Hebrews 7

1ⲡⲉⲉⲓⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲥⲁⲗⲏⲙ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲁϥⲕⲟⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϭⲟϫϭϫ ⲛⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ 2ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϯⲣⲉⲙⲏⲧ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ. ϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ⲉϣⲁⲩϩⲉⲣⲙⲏ ⲛⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ. 3ⲉⲩⲁⲧⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲉⲩⲁⲧⲙⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲙⲡⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉϥⲅⲉⲛⲉⲁ ⲉⲙⲛⲧϥ ⲁⲣⲭⲏ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲙⲛⲧϥ ϩⲁⲏ ⲛⲱⲛϩ ⲉϥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲇⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ϣⲁⲃⲟⲗ.

4ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ ⲛϭⲟⲧ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ϯⲣⲉⲙⲏⲧ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛϣⲱⲗ. 5ⲛⲉⲃⲟⲗ ⲙⲉⲛ ϩⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲗⲉⲩⲉⲓ ⲉⲧϫⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲏⲃ. ⲟⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲧⲉ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲣⲉⲙⲏⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲥⲛⲏⲩ. ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧϯⲡⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. 6ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲧⲁⲩⲉ ⲧⲉϥⲅⲉⲛⲉⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁϥⲧⲧⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲣⲉⲙⲏⲧ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉⲣⲏⲧ. 7ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲟⲩⲱϩⲙ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲃⲕ ϫⲓⲥⲙⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲧⲥⲟⲧⲡ ⲉⲣⲟϥ. 8ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲙⲉⲛ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩ ⲛⲉϣⲁⲩϫⲓ ⲛⲛⲣⲉⲙⲏⲧ ⲙⲡⲙⲁ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ϥⲟⲛϩ. 9ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲛ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲡⲕⲉⲗⲉⲩⲉⲓ ⲉϣⲁϥϫⲓⲣⲉⲙⲏⲧ ⲁⲩϯⲣⲉⲙⲏⲧ ϩⲁⲣⲟϥ. 10ⲉⲧⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϥϩⲛ ⲧϯⲡⲉ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉϥⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ.

11ⲉⲛⲉⲟⲩⲛ ⲟⲩϫⲱⲕ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲧⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛⲗⲉⲩⲉⲓ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲛⲉⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲉⲭⲣⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲕⲉⲟⲩⲏⲏⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲧⲙϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛⲁⲁⲣⲱⲛ. 12ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉⲩⲡⲱⲱⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲏⲃ. ϩⲁⲡⲥ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲡⲱⲱⲛⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ. 13ⲡⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲁϥⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉⲕⲉⲫⲩⲗⲏ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲙⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉ ⲉⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. 14ϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲓⲟⲩⲇⲁ. ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲉⲧⲉ ⲙⲡⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϣⲁϫⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ. 15ⲉⲧⲉⲓ ⲟⲛ ⲛϩⲟⲩⲟ ϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉϣϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲛⲉ ⲙⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲕⲉⲟⲩⲏⲏⲃ. 16ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 17ⲥⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ. 18ⲁⲩⲟⲩⲱⲥϥ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲥⲙⲛⲧⲁⲧϭⲟⲙ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲟϥⲣⲉ. 19ⲙⲡⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉⲕ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ. ⲧⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲉⲛⲛⲁϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

20ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛⲁⲛⲁϣ ⲁⲛ. ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛⲁⲛⲁϣ. 21ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲁⲛⲁϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲱⲣⲕ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲛⲁⲣϩⲧⲏϥ ⲁⲛ. ⲇⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 22ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲓϭⲟⲧ ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲡⲧⲱⲣⲉ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ. 23ⲁⲩⲱ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲁϩⲁϩ ⲣⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛϩⲏ ⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲕⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ. 24ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ϫⲉ ϥⲛⲁϭⲱ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲏⲃ ⲁϫⲛⲱϫⲛ. 25ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲩϫⲟ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ. ⲉϥⲟⲛϩ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲥⲙⲙⲉ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ.

26ⲟⲩⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲡⲉⲧⲡⲣⲉⲡⲉⲓ ⲛⲁⲛ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲃⲁⲗϩⲏⲧ ⲛⲁⲧⲧⲱⲗⲙ. ⲉϥⲥⲁϩⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲛⲟⲃⲉ. ⲉⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲉⲙⲡⲏⲩⲉ. 27ⲡⲁⲓ ⲉⲙⲛⲧϥ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛϣⲟⲣⲡ. ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ϩⲁ ⲛⲁⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲁⲁϥ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ. 28ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲱⲟⲩ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧϭⲟⲙ. ⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲧⲉⲡⲱⲣⲕ ⲉⲧⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ.

Copyright information for CopSahidica