James 2

1ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲡⲉⲣⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓ ϩⲟ 2ⲉⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛⲝⲟⲩⲣ ⲛⲛⲟⲩⲃ ϩⲛ ⲛⲉϥⲧⲏⲏϥⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϩⲉⲛ ϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲥⲡⲣⲉⲓⲱⲟⲩ ⲛϥⲉⲓ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲟⲩϩⲏⲕⲉ ⲏⲛ ⲟⲩϩⲃⲥⲱ ⲉⲥⲗⲁⲁⲙ 3ⲛⲧⲉⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲡⲉⲧⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛⲧϩⲃⲥⲱ ⲉⲧⲡⲣⲓⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ϩⲱⲱϥ ⲙⲡϩⲏⲕⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲕ ⲏⲛⲅϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉϫⲙ ⲡⲁϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛ. 4ⲉⲓⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲃⲧ ⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩⲟⲩⲟⲛ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛϩⲉⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ

5ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲙⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲡⲧ ⲛⲛⲉϩⲏⲕⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲏⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ 6ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱϣⲃ ⲙⲡϩⲏⲕⲉ ⲙⲏ ⲛⲛⲉⲣⲙⲙⲁⲟ ⲁⲛ ⲛⲉⲧϫⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲙⲏ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉⲧⲥⲱⲕ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉϩⲉⲛⲙⲁ ⲛϯϩⲁⲡ 7ⲙⲏ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉⲧϫⲓ ⲟⲩⲁ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲃ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲩⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ 8ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲧⲛϫⲱⲕ ⲙⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲓ ⲡⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛⲧⲉⲕϩⲉ ⲉⲓⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ. 9ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲧⲛϫⲓ ϩⲟ ⲇⲉ ⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲡⲓⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ. 10ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲛϥϩⲉ ⲇⲉ ϩⲛ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲛⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥϭⲏⲡ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ 11ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲣϩⲱⲧⲃ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲏⲛ ⲛⲅⲛⲁⲣⲛⲟⲉⲓⲕ ⲁⲛ ⲛⲅϩⲱⲧⲃ ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 12ϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲉ 13ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲁⲧⲛⲁ ⲧⲉ ⲙⲡⲉⲧⲙⲡⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲛⲁ ⲡⲛⲁ ϣⲁϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ.

14ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲩ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲙⲛⲧⲁϥ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲏⲧⲉⲓ ⲟⲩⲛ ϭⲟⲙ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩϫⲟϥ ⲁϫⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ 15ⲉϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲛ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲏⲟⲩⲥⲱⲛⲉ ⲉⲩⲕⲏⲕ ⲁϩⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲁⲧ ⲉⲧⲉϩⲣⲉ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ 16ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ϩⲛ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲙⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲉⲓ ⲛϥⲧⲙϯ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁϩⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲩ 17ⲛⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲛⲧⲁⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲕⲁⲧⲁⲣⲟⲥ

18ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲁ ⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲟⲕ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲟⲩⲛⲧⲁⲕ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲁⲧⲟⲩⲟⲓ ⲛⲧⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϫⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲧⲁⲧⲟⲩⲟⲕ ⲉⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲏⲛ ⲛⲁϩⲃⲏⲩⲉ 19ⲛⲧⲟⲕ ⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲕⲉⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ϩⲱⲟⲩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲥⲧⲱⲧ 20ⲕⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲓⲙⲉ ⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ϫⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϫⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲥⲟ ⲛⲛⲁⲣⲅⲟⲛ 21ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ. ⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲛ ⲛⲉϩⲛⲏⲩⲉ ⲁⲩⲟⲩⲧⲙⲁⲉⲓⲟϥ ⲉⲁϥⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲉⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉϫⲙ ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ 22ⲕⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲥⲣ ϩⲱⲃ ⲡⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲧⲉϥⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 23ⲁⲩⲱ ⲁⲥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲟⲡⲥ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 24ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲙⲁⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ 25ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲟⲛ ϩⲣⲁⲁⲃ ⲧⲡⲟⲣⲛⲏ ⲙⲏ ⲛⲧⲁⲥⲧⲙⲁⲓⲟ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲁⲥϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲛϥⲁⲓϣⲓⲛⲉ ⲁⲥⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲕⲉϩⲓⲏ 26ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲁϫⲛ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ϥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲧⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϫⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲥⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲁⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲥ.

Copyright information for CopSahidica