John 10

1ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥⲛⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲣⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲟϩⲉ ⲛⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲟⲩⲱⲧⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲕⲉⲥⲁ. ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲟⲟⲛⲉ ⲡⲉ. 2ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲣⲟ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲛⲛⲉⲥⲟⲟⲩ. 3ⲡⲁⲓ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲩⲣⲁⲛ ⲛϥⲛⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 4ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ. ϣⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲁ ⲧⲉⲩϩⲏ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉϥⲥⲙⲏ. 5ⲛⲛⲉⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲥⲁ ⲟⲩϣⲙⲙⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲧⲉⲥⲙⲏ ⲛⲛϣⲙⲙⲟ. 6ⲧⲉⲉⲓⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲛⲏ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ.

7ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲛⲛⲉⲥⲟⲟⲩ. 8ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ϩⲉⲛⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲥⲟⲟⲛⲉ ⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 9ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲟ. ⲉⲣϣⲁ ⲟⲩⲁ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ. ϥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϥϩⲉ ⲉⲩⲙⲁ ⲙⲙⲟⲟⲛⲉ. 10ⲡⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲙⲉϥⲉⲓ ⲉⲧⲃⲉ ⲗⲁⲁⲩ. ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϩⲱϥⲧ ⲁⲩⲱ ⲛϥϣⲱⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲛⲟⲩⲱⲛⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉϫⲓ ⲟⲩϩⲟⲩⲟ. 11ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲁϥⲕⲁ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϩⲁ ⲛⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩ. 12ⲡϫⲁⲓⲃⲉⲕⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩϣⲱⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲛⲛⲟⲩϥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ϣⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩⲱⲛϣ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲕⲁ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛϥⲡⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩⲱⲛϣ ⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲛϥϫⲟⲟⲣⲟⲩ 13ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩϫⲁⲓⲃⲉⲕⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉϥⲣⲟⲟⲩϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲁ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ. 14ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲟⲩⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲉⲓ. 15ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲓⲱⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲉⲓ. ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲓⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϩⲁ ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ. 16ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲉⲛⲕⲉⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲟϩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲟⲛ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲁⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ. ⲟⲩϣⲱⲥ ⲛⲟⲩⲱⲧ. 17ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲙⲉ ⲙⲙⲟⲓ ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲛ ⲉⲓⲉϫⲓⲧⲥ. 18ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ϥⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲕⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ. ⲟⲩⲛϯ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲟⲩⲛϯ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϫⲓⲧⲥ. ⲧⲉⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲧⲁⲓϫⲓⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲁⲓⲱⲧ.

19ⲁⲩⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ. 20ⲛⲉⲩⲛ ϩⲁϩ ⲇⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ϥⲗⲟⲃⲉ. ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ. 21ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲁ ⲟⲩⲁ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲉϥⲟ ⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ. ⲙⲏ ⲟⲩⲛ ϭⲟⲙ ⲛⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲩⲱⲛ ⲛⲃⲃⲁⲗ ⲛⲃⲃⲗⲗⲉ.

22ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲩⲟⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲡϫⲓ ⲁⲉⲓⲕ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲛⲉ ⲧⲉⲡⲣⲱ ⲧⲉ. 23ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ϩⲁ ⲧⲉⲥⲧⲟⲁ ⲛⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ. 24ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ ϭⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϣⲁ ⲧⲛⲁⲩ ⲕϥⲓ ⲙⲡⲉⲛϩⲏⲧ. ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲛ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ. 25ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ. ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ. 26ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲛ ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ. 27ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ϣⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱⲉⲓ 28ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲁϭⲓϫ. 29ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ϥϩⲓϫⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ϣϭⲟⲙ ⲗⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧϭⲓϫ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ. 30ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲙ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲁ.

31ⲁⲩϥⲓ ⲱⲛⲉ ⲟⲛ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲣⲟϥ. 32ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲁⲓⲧⲥⲁⲃⲱⲧⲛ ⲉϩⲁϩ ⲛϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧⲃⲉ ⲁϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲧⲉⲧⲛϩⲓ ⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲓ. 33ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ϫⲉ ⲛⲛⲉⲛⲛⲁϩⲓ ⲱⲛⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲧⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ϫⲓⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲛⲧⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ. 34ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲛϥⲥⲏϩ ⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲛⲛⲟⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ. 35ⲉϣϫⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛ ϭⲟⲙ ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ. 36ⲉⲓⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁ ⲡⲓⲱⲧ ⲧⲃⲃⲟϥ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕϫⲉ ⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 37ⲉϣϫⲉ ⲛϯⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲙⲡⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ. 38ⲉϣϫⲉ ϯⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲕⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ. ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲓⲱⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯϩⲙ ⲡⲓⲱⲧ. 39ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲟⲛ ⲛⲥⲁ ϭⲟⲡϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲩϭⲓϫ

40ⲁϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ ⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲱ ⲙⲙⲁⲩ 41ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲃⲱⲕ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲙⲡϥⲣ ⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲁⲓⲛ. ϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϩⲉⲛⲙⲉ ⲛⲉ. 42ⲁⲩⲱ ⲁϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.

Copyright information for CopSahidica