Hebrews 9

1ⲛⲉⲟⲩⲛⲧⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ϩⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲛϣⲙϣⲉ. ⲡⲕⲟⲥⲙⲓⲕⲟⲛ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 2ⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲟ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲧⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲙ ⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲙⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲓⲥ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ ⲁⲩⲱ ⲧϣⲟⲩⲣⲏ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲧⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 3ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲧⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 4ⲉⲣⲉ ⲧϭⲓⲃⲱⲧⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧϭⲟⲟⲗⲉ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲥⲁⲥⲁ ⲛⲓⲙ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡϭⲗⲙⲁⲓ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲙⲁⲛⲛⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲡϭⲉⲣⲱⲃ ⲛⲁⲁⲣⲱⲛ ⲉⲛⲧⲁϥϯⲟⲩⲱ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲗⲁⲝ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ. 5ⲛⲧⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲉⲛⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛ ⲛⲉⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲩⲣϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲉⲡϩⲓⲗⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲥⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ.

6ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲧⲁⲙⲓⲏⲩ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ. ϣⲁⲣⲉ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲙⲉⲛ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲥⲕⲏⲛⲏ ⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϣⲙϣⲉ. 7ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲉϩⲥⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛⲥⲛⲟϥ ⲁⲛ. ⲡⲁⲓ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ϩⲁⲙⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ. 8ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲓ. ϫⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲧⲉⲓ ⲟⲩⲛⲧⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲥⲕⲏⲛⲏ ⲧⲁϫⲣⲟ 9ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲟ ⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲉⲛⲇⲱⲣⲟⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧϣⲙϣⲉ. 10ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ϩⲉⲛϭⲓ ⲛⲟⲩⲱⲙ ⲙⲛ ϩⲉⲛϭⲓ ⲛⲥⲱ. ⲙⲛ ϩⲉⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ. ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϣⲁ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ.

11ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲛⲟϭ ⲛⲥⲕⲏⲛⲏ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲩⲛⲅ ⲛϭⲓϫ ⲁⲛ. ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲉⲉⲓⲥⲱⲛⲧ ⲁⲛ. 12ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲁⲛ ⲛϭⲓⲉ ϩⲓⲙⲁⲥⲉ. ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲡⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲁϥϭⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲉ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 13ⲉϣϫⲉ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲛϭⲓⲉ ⲙⲛ ⲛⲙⲁⲥⲉ ⲙⲛ ⲡⲕⲣⲙⲉⲥ ⲛⲛⲃⲁϩⲥⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϭⲉϣϭϣ ⲛⲉⲧϫⲁϩⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϣⲁⲩⲧⲃⲃⲟ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲧⲃⲃⲟ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ. 14ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲁⲓ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲛⲁⲧⲃⲃⲟ ⲛⲛⲉⲧⲛⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛϣⲙϣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ.

15ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲃⲣⲣⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲡⲙⲟⲩ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲥⲱⲧⲉ ⲛⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⲉⲧϩⲛ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲧⲧⲁϩⲙ ϫⲓ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲛⲧⲉ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 16ϩⲟⲡⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲉⲧⲣⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲓ ⲙⲡⲉⲧⲕⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ. 17ⲉϣⲁⲣⲉ ⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϫⲣⲟ ϩⲓ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲉⲥϭⲙϭⲟⲙ ⲉϥⲟⲛϩ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ. 18ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲧⲕⲉϣⲟⲣⲡ ⲙⲡⲟⲩϫⲓ ⲡⲉⲥⲁⲉⲓⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛⲥⲛⲟϥ. 19ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥϫⲓ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲙⲙⲁⲥⲉ ⲙⲛ ⲛϭⲓⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲟⲩⲥⲟⲣⲧ ⲛⲕⲟⲕⲕⲟⲥ ⲙⲛ ⲟⲩϩⲩⲥⲥⲱⲡⲟⲛ ⲛⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲛ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥϭⲉϣϭⲱϣϥ 20ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲛ ⲙⲙⲟⲥ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ. 21ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲥⲕⲉⲩⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡϣⲙϣⲉ ⲁϥϭⲉϣϭⲱϣⲟⲩ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ.

22ⲁⲩⲱ ⲥⲭⲉⲇⲟⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲁⲩⲧⲃⲃⲟ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁϫⲙ ⲡⲉϩⲧ ⲥⲛⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲉⲣⲉⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲱⲡⲉ. 23ϩⲁⲡⲥ ϭⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲉⲥⲙⲟⲧ ⲙⲉⲛ ⲛⲛⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲧⲃⲃⲟ ϩⲛ ⲛⲁⲓ. ⲛⲁⲙⲡⲏⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ϩⲛ ϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲩⲥⲟⲧⲡ ⲡⲁⲣⲁ ⲛⲁⲓ. 24ⲛⲧⲁ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲙⲟⲩⲛⲅ ⲛϭⲓϫ ⲛⲥⲙⲟⲧ ⲛⲙⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲉ ϩⲱⲱⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲡϩⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲣⲟⲛ. 25ⲁⲩⲱ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲉϥⲉⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲉⲙⲡⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ. 26ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲛⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲙⲟⲩ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ϫⲓⲛ ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲛ ⲑⲁⲏ ⲛⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲟⲩⲱⲥϥ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉϥⲑⲩⲥⲓⲁ. 27ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲙⲟⲩ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ. 28ⲧⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲉⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲛⲟⲃⲉ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ. ⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡ ⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲟⲃⲉ ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ.

Copyright information for CopSahidica