁⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲉ ⲙⲡⲓⲕⲣⲓⲁ ⲉⲥⲣⲏⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲟⲩⲭⲟⲗⲏ ⲛⲥⲉⲥⲱⲱϥ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲙⲏⲏ ϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲥ. 16ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲟⲥ. ⲏⲉϥⲥⲟⲟϥ ⲛⲑⲉ ⲛⲏⲥⲁⲩ ⲡⲁⲓ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩϭⲓⲛⲟⲩⲱⲙ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁϥϯ ⲛⲉϥⲙⲛⲧϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉ. 17ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲧⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲙⲡϥϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲁ ⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲉⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲣⲙⲉⲓⲏ.

18ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϯ ⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲡⲉⲧⲟⲩϭⲟⲙϭⲙ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲧϫⲉⲣⲟ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲁⲧⲉ ⲙⲛ ⲟⲩϭⲟⲥⲙ ⲙⲛ ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ⲙⲛ ⲟⲩϩⲁⲧⲏⲩ. 19ⲙⲛ ⲟⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ. ⲙⲛ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲛⲛϣⲁϫⲉ. ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁ ⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲧⲙⲟⲩⲉϩ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲁⲩ. 20ⲙⲡⲟⲩϥⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ. ⲕⲁⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲱϩ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ϣⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ 21ϩⲟⲩⲧⲱⲥ ⲛⲉⲩϩⲟⲧⲉ ⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟ ⲛϩⲟⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ϯⲥⲧⲱⲧ. 22ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϯ ⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲓ ⲉⲥⲓⲱⲛ ⲡⲧⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲛⲧⲡⲉ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲧⲃⲁ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. 23ⲁⲩⲱ ⲉⲡϣⲁ ⲙⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲛϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 24ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡϭⲟϣϭϣ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲡⲁ ⲁⲃⲉⲗ.

25ϭⲱϣⲧ ϭⲉ ⲙⲡⲣⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲓ ⲙⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ. ⲉϣϫⲉ ⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲟⲩⲣⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲧϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ. ⲡⲟⲗⲩ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧⲕⲧⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ. 26ⲉϣϫⲉ ⲁϥⲕⲓⲙ ⲉⲡⲕⲁϩ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲓ ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲕⲓⲙ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲕⲉⲡⲉ 27ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲧⲉⲓ ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲡⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲕⲓⲙ ϩⲱⲥ ⲉⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ. ϫⲉ ⲉⲩⲉϭⲱ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲉ ⲛⲥⲉⲕⲓⲙ ⲁⲛ. 28ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲁⲛϫⲓ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲙⲁⲣⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ. ⲛⲧⲛϣⲙϣⲉ ⲉⲛⲣⲁⲛⲁϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ. 29ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲉϥⲟⲩⲱⲱϣⲉ ⲡⲉ.

Copyright information for CopSahidica