John 20

1ⲛⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲇⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲃⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲱⲛⲉ ⲉⲁⲩϥⲓⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲣⲙⲡⲧⲁⲫⲟⲥ. 2ⲁⲥⲡⲱⲧ ⲇⲉ ⲁⲥⲉⲓ ϣⲁ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙ ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲩϥⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ. 3ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙ ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ. 4ⲛⲉⲩⲡⲏⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϭⲉⲡⲏ ⲉⲡⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ. 5ⲁϥϭⲱϣⲧ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϩⲃⲱⲱⲥ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ. 6ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϩⲃⲱⲱⲥ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ 7ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲉⲛⲉϥⲙⲏⲣ ⲉⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲉϥⲕⲏ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲛ ⲛⲉϩⲃⲱⲱⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥϭⲗⲙⲗⲱⲙ ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲁ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. 8ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁϥⲃⲱⲕ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 9ⲛⲉ ⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲛ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 10ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲡⲉⲩⲏⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

11ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ ⲡⲉ ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ. ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ ⲇⲉ. ⲁⲥϭⲱϣⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ 12ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲛ ϩⲉⲛϩⲃⲱⲱⲥ ⲉⲩⲟⲃϣ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ. ⲟⲩⲁ ϩⲁϫⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ϩⲁⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛϩⲏⲧϥ. 13ⲡⲉϫⲉ ⲛⲏ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϩⲣⲟ ⲧⲉⲣⲓⲙⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩϥⲓ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ. 14ⲛⲧⲉⲣⲉⲥϫⲉ ⲛⲁⲓ. ⲁⲥⲕⲟⲧⲥ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲉⲥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉ. 15ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϩⲣⲟ ⲧⲉⲣⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲛⲓⲙ ⲧⲏ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲡⲁ ⲧⲉϣⲛⲏ ⲡⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲕϥⲓⲧϥ ⲁϫⲓⲥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕⲕⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϥⲓⲧϥ. 16ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲧⲏ ⲇⲉ ⲁⲥⲕⲟⲧⲥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲟⲩⲛⲉⲓ ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ. 17ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲙⲡⲁϯⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ ϣⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲃⲱⲕ ⲇⲉ ϣⲁ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ϣⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. 18ⲁⲥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲁⲥⲧⲁⲙⲉ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲓ.

19ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉ ⲣⲣⲟ ϣⲟⲧⲙ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲟⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲟⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ. 20ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ. ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 21ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ϯϫⲟⲟⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ. 22ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲓϥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲩϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϫⲓ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 23ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲁ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲛⲟⲩⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ.

24ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲛⲉϥ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 25ⲛⲉⲩϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲛⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲧⲙⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϣⲥⲛⲉⲓϥⲧ ϩⲛ ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲛⲉϫ ⲡⲁⲧⲏⲏⲃⲉ ⲉϫⲛ ⲛⲉϣⲥⲛⲉⲓϥⲧ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲛⲉϫ ⲧⲁϭⲓϫ ⲉϫⲙ ⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ ⲛϯⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ. 26ⲙⲛⲛⲥⲁ ϣⲙⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲩ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲑⲱⲙⲁⲥ ⲛⲙⲙⲁⲩ. ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲣⲉ ⲣⲣⲟ ϣⲟⲧⲙ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϯⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ. 27ⲉⲓⲧⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲑⲱⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲩ ⲡⲉⲕⲧⲏⲏⲃⲉ ⲉⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲛⲅⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲁⲩ ⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲛⲅⲛⲟϫⲥ ⲉϫⲙ ⲡⲁⲥⲡⲓⲣ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲧⲙϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. 28ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ. 29ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲁⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ.

30ⲁϥⲣ ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲁⲓⲛ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲥⲉⲥⲏϩ ⲁⲛ ⲉⲡⲉⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ 31ⲛⲧⲁⲩⲥⲉϩ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲓ ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϩⲙ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ.

Copyright information for CopSahidica