John 7

1ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϩⲛ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ. 2ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲡϣⲁ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲟⲡⲏⲅⲓⲁ. 3ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ. ϫⲉ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ. 4ⲙⲉⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲣϩⲱⲃ ϩⲙ ⲡϩⲱⲡ ⲁⲩⲱ ⲛϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲥⲁ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ. ⲉϣϫⲉ ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ. ⲟⲩⲟⲛϩⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 5ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲉϥⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. 6ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲡⲁⲟⲩⲟⲓϣ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲡⲁⲧϥⲉⲓ. ⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲇⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲥⲃⲧⲱⲧ ⲛⲥⲏⲩ ⲛⲓⲙ. 7ⲙⲛ ϣϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲉⲥⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲙⲟⲓ ϫⲉ ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲉ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲥⲉϩⲟⲟⲩ. 8ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡϣⲁ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲙⲡⲁϯⲛⲟⲩ ⲉⲉⲓ ⲉⲡⲉⲉⲓϣⲁ. ϫⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲡⲁⲟⲩⲟⲓϣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 9ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲁϥϭⲱ ϩⲛ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ.

10ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡϣⲁ. ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ ⲟⲩϩⲱⲡ. 11ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲏ. 12ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲟⲩⲕⲣⲙⲣⲙ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϩⲛ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲡⲗⲁⲛⲁ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ. 13ⲛⲉ ⲙⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏ ⲧϥ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲟⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ.

14ϩⲛ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡϣⲁ ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁϥϯⲥⲃⲱ. 15ⲛⲉⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ϭⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲡⲁⲓ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲥϩⲁⲓ ⲉⲙⲡⲟⲩⲧⲥⲁⲃⲟϥ. 16ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲥⲃⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲱⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲧⲉ. 17ⲉⲣϣⲁ ⲟⲩⲁ ⲣϩⲛⲁϥ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ϥⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲓⲥⲃⲱ ϫⲉⲛ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉ. ϫⲉⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ. 18ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ. ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲥⲁ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲡⲁⲓ ⲟⲩⲙⲉⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ. 19ⲙⲏ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟⲓ. 20ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ϫⲉ ⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲕ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲙⲟⲟⲩⲧⲕ. 21ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲁⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲧⲛ 22ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϯⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲥⲃⲃⲉ. ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲓⲟⲧⲉ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲃⲉ ⲣⲱⲙⲉ ϩⲙ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 23ⲉϣϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲣⲱⲙⲉ ϫⲓ ⲥⲃⲃⲉ ϩⲙ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉϥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ. ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲛⲟϭⲥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲉⲓⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣϥ ϩⲙ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 24ⲙⲡⲣⲕⲣⲓⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓ ϩⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡϩⲁⲡ ⲙⲙⲉ.

25ⲛⲉⲩⲛ ϩⲟⲓⲛⲉ ϭⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲣⲙⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲙⲡⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲟⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ. 26ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲡⲉ ϥϣⲁϫⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉϫⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲁⲛ. ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 27ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ. ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ. 28ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϭⲉ ⲁϥϫⲓ ϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲅ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ. 29ⲁⲛⲟⲕ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ϯϣⲟⲟⲡ ϩⲁ ϩⲧⲏϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ. 30ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲛⲥⲁ ϭⲟⲡϥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ϫⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ. 31ⲁϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲓ ⲙⲏ ⲉϥⲛⲁⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲙⲙⲁⲓⲛ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲁⲓ ⲁⲁⲩ.

32ⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ϭⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲩⲕⲣⲙⲣⲙ ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛϩⲉⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉϭⲟⲡϥ. 33ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲡⲉϯϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ. 34ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲧⲙϩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ. ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲁϣⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ. 35ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲧⲱⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲧⲛⲛⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲙⲏ ⲉϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲇⲓⲁⲥⲡⲟⲣⲁ ⲛⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲛϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ. 36ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲧⲙϩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ. ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲁϣⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ.

37ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡϩⲁⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛⲧⲉ ⲡϣⲁ ⲛⲉⲣⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲃⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲉⲓ ⲛϥⲥⲱ. 38ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲟⲟⲥ ⲟⲩⲛ ϩⲉⲛⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲁϩⲁⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲛϩ. 39ⲛⲧⲁϥϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲓⲧϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲛⲉ ⲙⲡⲁⲧⲟⲩϫⲓ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲉ ⲙⲡⲁⲧϥϫⲓ ⲉⲟⲟⲩ ⲡⲉ.

40ϩⲟⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲁⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 41ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 42ⲛⲧⲁⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲁⲛ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲡϯⲙⲉ ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧϥ. 43ⲁⲩⲡⲱⲣϫ ϭⲉ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ. 44ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉϭⲟⲡϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉϥϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ.

45ⲁⲩⲃⲱⲕ ϭⲉ ⲛϭⲓ ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϣⲁ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲉ ⲛⲏ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲛⲧϥ. 46ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲉ ⲣⲱⲙⲉ ϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲉ. 47ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲗⲁⲛⲁ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ. 48ⲙⲏ ⲁⲗⲁⲁⲩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲏⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲫⲏⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ. 49ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲓⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲉ ⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲥⲉϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲡⲥⲁϩⲟⲩ. 50ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ϣⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ. 51ϫⲉ ⲙⲏ ⲡⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲓ ⲛϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ. 52ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ϩⲟⲧϩⲧ ⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲅⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 53[--]

Copyright information for CopSahidica