John 13

1ϩⲁ ⲑⲏ ⲇⲉ ⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲁⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ ϫⲉ ⲉϥⲉⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛϥⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡⲓⲱⲧ. ⲉⲁϥⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲟⲩ ϣⲁⲃⲟⲗ. 2ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲟⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲁ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱ ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲡϩⲏⲧ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 3ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲁⲡⲓⲱⲧ ϯⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲛⲁ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 4ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛϥ ϩⲙ ⲡⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ ⲁϥⲕⲁ ⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲗⲉⲛⲧⲓⲟⲛ ⲁϥⲙⲟⲣϥ ⲙⲙⲟϥ 5ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲉϫ ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲗⲉⲕⲁⲛⲏ ⲁϥⲁⲣⲭⲓⲛⲉⲓⲱ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲟⲧⲟⲩ ⲙⲡⲗⲉⲛⲧⲓⲟⲛ ⲉⲧⲙⲏⲣ ⲙⲙⲟϥ 6ⲁϥⲉⲓ ϭⲉ ϣⲁ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲏ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲁ ⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏ ⲧⲉ. 7ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲟⲕ ⲛⲅⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲕⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ. 8ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲛⲁⲕⲁⲁⲕ ⲉⲉⲓⲁ ⲣⲁⲧ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲧⲙⲉⲓⲁ ⲣⲁⲧⲕ ⲙⲛⲧⲕ ⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛⲙⲙⲁⲓ. 9ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲁ ⲛⲁⲕⲉϭⲓϫ ⲛⲙ ⲧⲁⲁⲡⲉ. 10ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲱⲕⲙ ⲛϥⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲓ ⲉⲓⲁ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϥⲧⲃⲃⲏⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲧⲃⲃⲏⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲏⲣⲧⲛ ⲁⲛ. 11ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ. ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲧⲃⲃⲏⲩ ⲁⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ.

12ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱ ϭⲉ ⲉϥⲉⲓⲱ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁϥϫⲓⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ. ⲁϥⲛⲟϫϥ ⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ. 13ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ. 14ⲉϣϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ⲁⲓⲁ ⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲁϩ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϣϣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲉⲓⲁ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. 15ⲟⲩⲥⲙⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲧⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲁⲁⲥ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ. 16ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲛ ϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ. 17ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲁⲓⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲁⲁⲩ. 18ⲛⲉⲉⲓϫⲉⲣⲱⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲓⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲁⲟⲓⲕ ⲁϥϥⲓ ⲡⲉϥϯⲃⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲉⲓ. 19ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧϥϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. 20ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧϫⲓ ⲙⲡⲉϯⲛⲁⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ. ⲉϥϫⲓ ⲙⲙⲟⲉⲓ. ⲡⲉⲧϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉϥϫⲓ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ.

21ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ 22ⲛⲉⲩϭⲱϣⲧ ϭⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩⲁⲡⲟⲣⲓ ϫⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲓⲙ. 23ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲛⲏϫ ⲉⲕⲟⲩⲛϥ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲓⲥ ⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ 24ⲁϥϫⲱⲣⲙ ϭⲉ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϫⲛ ⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϥϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟϥ. 25ⲁⲡⲏ ϭⲉ ⲛⲟϫϥ ⲉϫⲛ ⲧⲙⲉⲥⲑⲏⲧ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ. 26ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲡⲉϯⲛⲁⲥⲉⲡⲡⲟⲉⲓⲕ ⲧⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲡ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲉⲡ ⲡⲟⲓⲕ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ. 27ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲣⲉϥϫⲓ ⲡⲟⲓⲕ ⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲡⲉⲧⲕⲛⲁⲁⲁϥ ⲁⲣⲓϥ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. 28ⲙⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲏϫ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁϥϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲁϥ. 29ⲛⲉⲣⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲡⲉⲅⲗⲱⲥ ⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ. ϫⲉ ⲛⲧⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϣⲉⲡ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲡϣⲁ ⲏϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉϯ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ. 30ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ ϭⲉ ⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲛϭⲓ ⲡⲏ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲇⲉ ⲧⲉ.

31ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁϥϫⲓ ⲉⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲓ ⲉⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ. 32ⲉϣϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲓ ⲉⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϥⲛⲁϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ. 33ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲡⲉϯ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ. ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲁϣⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ. ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ. 34ⲡⲗⲏⲛ ϯϯ ⲛⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲃⲃⲣⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲙⲉⲣⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲱⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. 35ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ.

36ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲕⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁ ⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲛⲁϣⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲓ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲕⲉⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲉⲓ. 37ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲛϯⲛⲁⲟⲩⲁϩⲧ ⲛⲥⲱⲕ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ϯⲛⲁⲕⲱ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ. 38ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲕⲛⲁⲕⲁ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ϩⲁⲣⲟⲓ. ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲡⲕⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ.

Copyright information for CopSahidica