John 18

1ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ ⲙⲡⲭⲓⲙⲁⲣⲟⲥ ⲙⲡⲕⲉⲇⲣⲟⲥ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲟⲩϣⲏⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 2ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲛϭⲓ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 3ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ϭⲉ ⲉⲁϥϫⲓ ⲛⲧⲉⲥⲡⲉⲓⲣⲁ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲙ ϩⲉⲛⲫⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲛⲙ ϩⲉⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ. 4ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϫⲱϥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓ ⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲛⲓⲙ. 5ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲉϥⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ. 6ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. ⲁⲩⲉⲓ ⲛⲥⲁ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲁⲩϩⲉ ⲉϫⲙⲡ ⲕⲁϩ. 7ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲛⲓⲙ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ. ϫⲉ ⲛⲥⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ. 8ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. ⲉϣϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲕⲁ ⲛⲁⲓ ⲧⲁⲣⲟⲩⲃⲱⲕ 9ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲓⲧⲁⲕⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. 10ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲥⲏϥⲉ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲁϥⲧⲟⲕⲙⲉⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲉϩⲧ ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥⲥⲗⲡ ⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ. ⲛⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲇⲉ ⲙⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲡⲉ ⲙⲁⲗⲭⲟⲥ. 11ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲧⲉⲕⲥⲏϥⲉ ⲉⲡⲉⲥⲕⲟⲉⲓϩ. ⲡϫⲱ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲙⲏ ⲛϯⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲁⲛ.

12ⲧⲉⲥⲡⲉⲓⲣⲁ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲙ ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩϭⲱⲡⲉ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ 13ⲁⲩⲙⲟⲣϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲧϥ ϣⲁ ⲁⲛⲛⲁⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ. ⲛⲉ ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 14ⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ϣⲟϫⲛⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲥⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲗⲁⲟⲥ.

15ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲇⲉ ⲛⲥⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙ ⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲗⲏ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲓⲥ. 16ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉ ⲃⲃⲟⲗ ϩⲓⲣⲙ ⲡⲣⲟ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲧⲉⲙⲛⲟⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ 17ⲧϩⲙϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲛⲙⲛⲟⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲏ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ. 18ⲛⲉⲩⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲙ ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲁⲩϫⲉⲣⲉ ⲟⲩϣⲁϩ ⲉⲩⲑⲙⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲡϫⲁϥ ⲃⲃⲟⲗ. ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϥⲑⲙⲟ ⲙⲙⲟϥ.

19ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲛⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉϥⲥⲃⲱ 20ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲁⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲓϯⲥⲃⲱ ϩⲛ ⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲓϫⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ϩⲙ ⲡϩⲱⲡ. 21ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕϫⲛⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲁϫⲛⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ. ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ 22ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁ ⲛⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁϥⲣⲉϩⲧ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲟⲩⲁⲁⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲟⲩⲱϣⲃ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. 23ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲕⲁⲕⲱⲥ ⲁⲓϣⲁϫⲉ ⲁⲣⲓ ⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁ ⲡⲁⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉϣϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲇⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ. 24ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲁⲛⲛⲁⲥ ⲉϥⲙⲏⲣ ϣⲁ ⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ.

25ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϥⲑⲙⲟ ⲙⲙⲟϥ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲛⲧⲕⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲡⲏ ⲁⲣⲛⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ. 26ⲡⲉϫⲉⲟ ⲩⲁ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲩⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲥⲗⲡ ⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲛ ⲧⲉϣⲛⲏ ⲛⲙⲙⲁϥ. 27ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ.

28ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ. ⲛⲉ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲃⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲥⲱⲱϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ. 29ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ. 30ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⲙⲡⲁⲓ ⲣⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲁⲛ. ⲛⲉⲛⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲕ. 31ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ϫⲓⲧϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲕ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲙⲉⲩⲧ ⲗⲁⲁⲩ 32ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲟⲟϥ ⲉϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ϫⲉ ϩⲛ ⲁϣ ⲙⲙⲟⲩ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ. 33ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. 34ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲉⲕϫⲱ ⲙⲡⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ. ϫⲉⲛ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ. 35ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏⲧⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲅⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲡⲉⲕϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲕ ⲉⲧⲟⲟⲧ. ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕⲁⲁϥ. 36ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲧⲁⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲉⲛⲉ ⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲉⲩⲛⲁⲙⲓϣⲉ ⲡⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲁϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲧⲁⲁⲧ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲁⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲙⲁ. 37ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲛ ϭⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲣⲣⲟ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ ⲟⲩⲣⲣⲟ. ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟⲉⲓ ⲉⲡⲉⲓϩⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲉⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲡⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲙⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲙⲉ ϣⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ. 38ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛϯϭⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛⲁⲓⲧⲓⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ. 39ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲥⲱⲛⲧ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉⲕⲁ ⲟⲩⲁ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ. ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲧⲁⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. 40ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲕⲁ ⲡⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ. ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲛⲉ ⲡⲉ.

Copyright information for CopSahidica