John 5

1ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲡϣⲁⲁ ⲡⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. 2ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ⲇⲉ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ϩⲓϫⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲁⲧⲓⲕⲏ. ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲏⲇⲥⲁⲓⲇⲁ ⲉⲣⲉϯ ⲛⲥⲧⲟⲁ ϩⲓϫⲱⲥ. 3ⲛⲉⲩⲛⲕⲟⲧⲕ ϩⲁ ⲛⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲛϭⲁⲗⲉ ⲛⲙⲛⲃⲗⲗⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧϣⲟⲩⲱⲟⲩ. 4[--] 5ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲁϥⲣ ⲙⲁⲃ ϣⲙⲏⲛⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲉϥϣⲱⲛⲉ. 6ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁⲓ ⲉϥⲛⲕⲟⲧⲕ ⲉⲁϥⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥⲱⲥⲕ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ. 7ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧϣⲱⲛⲉ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛϯ ⲣⲱⲙⲉ ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣϣⲁ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲧⲱϩ ⲉϥⲉⲛⲟϫⲧ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲧⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲉⲕⲉⲟⲩⲁ ⲣϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ. 8ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛⲅ ⲛⲅϥⲓⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ ⲛⲅⲙⲟⲟϣⲉ. 9ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲓ ⲡⲉϥϭⲗⲟϭ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ. ⲛⲉ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 10ⲛⲉⲩϫⲱ ϭⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲗⲟ ϫⲉ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲧⲟ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲉϥⲓⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ. 11ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲓ. ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ϥⲓ ⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ ⲛⲅⲙⲟⲟϣⲉ. 12ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ϥⲓⲧϥ ⲛⲅⲙⲟⲟϣⲉ. 13ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲗⲟ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ. ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲁϥⲥⲉϩⲧϥ. ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏⲏ ϣⲉ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 14ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲕⲟⲩϫⲁⲓ. ⲙⲡⲣⲕⲟⲧⲕ ⲉⲣⲛⲟⲃⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲡⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲕ. 15ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛϭⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲓ. 16ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲓⲱⲕⲉ ⲛⲥⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 17ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲣϩⲱⲃ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲣϩⲱⲃ. 18ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲉϥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϣⲱϣ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

19ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϭⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲛ ϣϭⲟⲙ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲉⲣ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲓ ⲛϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉϥⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲡϣⲏⲣⲉ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ϥⲛⲁⲁⲁⲩ. 20ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲙⲉ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲟϥ ⲉϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣϣⲡⲏⲣⲉ. 21ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲧⲁⲛϩⲟⲟⲩ. ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲧⲁⲛϩⲉ ⲛⲉⲧϥⲟⲩⲁϣⲟⲩ. 22ⲙⲡⲓⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛⲗⲁⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲁϥⲧⲁⲁⲥ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ 23ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲧⲁⲓⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲙⲡⲓⲱⲧ. ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲧⲁⲓⲟ ⲁⲛ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϥⲧⲁⲓⲟ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ. 24ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ. ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲛⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ. 25ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲧⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲥⲉⲛⲁⲱⲛϩ. 26ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲉ ⲡⲓⲱⲧ ⲡⲱⲛϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲱⲛϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ. 27ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ. 28ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲛ ⲛⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ 29ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲱⲛϩ. ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲕⲣⲓⲥⲓⲥ.

30ⲙⲙⲛϭⲟⲙ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲣ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉϯⲥⲱⲧⲙ ⲉⲉⲓⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲟⲩⲙⲉⲉ ⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲉ ⲉⲓϣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲟⲩⲱϣ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲥⲁ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ.

31ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓϣⲁⲛⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ. ⲧⲁⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ. 32ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ. 33ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲩ ϣⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲙⲉ. 34ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉⲓϫⲓ ⲁⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲟⲩϫⲁⲓ. 35ⲛⲉ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲃⲥ ⲉⲧⲙⲟⲩϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣⲟⲩⲟⲓⲛ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲉⲗⲏⲗ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓⲛ. 36ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲛⲁⲁⲁⲥ ⲉⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉϫⲟⲕⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲥⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ. 37ⲁⲩⲱ ⲡⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ. ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲥⲙⲏ ⲛⲧⲁϥ ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉϩⲣⲃ ⲛⲧⲁϥ 38ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲏ ⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. 39ϩⲟⲧϩⲧ ⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ. ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ. 40ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲓ ⲙⲡⲱⲛϩ.

41ⲛⲉⲓϫⲓ ⲉⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲣⲱⲙⲉ. 42ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓⲥⲟⲩⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲏⲧⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ. 43ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲉⲓ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛϫⲓⲧ. ⲉϣⲁⲣⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉⲓ ϩⲙ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ. ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓⲧϥ. 44ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁϣ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲉⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲓⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲁⲛ. 45ⲙⲡⲣⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲓⲱⲧ. ϥϣⲟⲟⲡ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲣⲟϥ. 46ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥ. ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲉ. ⲁⲡ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲥϩⲁⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ. 47ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲥϩⲁⲓ ⲙⲡ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ.

Copyright information for CopSahidica