Hebrews 9

ⲛⲉⲟⲩⲛⲧⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ϩⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲛϣⲙϣⲉ. ⲡⲕⲟⲥⲙⲓⲕⲟⲛ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲟ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲧⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲙ ⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲙⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲓⲥ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ ⲁⲩⲱ ⲧϣⲟⲩⲣⲏ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲧⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲧⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲉⲣⲉ ⲧϭⲓⲃⲱⲧⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧϭⲟⲟⲗⲉ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲥⲁⲥⲁ ⲛⲓⲙ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡϭⲗⲙⲁⲓ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲙⲁⲛⲛⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲡϭⲉⲣⲱⲃ ⲛⲁⲁⲣⲱⲛ ⲉⲛⲧⲁϥϯⲟⲩⲱ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲗⲁⲝ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ. ⲛⲧⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲉⲛⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛ ⲛⲉⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲩⲣϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲉⲡϩⲓⲗⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲥⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ.

ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲧⲁⲙⲓⲏⲩ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ. ϣⲁⲣⲉ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲙⲉⲛ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲥⲕⲏⲛⲏ ⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϣⲙϣⲉ. ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲉϩⲥⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛⲥⲛⲟϥ ⲁⲛ. ⲡⲁⲓ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ϩⲁⲙⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲓ. ϫⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲧⲉⲓ ⲟⲩⲛⲧⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲥⲕⲏⲛⲏ ⲧⲁϫⲣⲟ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲟ ⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲉⲛⲇⲱⲣⲟⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧϣⲙϣⲉ. 10 ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ϩⲉⲛϭⲓ ⲛⲟⲩⲱⲙ ⲙⲛ ϩⲉⲛϭⲓ ⲛⲥⲱ. ⲙⲛ ϩⲉⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ. ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϣⲁ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ.

11 ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲛⲟϭ ⲛⲥⲕⲏⲛⲏ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲩⲛⲅ ⲛϭⲓϫ ⲁⲛ. ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲉⲉⲓⲥⲱⲛⲧ ⲁⲛ. 12 ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲁⲛ ⲛϭⲓⲉ ϩⲓⲙⲁⲥⲉ. ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲡⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲁϥϭⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲉ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 13 ⲉϣϫⲉ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲛϭⲓⲉ ⲙⲛ ⲛⲙⲁⲥⲉ ⲙⲛ ⲡⲕⲣⲙⲉⲥ ⲛⲛⲃⲁϩⲥⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϭⲉϣϭϣ ⲛⲉⲧϫⲁϩⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϣⲁⲩⲧⲃⲃⲟ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲧⲃⲃⲟ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ. 14 ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲁⲓ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲛⲁⲧⲃⲃⲟ ⲛⲛⲉⲧⲛⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛϣⲙϣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ.

15 ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲃⲣⲣⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲡⲙⲟⲩ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲥⲱⲧⲉ ⲛⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⲉⲧϩⲛ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲧⲧⲁϩⲙ ϫⲓ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲛⲧⲉ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 16 ϩⲟⲡⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲉⲧⲣⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲓ ⲙⲡⲉⲧⲕⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ. 17 ⲉϣⲁⲣⲉ ⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϫⲣⲟ ϩⲓ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲉⲥϭⲙϭⲟⲙ ⲉϥⲟⲛϩ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ. 18 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲧⲕⲉϣⲟⲣⲡ ⲙⲡⲟⲩϫⲓ ⲡⲉⲥⲁⲉⲓⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛⲥⲛⲟϥ. 19 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥϫⲓ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲙⲙⲁⲥⲉ ⲙⲛ ⲛϭⲓⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲟⲩⲥⲟⲣⲧ ⲛⲕⲟⲕⲕⲟⲥ ⲙⲛ ⲟⲩϩⲩⲥⲥⲱⲡⲟⲛ ⲛⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲛ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥϭⲉϣϭⲱϣϥ 20 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲛ ⲙⲙⲟⲥ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ. 21 ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲥⲕⲉⲩⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡϣⲙϣⲉ ⲁϥϭⲉϣϭⲱϣⲟⲩ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ.

22 ⲁⲩⲱ ⲥⲭⲉⲇⲟⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲁⲩⲧⲃⲃⲟ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁϫⲙ ⲡⲉϩⲧ ⲥⲛⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲉⲣⲉⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲱⲡⲉ. 23 ϩⲁⲡⲥ ϭⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲉⲥⲙⲟⲧ ⲙⲉⲛ ⲛⲛⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲧⲃⲃⲟ ϩⲛ ⲛⲁⲓ. ⲛⲁⲙⲡⲏⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ϩⲛ ϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲩⲥⲟⲧⲡ ⲡⲁⲣⲁ ⲛⲁⲓ. 24 ⲛⲧⲁ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲙⲟⲩⲛⲅ ⲛϭⲓϫ ⲛⲥⲙⲟⲧ ⲛⲙⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲉ ϩⲱⲱⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲡϩⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲣⲟⲛ. 25 ⲁⲩⲱ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲉϥⲉⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲉⲙⲡⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ. 26 ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲛⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲙⲟⲩ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ϫⲓⲛ ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲛ ⲑⲁⲏ ⲛⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲟⲩⲱⲥϥ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉϥⲑⲩⲥⲓⲁ. 27 ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲙⲟⲩ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ. 28 ⲧⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲉⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲛⲟⲃⲉ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ. ⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡ ⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲟⲃⲉ ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ.

Copyright information for CopSahidica