John 4

1ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϭⲉ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲣϩⲁϩ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 2ⲕⲁⲓⲧⲟⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉ. 3ⲁϥⲕⲱ ⲛⲥⲱϥ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 4ⲛⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ. 5ⲁϥⲉⲓ ϭⲉ ⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲧⲉ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲩⲭⲁⲣ ϩⲁⲧⲙ ⲡϭⲱⲙ ⲉⲛⲧⲁ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ. 6ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲡⲏⲅⲏ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃ. ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲓⲥⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲡⲏⲅⲏ. ⲛⲉ ⲡⲛⲁⲩ ⲛϫⲡⲥⲟ ⲡⲉ.

7ⲁⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲙⲉϩⲙ ⲟⲟⲩ. ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲁⲩⲉⲓⲥ ⲧⲁⲥⲱ. 8ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉϣⲱⲡ ⲛⲁⲩ ⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ. 9ⲡⲉϫⲁⲥ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲕⲟⲩⲉϣⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲉⲁⲛⲅ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲙⲉⲣⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲱϩ ⲛⲙⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ. 10ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲉ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲓⲥ ⲧⲁⲥⲱ. ⲛⲧⲟ ⲛⲉⲣⲉⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲛϥϯ ⲛⲉ ⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲛϩ. 11ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ ⲕⲁⲇⲟⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧⲕ ⲁⲩⲱ ⲧϣⲱⲧⲉ ϣⲟⲕϩ. ⲉⲩⲛⲧⲁⲕ ϭⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲙⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲛϩ. 12ⲙⲏ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲛⲁⲁⲕ ⲉⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲛⲧϣⲱⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲁϥⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲙⲛ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲧⲃⲛⲟⲟⲩⲉ. 13ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲙⲟⲟⲩ ϥⲛⲁⲉⲓⲃⲉ ⲟⲛ. 14ⲡⲉⲧⲥⲱ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ. ⲛⲛⲉϥⲉⲓⲃⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲟⲩⲡⲏⲅⲏ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥϥⲱϭⲉ ⲉⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 15ⲡⲉϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲙⲁ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲉⲓⲙⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁⲉⲓ ⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲛⲁⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲉⲙⲉϩ ⲙⲟⲟⲩ.

16ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲟⲩϩⲁⲉⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓ ⲉⲡⲉⲉⲓⲙⲁ. 17ⲁⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲙⲛϯ ϩⲁⲉⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛϯ ϩⲁⲉⲓ. 18ⲁϫⲓ ϯⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲁⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲉⲉϥ ⲙⲡⲟⲩϩⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲡⲁⲓ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϫⲟⲟϥ. 19ⲡⲉϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 20ⲛⲧⲁ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱϣⲧ ϩⲓϫⲛ ⲡⲉⲓⲧⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϣⲉ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. 21ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲛⲧⲉⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲁⲛ ⲙⲡⲓⲱⲧ ⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲉⲓⲧⲟⲟⲩ ⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. 22ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ. ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. 23ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲛⲏⲩ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲣⲉϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲓⲱⲧ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲙ ⲟⲩⲙⲉ. ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲅⲁⲣ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ. 24ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲙⲟⲩⲙⲉ. 25ⲡⲉϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙⲉⲥⲥⲓⲁⲥ ⲛⲏⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲣϣⲁⲛⲡ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲓ ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. 26ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲉ.

27ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ. ⲙⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲏⲁϩⲣⲟⲕ ⲕϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲥ. 28ⲁⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲕⲱ ⲛⲧⲉⲥϩⲩⲇⲣⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ. 29ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉⲓⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁϥϫⲱ ⲉⲣⲟⲓ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲓⲁⲁⲩ. ⲙⲏⲧⲓ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 30ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ.

31ϩⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲟⲩⲱⲙ. 32ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲣⲉ ⲉⲩⲟⲙⲥ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ. 33ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϭⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲁ ⲟⲩⲁ ⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲟⲩⲱⲙ. 34ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲧⲁϩⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϥϩⲱⲃ. 35ⲙⲏ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲛ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧ ⲛⲉ ⲛⲧⲉⲡⲱϩⲥ ⲉⲓ. ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϥⲓ ⲛⲉⲧⲛⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲭⲱⲣⲁ ϫⲉ ⲏⲇⲏ ⲁⲩⲟⲩⲃⲁϣ ⲉⲟϩⲥⲟⲩ. 36ⲡⲉⲧⲱϩⲥ ⲛⲁϫⲓ ⲟⲩⲃⲉⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲡⲉⲧϫⲟ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲱϩⲥ ⲉⲩⲉⲣⲁϣⲉ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ. 37ⲡϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲧϫⲟ ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲧⲱϩⲥ. 38ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲉⲩⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲱϩⲥ ⲙⲡⲉⲧⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛϣⲡ ϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟϥ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩϣⲡ ϩⲓⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲩϩⲓⲥⲉ.

39ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲛ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲁϥϫⲱ ⲛⲁⲓ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲓⲁⲁⲩ. 40ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ϭⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲉϭⲱ ϩⲁ ϩⲧⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲱ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ. 41ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉϥϣⲁϫⲉ. 42ⲛⲉⲩϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ. ϫⲉ ⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲁⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

43ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 44ⲛⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲁⲓⲟ ϩⲙ ⲡⲉϥϯⲙⲉ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ. 45ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲉⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁⲩ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ϩⲙ ⲡϣⲁ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⲛⲉⲁⲩⲉⲓ ⲉⲡϣⲁ ⲡⲉ.

46ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲕⲁⲛⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲣⲉ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲣⲏⲣⲡ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ϣⲱⲛⲉ ϩⲛ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ. 47ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲁϥⲃⲱⲕ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛϥⲧⲁⲗϭⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ. ⲛⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ. 48ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲛⲁⲩ ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲓⲛ ⲛⲙ ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ. ⲛⲛⲉⲧⲙⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 49ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙⲟⲩ. 50ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲟⲛϩ. ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲟⲟϥ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ. 51ⲉϥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲟⲛϩ. 52ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲡⲛⲁⲩ ⲉⲛⲧⲁϥⲙⲧⲟⲛ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲡⲉϩⲙⲟⲙ ⲕⲁⲁϥ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛϫⲡ ⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲥⲁϥ. 53ⲁϥⲉⲓⲙⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲟⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲧⲏⲣϥ. 54ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲙⲉϩ ⲥⲛⲁⲩ ⲙⲙⲁⲓⲛ ⲉⲛⲧⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲁϥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ.

Copyright information for CopSahidica