John 2

1ⲁⲩⲱ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲁⲩϣⲉⲗⲉⲉⲧ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲕⲁⲛⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲙⲙⲁⲩ. 2ⲁⲩⲧⲱϩⲙ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ. 3ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲛⲏⲣⲡ. ⲡⲉϫⲉ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲙⲛⲧⲟⲩ ⲏⲣⲡ ⲙⲙⲁⲩ. 4ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉϣⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲁⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ. 5ⲡⲉϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲱⲧϩ. ϫⲉ ⲡⲉⲧϥⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲣⲓϥ. 6ⲛⲉⲩⲛ ⲥⲟ ⲇⲉ ⲛϩⲩⲇⲣⲓⲁ ⲛⲱⲛⲉ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲧⲃⲃⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲣⲉ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ϣⲱⲡ ⲙⲙⲉⲧⲣⲏⲧⲏⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲏϣⲟⲙⲛⲧ. 7ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲙⲉϩ ⲛϩⲩⲇⲣⲓⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲁϩⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲱⲟⲩ. 8ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲟⲩⲱⲧϩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲉⲓⲛⲉ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ. 9ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲱⲡⲉ ⲙⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉⲁϥⲣ ⲏⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ. ⲛⲣⲉϥⲟⲩⲱⲧϩ ⲇⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲩⲙⲉϩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉ. ⲁⲡⲁⲣⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲁ ⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ 10ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉϣⲁⲩⲕⲁ ⲡⲏⲣⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛϯ ϩⲉ ϣⲁⲩⲕⲁ ⲡⲉⲧϭⲟϫⲃ. ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲕⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲏⲣⲡ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ. 11ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲙⲙⲁⲓⲛ ⲉⲛⲧⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲁϥ ϩⲛ ⲕⲁⲛⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 12ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡⲁⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϭⲱ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲩⲉⲓ ⲛϩⲟⲟⲩ.

13ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ 14ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲩϯ ⲉϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲓⲧⲏⲥ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ. 15ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉ ⲟⲩⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ϩⲉⲛⲛⲟⲩϩ ⲁϥⲛⲉϫ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲱϩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϩⲟⲙⲛⲧ ⲛⲣⲣⲉϥϫⲓ ⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲟⲣϣⲣ ⲛⲛⲉⲩⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ. 16ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉⲧϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ. ϫⲉ ϥⲓ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲙⲁ. ⲙⲡⲣⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲛⲏⲉⲓ ⲙⲙⲁ ⲛⲉϣⲱⲧ. 17ⲁⲩⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲡⲕⲱϩ ⲙⲡⲉⲕⲏⲉⲓ ⲛⲁⲟⲩⲟⲙⲛⲧ. 18ⲁⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϭⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲡⲉⲧⲕⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ. 19ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ. 20ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ϫⲉ ⲁⲩⲣ ϩⲙⲉⲧⲁⲥⲉ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲙⲡⲉⲓⲣⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲕ ⲕⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ. 21ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲙⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ. 22ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛϥ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲁⲩⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲟⲟϥ.

23ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ. ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲙⲙⲁⲓⲛ ⲉⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ. 24ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲉϥⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ 25ⲁⲩⲱ ⲛϥⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲣⲱⲙⲉ. ⲛⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϩⲙ ⲡⲣⲱⲙⲉ.

Copyright information for CopSahidica