Hebrews 13

1ⲧⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⲙⲁⲣⲉⲥϭⲱ. 2ⲧⲙⲛⲧⲙⲁⲓϣⲙⲙⲟ ⲙⲡⲣⲣⲡⲉⲥⲱⲃϣ. ϩⲓⲧⲛ ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁϩⲟⲓⲛⲉ ϣⲉⲡ ϩⲉⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. 3ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲛⲉⲧⲙⲏⲣ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲏⲣ ⲛⲙⲙⲁⲩ. ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲕϩ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲥⲱⲙⲁ. 4ⲡⲅⲁⲙⲟⲥ ⲧⲁⲓⲏⲩ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲛⲛⲕⲟⲧⲕ ⲧⲃⲃⲏⲩ. ⲙⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ ⲛⲛⲟⲓⲕ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ. 5ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲙⲁⲓϩⲟⲙⲛⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲣⲉϣⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲛⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲁⲃⲟϣⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲛⲁⲕⲁⲁⲕ ⲛⲥⲱⲓ. 6ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲏⲕ ⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲡⲁⲃⲟⲏⲑⲟⲥ ⲛϯⲛⲁⲣϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲣⲟⲩ ⲛⲁⲓ.

7ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲟϭ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲡϫⲓⲥⲉ ⲛⲧⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏ ⲧⲛⲧⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 8ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲥⲁϥ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲟⲛ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϣⲁ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ. 9ⲙⲡⲣϣⲉⲉⲓ ϩⲛ ϩⲉⲛⲥⲃⲱ ⲛϣⲙⲙⲟ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉ ⲡϩⲏⲧ ⲧⲁϫⲣⲟ ϩⲛ ⲟⲩϩⲙⲟⲧ ϩⲛ ϩⲉⲛϭⲓⲛⲟⲩⲟⲟⲙ ⲁⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲙⲡⲟⲩϯϩⲏⲩ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. 10ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲉⲙⲛⲧⲟⲩ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏ ⲧϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧϣⲙϣⲉ ⲛⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ. 11ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲓ ⲡⲉⲩⲥⲛⲟϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲁ ⲛⲟⲃⲉ ϣⲁⲩⲣⲉⲕϩ ⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ. 12ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲧⲃⲃⲉ ⲡⲗⲁⲟⲥ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ. ⲁϥⲙⲟⲩ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲩⲗⲏ. 13ⲙⲁⲣⲛⲃⲱⲕ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟϥ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⲉⲛϥⲓ ϩⲁ ⲡⲉϥⲛⲟϭⲛⲉϭ. 14ⲙⲛⲧⲁⲛ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲉⲥⲛⲁϭⲱ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲥ. 15ⲙⲁⲣⲛⲧⲁⲗⲟ ϭⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲥⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲛⲉⲛⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ⲉⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ. 16ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲙⲡⲣⲣⲡⲉⲩⲱⲃϣ. ⲛⲉⲓⲑⲩⲥⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲛⲉⲧⲣⲁⲛⲁϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

17ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲧⲛⲛⲟϭ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲧⲟ ⲛⲟⲩϣⲏ ⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ϩⲁ ⲛⲉⲧⲙⲯⲩⲭⲏ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛⲁϯ ⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲣⲡⲁⲓ ϩⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲛⲥⲉⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲁⲛ ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛⲛⲟϥⲣⲉ.

18ϣⲗⲏⲗ ϩⲁⲣⲟⲛ. ⲧⲛⲡⲓⲑⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲉⲫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. 19ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲣ ⲡⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲁⲁⲧ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ.

20ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙⲡⲛⲟϭ ⲛϣⲱⲥ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉⲥⲛⲟⲩ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 21ⲉϥⲉⲥⲃⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲁⲛⲁϥ ⲛϩⲏⲧⲛ ϩⲓⲧⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ.

22ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ϭⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. ⲁⲛⲉⲭⲉ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲥⲟⲡⲥ. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ. 23ⲥⲟⲩⲛ ⲡⲉⲛⲥⲟⲛ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ. ⲡⲁⲓ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. ϯⲛⲏⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ.

24ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲉⲧⲛⲛⲟϭ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲑⲓⲧⲁⲗⲓⲁ. 25ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ.

Copyright information for CopSahidica