John 12

1ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϭⲉ ϩⲁⲑⲏ ⲛⲥⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉⲛⲧⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 2ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ. ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲏϫ ⲛⲙⲙⲁϥ. 3ⲙⲁⲣⲓⲁ ϭⲉ ⲁⲥϫⲓ ⲛⲟⲩⲗⲓⲧⲣⲁ ⲛⲥⲟϭⲛ ⲛⲛⲁⲣⲇⲟⲥ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲕⲏ ⲉⲛⲁϣⲉ ⲥⲟⲩⲛⲧⲥ ⲁⲥⲧⲱϩⲥ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϥⲱⲧⲉ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏ ⲧⲉ ϩⲙ ⲡϥⲱ ⲛⲧⲉⲥⲁⲡⲉ. ⲁⲡⲏⲓ ⲇⲉ ⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲥⲧⲟⲓ ⲙⲡⲥⲟϭⲛ. 4ⲡⲉϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ. 5ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩϯ ⲡⲉⲉⲓⲥⲟϭⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ϣⲙⲛⲧ ϣⲉ ⲛⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲛⲥⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ. 6ⲛⲧⲁϥϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ. ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉϥⲣⲟⲟⲩϣ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲛϩⲏⲕⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲅⲗⲱⲥ ⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲉϥϩⲱϥⲧ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ. 7ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲁⲗⲱⲧⲛ ϩⲁⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲕⲁⲉⲓⲥⲉ. 8ⲛϩⲏⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲓⲙ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛϯ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲓⲙ.

9ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ϥⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲧⲃⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲛ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲛ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 10ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ϭⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲡⲕⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ 11ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ϩⲁϩ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲃⲏⲕ ⲉⲧⲃⲏⲏ ⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.

12ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲡϣⲁ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲏⲩ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ 13ⲁⲩϫⲓ ⲛϩⲉⲛⲃⲁ ϩⲛ ϩⲉⲛⲃⲛⲛⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ. ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. 14ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⲉⲩⲉⲓⲱ ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ. 15ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲥⲓⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲟⲩⲣⲣⲟ ⲛⲏⲩ ⲛⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϫⲛ ⲟⲩⲥⲏϭ ⲛⲉⲓⲱ. 16ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲉⲛⲁⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ ⲉⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲣⲡⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲥⲏϩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ. 17ⲛⲉϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϭⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 18ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ ϫⲉ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁϥⲣⲡⲉⲓⲙⲁⲓⲛ. 19ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ϭⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϯϩⲏⲩ ⲁⲛ ⲗⲗⲁⲁⲩ. ⲉⲓⲥ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ϩⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ.

20ⲛⲉⲩⲛ ϩⲉⲛⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲃⲏⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡϣⲁ. 21ⲛⲁⲓ ϭⲉ ⲁⲩϯ ⲡⲉⲩⲟⲓ ⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲃⲏⲇⲥⲁⲓⲇⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 22ⲁⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲉⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ. ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲙ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 23ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲓ ⲉⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 24ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙⲧⲃⲗⲃⲓⲗⲉ ⲛⲥⲟⲩⲟ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲥⲙⲟⲩ ϣⲁⲥϭⲱ ⲙⲁⲩⲁⲁⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ϣⲁⲥϯ ⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ. 25ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϥⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ϥⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 26ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲁ ⲛⲁⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲁⲕⲉⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣϣⲁ ⲟⲩⲁ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁⲓ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲁⲧⲁⲓⲟϥ.

27ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁϫⲟⲟϥ. ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲓⲟⲩⲛⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲓⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲓⲟⲩⲛⲟⲩ. 28ⲡⲁⲓⲱⲧ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ. ⲁⲩⲥⲙⲏ ϭⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ. ϫⲉ ⲁⲓϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϯⲛⲁϯ ⲉⲟⲟⲩ. 29ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩϩⲣⲟⲩ ⲙⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ. 30ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲛⲧⲁ ⲧⲉⲓⲥⲙⲏ ⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ. 31ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲧⲉ ⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ. 32ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲁⲥⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ. ϯⲛⲁⲥⲉⲕ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϣⲁⲣⲟⲉⲓ. 33ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲓ ⲛⲉϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ϩⲛ ⲁϣ ⲙⲙⲟⲩ. 34ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲉⲥⲧ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 35ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲉⲓ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲡⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲧⲁϩⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ. 36ϩⲟⲥⲟⲛ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲡⲟⲩⲟⲓⲛ. ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲟⲓⲛ. ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲁϥϩⲟⲡϥ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 37ⲛⲉⲓⲙⲁⲓⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲁϥⲁⲁⲩ ⲙⲡⲉⲩⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. ⲙⲡⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 38ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛϩⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϭⲃⲟⲉⲓ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲁϥϭⲱⲗⲡ ⲉⲛⲓⲙ. 39ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲙⲡⲟⲩϣ ϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲟⲛ ⲛϭⲓ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ 40ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲙ ⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲙ ⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲛⲟⲉⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲛⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⲧⲁⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ. 41ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ. 42ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉⲩϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ. 43ⲁⲩⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

44ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϭⲉ ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ. ⲛⲉϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ. 45ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲉⲓ. ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ. 46ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲧⲁⲉⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲛⲛⲉϥϭⲱ ϩⲙ ⲡⲕⲁⲕⲉ. 47ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁ ⲟⲩⲁ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲛϯⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲉⲓⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉⲛⲁϩⲙⲉϥ. 48ⲡⲉⲧⲁⲑⲉⲧⲓ ⲙⲙⲟⲉⲓ ⲉⲛϥϫⲓ ⲁⲛ ⲛⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲟⲩⲛⲧϥ ⲡⲉⲧⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ. ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟϥ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙ ⲡϩⲁⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ 49ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲁⲓϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲓ ⲛⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲧⲁⲩⲟϥ. 50ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲧⲉ. ⲛⲉϯϫⲱ ϭⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉϯϣⲁϫⲉ ⲙⲙⲟⲥ.

Copyright information for CopSahidica