John 19

1ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥϫⲓ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁϥⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ. 2ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩϣⲉⲛⲧ ⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛϣⲟⲛⲧⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲁⲩϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲟⲩϣⲧⲏⲛ ⲛϫⲏϭⲉ 3ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϯⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲉ. 4ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲟⲛ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲛⲧϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛϯϭⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛⲁⲓⲧⲓⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ. 5ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲛϣⲟⲛⲧⲉ ϩⲓϫⲛ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲧⲉϣⲧⲏⲛ ⲛϫⲏϭⲉ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲣⲱⲙⲉ. 6ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϫⲓⲧϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛϯϩⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲗⲟⲓϭⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. 7ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ϣϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲁϥⲁⲁϥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

8ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ. ⲁϥⲣϩⲟⲧⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ. 9ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲛⲧⲟⲕ. ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲡϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ. 10ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛⲅⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲁⲛ. ⲛⲅⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϯ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϯ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲕⲁⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 11ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲛⲉ ⲙⲛⲧⲕ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲧ ⲉⲧⲟⲟⲧⲕ ⲟⲩⲛⲧϥ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲛⲟⲃⲉ ⲙⲙⲁⲩ. 12ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲕⲁ ⲡⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲕ ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲁⲛ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϯⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲣⲣⲟ ⲉϥϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲣⲣⲟ.

13ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁϥⲑⲙⲥⲟϥ ⲉⲡⲃⲏⲙⲁ ⲟⲩⲙⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲗⲓⲑⲟⲥⲧⲣⲱⲧⲟⲛ. ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲅⲁⲃⲃⲁⲑⲁ. 14ⲛⲉ ⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϫⲡ ⲥⲟⲟ ⲡⲉ ⲛⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲛⲣⲣⲟ. 15ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ϥⲓⲧϥ ϥⲓⲧϥ ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲣⲣⲟ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲛ ⲕⲉⲣⲣⲟ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡⲣⲣⲟ ⲕⲁⲓⲥⲁⲣ. 16ⲧⲟⲧⲉ ϭⲉ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲓ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲩⲛⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ 17ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϥⲓ ⲙⲡⲉϥⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ. ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲓⲟⲛ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲅⲟⲗⲅⲟⲑ 18ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏ ⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲟⲩⲁ ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ. 19ⲁⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲥϩⲁⲓ ⲛⲟⲩⲧⲓⲧⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲟϭϥ ⲉⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ. ⲛⲉϥⲥⲏϩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. 20ⲡⲉⲓⲧⲓⲧⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϩⲁϩ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟϣϥ ϫⲉ ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛϭⲓ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲏϩ ⲙⲉⲛ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲙⲙⲛⲧϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ. 21ⲛⲉⲩϫⲱ ϭⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ϫⲉ ⲙⲡⲣⲥⲁϩϥ ϫⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲡⲏⲏ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. 22ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓ ⲥⲁϩϥ ⲁⲓⲥⲁϩϥ.

23ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩϫⲓ ⲡⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲁϥ ⲛϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲛ ⲟⲩⲱⲛ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲕⲉϣⲧⲏⲛ ⲧⲉϣⲧⲏⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲧⲟⲣⲡ ⲁⲛ ⲉϫⲱⲥ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲩⲥⲁϩ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲧⲉ. 24ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛⲡⲁϩⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲛⲉⲛⲓⲙ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲛⲁⲣ ⲧⲁ ⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲡⲉϣ ⲛⲁϩⲟⲓⲧⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲛⲉϫ ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉϫⲛ ⲧⲁϩⲃⲥⲱ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲙⲉⲛ ⲁⲩⲣⲛⲁⲓ. 25ⲛⲉⲩⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲁⲧⲙ ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛϭⲓ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲥⲱⲛⲉ ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲕⲗⲱⲡⲁ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ. 26ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲟⲩϣⲏⲣⲉ. 27ⲉⲓⲧⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ. ϫⲓⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲓⲧⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲏⲉⲓ.

28ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϫⲱⲕ. ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲟⲃⲉ. 29ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩϩⲛⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛϩⲙϫ. ⲟⲩⲥⲡⲟⲅⲅⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲉϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲙϫ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲉϫⲛ ⲟⲩϩⲩⲥⲥⲱⲡⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ. 30ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡϩⲙϫ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲓⲕⲉ ⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲁϥϯ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ.

31ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉ ⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉ ⲛⲥⲱⲙⲁ ϭⲱ ϩⲓ ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ⲛⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲥⲉⲡⲥ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲟⲩⲱϭⲡ ⲛⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲥⲉϥⲓⲧⲟⲩ ⲙⲙⲁⲩ. 32ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩⲟⲩⲉϭⲡ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲙⲡϣⲟⲣⲡ ⲛⲙ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲙⲙⲁϥ. 33ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϫⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲁϥⲟⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲩ. ⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲉϭⲡ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 34ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲟⲩⲁ ⲛⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁϥⲕⲱⲛⲥ ⲙⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ ⲛⲟⲩⲗⲟⲅⲭⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲛⲙ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ. 35ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉϥϫⲉⲙⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 36ⲛⲧⲁ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲕⲁⲥ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲱϣϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ. 37ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲟⲛⲥϥ.

38ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲥⲉⲡⲥ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛϭⲓ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲁⲓⲁ ⲉⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϥϩⲏⲡ ⲇⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲟⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϥⲓ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϥⲓ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ. 39ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏ ⲙⲟⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ϣⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲙⲓⲅⲙⲁ ⲛϣⲁⲗ ϩⲓ ⲁⲗⲗⲱⲓ ⲉⲩⲛⲁⲣ ϣⲉ ⲛⲗⲓⲧⲣⲁ. 40ⲁⲩϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲩⲙⲟⲣϥ ⲛϩⲉⲛϩⲃⲱⲱⲥ ⲛⲙ ⲛϩⲏⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲥⲱⲛⲧ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲕⲟⲟⲥⲟⲩ. 41ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩϣⲛⲏ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛⲃⲣⲣⲉ ϩⲛ ⲧⲉϣⲛⲏ ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲕⲁ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲛϩⲏⲧϥ. 42ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲇⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲕⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲛϩⲏⲧϥ.

Copyright information for CopSahidica