Hebrews 8

1ⲡⲕⲉⲫⲁⲗⲁⲓⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲧⲉⲓ ⲙⲓⲛⲉ. ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ ⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲛⲟϭ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ. 2ⲡⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲙⲛ ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲙⲙⲉ. ⲧⲉⲛⲧⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲏⲥⲥⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ. 3ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉϣⲁⲩⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲁⲗⲉ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓ ⲑⲩⲥⲓⲁ. ⲉⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲧⲉ ⲉⲡⲁⲓ ⲉⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲉⲧϥⲛⲁⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ. 4ⲉⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲡⲉ. ⲛⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲡⲉ. ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲧⲁⲗⲟ ⲛⲛⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 5ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲙϣⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲙⲟⲧ ⲙⲛ ⲟⲩϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲧⲡⲉ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉϥⲛⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ. ϭⲱϣⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉⲕⲉⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲟⲩⲟⲕ ⲉⲣⲟϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲧⲟⲟⲩ. 6ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓ ⲛϩⲉⲛϣⲙϣⲉ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ. ⲛⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ. ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲙⲛⲧⲥ ⲉϫⲛ ϩⲉⲛⲉⲣⲏⲧ ⲉⲩⲥⲟⲧⲡ.

7ⲉⲛⲉⲣⲉ ϯϣⲟⲣⲡ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲁϫⲛ ⲁⲣⲓⲕⲉ. ⲛⲉϥⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲥⲁ ⲡⲙⲁ ⲛⲧⲙⲉϩⲥⲛⲧⲉ. 8ⲉϥϭⲛⲁⲣⲓⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲟⲩⲛ ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲙ ⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲙⲛ ⲡⲏⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ ⲛⲟⲩⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲃⲣⲣⲉ. 9ⲉⲛⲕⲁⲧⲁ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲓⲁⲁⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲓⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲩϭ ⲓϫ ⲉⲛⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲕⲏⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩϭⲱ ϩⲛ ⲧⲁⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 10ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉϯⲛⲁⲥⲙⲛⲧⲥ ⲙⲛ ⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲓⲉϯ ⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϫⲛ ⲛⲁⲩⲙⲉⲉⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲗⲁⲟⲥ. 11ⲛⲧⲉⲧⲙ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϯⲥⲃⲱ ⲙⲡⲉϥⲣⲙⲛϯ ⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲟⲩⲛ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲡⲉⲩⲕⲟⲩⲓ ϣⲁ ⲡⲉⲩⲛⲟϭ. 12ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ. ⲧⲁⲧⲙⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ. 13ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲃⲣⲣⲉ ⲁϥⲣⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲁⲥ. ⲡⲉⲛⲧϥⲣⲁⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣϩⲗⲗⲟ ϥϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ.

Copyright information for CopSahidica