John 21

1ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓϫⲛ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲥ. ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ. 2ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲡⲉ ⲛϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲕⲁⲛⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲛⲙ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 3ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϭⲉⲡ ⲧⲃⲧ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲛⲛⲏⲩ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϭⲉⲡ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲛ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 4ⲛⲧⲉⲣⲉ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓ ⲡⲉⲕⲣⲟ. ⲙⲡⲟⲩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉ. 5ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲓϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲏ ⲟⲩⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲧⲃⲧ ⲛⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ. 6ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛϣⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡϫⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲧⲏⲣⲉⲥ ⲙⲡⲛϭⲉⲡ ⲗⲁⲁⲩ ⲉϫⲙ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲇⲉ ⲧⲛⲛⲁⲛⲟϫϥ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲉϣ ϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲥⲟⲕϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲁϣⲏ ⲛⲧⲃⲧ. 7ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛϭⲓ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ. ⲥⲓⲙⲱⲛ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲁϥⲙⲟⲣϥ ⲙⲡⲉϥⲉⲡⲉⲛⲇⲩⲧⲏⲥ ⲛⲉϥⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲟϭϥ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. 8ⲛⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓ ϩⲓⲡϫⲟⲉⲓ. ⲛⲉⲩⲟⲩⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϣⲏⲧ ⲙⲙⲁϩⲉ ⲉⲩⲥⲱⲕ ⲙⲡⲉϣⲛⲉ ⲛⲛⲧⲃⲧ. 9ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲙⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ. ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲩϣⲁϩ ⲉⲣⲉⲟⲩⲧⲃⲧ ϩⲓϫⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲓⲕ ⲉϥⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ. 10ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲧⲃⲧ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϭⲟⲡⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ. 11ⲁϥⲁⲗⲉ ⲛϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲱⲕ ⲙⲡⲉϣⲛⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛⲛⲟϭ ⲛⲧⲃⲧ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛϣⲉ ⲧⲁⲓⲟⲩ ϣⲟⲙⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲓⲁϣⲏ ⲛⲧⲃⲧ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉ ⲡⲉϣⲛⲉ ⲡⲱϩ. 12ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉⲓⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲟⲩⲱⲙ. ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉϫⲛ ⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛⲧⲕ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ. 13ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁϥϫⲓ ⲙⲡⲟⲓⲕ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲧⲃⲧ. 14ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ ⲛⲧⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ.

15ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲙⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲛⲁⲓ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙⲙⲟⲕ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛⲛⲁϩⲓⲓⲃ. 16ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲙⲉϩ ⲥⲉⲡ ⲥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲙⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ. 17ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲙⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁϥⲗⲩⲡⲓ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲙⲉϩ ϣⲙⲛⲧ ⲥⲱⲱⲡ ϫⲉ ⲕⲙⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲟⲕ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ. 18ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲩⲟⲓϣ ⲉⲛⲉⲕⲟ ⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲉ ϣⲁⲕⲙⲟⲣⲕ ⲡⲉ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲕⲟⲩⲁϣϥ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲣ ϩⲗⲗⲟ ⲕⲛⲁⲡⲣϣ ⲛⲉⲕϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲙⲟⲣⲕ ⲛϥϫⲓⲧⲕ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲛⲅⲟⲩⲁϣϥ ⲁⲛ. 19ⲛⲧⲁϥϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ϫⲉ ϩⲛ ⲁϣ ⲙⲙⲟⲩ ⲉϥⲛⲁϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲉⲓ.

20ⲁϥⲕⲧⲟϥ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲛⲟϫϥ ϩⲙ ⲡⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ ⲉϫⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲥⲧ ϩⲏⲧ ⲛⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲕ. 21ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲉ. 22ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲓϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲱ ϣⲁⲛϯⲉⲓ ⲛⲧⲕ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲟⲕ ⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲛⲧⲟⲕ. 23ⲁⲡⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ϭⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩϫⲉ ⲙⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ. ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲛϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲱ ϣⲁⲛϯⲉⲓ ⲛⲧⲕ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲟⲕ.

24ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲉϩ ⲛⲁⲓ. ⲁⲩⲱ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ.

25ⲟⲩⲛ ϩⲉⲛⲕⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲁϥⲁⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲩϣⲁⲛⲥⲁϩⲟⲩ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁϣⲡ ⲛϫⲱⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲥⲁϩⲟⲩ.

Copyright information for CopSahidica