Hebrews 3

ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲙⲉⲧⲟⲭ ⲟⲥ ⲙⲡⲧⲱϩⲙ ⲛⲧⲡⲉ. ⲥⲟⲩⲛ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲧⲉⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟϥ. ⲛⲑⲉ ϩⲱⲱϥ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϩⲙ ⲡⲉϥⲏⲉⲓ. ⲁⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲡϣⲁ ⲛϩⲟⲩⲉ ⲉⲟⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥ ϩⲟⲩⲉ ⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲡⲏⲓ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟϥ. ⲏⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲁ. ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉ ⲛⲕⲁ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲕⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲧⲏⲣϥ ϩⲱⲥ ϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲟⲟⲩ. ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ⲉϫⲙ ⲡⲉϥⲏⲉⲓ. ⲉⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲏⲉⲓ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲙⲛ ⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ.

ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲙⲡⲣϯⲛϣⲟⲧ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲛⲑⲉ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲙⲡϯϭⲛⲁⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁϩⲃⲏⲩⲉ 10 ⲛϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲓⲙⲉⲥⲧⲉ ϯⲅⲉⲛⲉⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲙ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲛ ⲛⲁϩⲓⲟⲟⲩⲉ 11 ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲱⲣⲕ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲁⲟⲣⲅⲏ ϫⲉ ⲛⲛⲥⲉⲛⲏⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲁⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ.

12 ϭⲱϣⲧ ϭⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲙⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ. ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉϥⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ. 13 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲉⲛϩⲟⲥⲟⲛ ⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲡⲟⲟⲩ. ϫⲉ ⲛⲛⲉ ⲟⲩⲁ ⲛϣⲟⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛ ⲧⲁⲡⲁⲧⲏ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ. 14 ⲁⲛϭⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ϣⲁⲃⲟⲗ. 15 ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲙⲡⲣϯⲛϣⲟⲧ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲛⲑⲉ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲙⲡϯϭⲛⲁⲧ. 16 ϩⲟⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩϯϭⲛⲁⲧ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲕⲏⲙⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ. 17 ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲥⲧⲱⲟⲩ ⲛϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲙⲏ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ. ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛⲉⲩϣⲁⲩ ϩⲉ ϩⲓ ⲡϫⲁⲓⲉ. 18 ⲛⲧⲁϥⲱⲣⲕ ⲇⲉ ⲛⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ. 19 ⲁⲩⲱ ⲧⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲩϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ.

Copyright information for CopSahidica