Hebrews 4

ⲙⲁⲣⲛⲣϩⲟⲧⲉ ϭⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲁϥⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ. ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲁⲁⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲏ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲥⲱⲧⲙ ϯϩⲏⲩ ⲛⲛⲏ. ⲉⲛϥⲕⲉⲣⲁ ⲁⲛ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ. ⲧⲛⲛⲁⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲱⲣⲕ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲁⲟⲣⲅⲏ ϫⲉ ⲛⲛⲥⲉⲛⲏⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲁⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ. ⲕⲁⲓⲧⲟⲓ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϫⲓⲛ ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ. ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲥⲉⲛⲁϣⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲁⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲉⲡⲉⲓ ⲟⲩⲛ ϭⲉ ⲁϥϣⲱϫⲡ ⲉⲧⲣⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲡⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ. ⲁϥⲡⲣϫ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ. ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡⲓⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲧⲉⲉⲓϭⲟⲧ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲣⲡ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲙⲡⲣϯⲛϣⲟⲧ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ. ⲉⲛⲉⲛⲧⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲅⲁⲣ ϯⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲉϥⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲕⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ. ⲁⲣⲁ ⲁϥϣⲱϫⲡ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲓⲥⲙⲟⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 10 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲁϥⲙⲧⲟⲛ ϩⲱⲱϥ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲟⲩϥ. 11 ⲙⲁⲣⲛϭⲉⲡⲏ ϭⲉ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉ ⲟⲩⲁ ϩⲉ ϩⲙ ⲡⲓⲥⲙⲟⲧ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲉⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ.

12 ϥⲟⲛϩ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲁⲩⲱ ϥϣⲱⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲥⲏϥⲉ ⲛⲓⲙ ⲛϩⲟ ⲥⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱⲧⲉ ϣⲁ ⲙⲙⲁ ⲙⲡⲱϣ ⲛⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲙⲛ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛϩⲁⲣⲙⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲁⲗⲧⲕⲁⲥ ⲉϥⲟ ⲛⲣⲉϥⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲛ ⲙⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲙⲡϩⲏⲧ. 13 ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲱⲛⲧ ⲉϥϩⲏⲡ ⲙⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲉϭⲟⲗⲡ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉϣⲁⲁⲧ ⲛⲛⲁϩⲣⲁϥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲛ.

14 ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲁϥϫⲉⲧ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲙⲁⲣⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ 15 ⲛⲟⲩⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲛϥ ⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲛⲙⲙⲁⲛ ϩⲛ ⲛⲁⲥⲑⲉⲛⲓⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥϫⲟⲛⲧ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲛϩⲉ ϣⲁⲧⲛ ⲛⲟⲃⲉ. 16 ⲙⲁⲣⲛϯⲡⲉⲛⲟⲩⲟⲓ ϭⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲉⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉϫⲓ ⲛⲟⲩⲛⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲛϩⲉ ⲉⲩϩⲙⲟⲧ ⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲁⲛ ⲛⲃⲟⲏⲑⲓⲁ.

Copyright information for CopSahidica