John 6

1ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲛⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲥ. 2ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲙⲙⲁⲓⲛ ⲉⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ. 3ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϭⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 4ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲡϣⲁ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. 5ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϭⲉ ⲁϥϥⲓ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲛⲛⲁϣⲉⲡ ⲟⲉⲓⲕ ⲧⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲟⲩⲱⲙ 6ⲛⲧⲁϥϫⲉⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ. ⲛⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϥⲛⲁⲁⲁϥ. 7ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛϣⲏⲧ ⲛⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲛⲟⲓⲕ ⲛⲁⲣⲁϣⲧⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϫⲓ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ. 8ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. 9ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉⲩⲛ ϯⲟⲩ ⲛⲟⲓⲕ ⲛⲓⲱⲧ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲙ ⲧⲃⲧ ⲥⲛⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲛⲁⲣ ⲟⲩ ⲙⲡⲉⲓⲙⲏⲏϣⲉ. 10ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟϫⲟⲩ ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛⲣⲱⲙⲉ ϭⲉ ⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁⲣ ⲁϯⲟⲩ ⲛϣⲟ. 11ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϭⲉ ⲁϥϫⲓ ⲛⲛⲟⲓⲕ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲁϥϯ ⲛⲛⲉⲧⲛⲏϫ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲧⲃⲧ. 12ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲉⲓ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲗⲁⲕⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲉⲉⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 13ⲁⲩⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉϩ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲕⲟⲧ ⲛⲗⲁⲕⲙ ⲉⲁⲩⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡϯⲟⲩ ⲛⲟⲓⲕ ⲛⲓⲱⲧ. 14ⲛⲣⲱⲙⲉ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲁⲓⲛ ⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲁⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 15ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲛⲥⲉⲧⲟⲣⲡϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲁⲁϥ ⲛⲣⲣⲟ. ⲁϥⲥⲉϩⲧϥ ⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁϥ.

16ⲛⲧⲉⲣ ⲉⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ. ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 17ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉⲓ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ. ⲛⲉ ⲁⲡⲕⲁⲕⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲙⲡⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ. 18ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛⲧⲏⲩ ⲛⲃⲟⲗ ⲁⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ 19ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϩⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϫⲟⲩⲧⲏ ⲛⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⲏⲙⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓϫⲛ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ. 20ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ. 21ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲗⲟϥ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡϫⲟⲉⲓ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲉⲛⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ.

22ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓ ⲡⲓⲕⲣⲟ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲙⲛ ϭⲉϫⲟⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲥⲁ ⲡⲏ ⲉⲛⲧⲁ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲓⲥ ⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲓ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲁⲩ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲃⲱⲕ. 23ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲉⲛⲕⲉⲉϫⲏⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲥ ϩⲁⲧⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲉⲙ ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲉⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉϫⲱϥ. 24ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲁⲗⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϫⲏⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲓⲥ. 25ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓ ⲡⲓⲕⲣⲟ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. ⲛⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲛⲁϣ ⲛⲛⲁⲩ. 26ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲓⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲟⲓⲕ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲓ. 27ⲙⲡⲣⲣϩⲱⲃ ⲉⲧⲉϩⲣⲉ ⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉϩⲣⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ. 28ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 29ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϩⲱⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲏ ⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ. 30ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲙⲙⲁⲓ ⲛⲡⲉⲧⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ. ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲱⲃ ⲉⲧⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ. 31ⲁⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲙⲁⲛⲛⲁ ϩⲛ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ. ϫⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲟⲓⲕ ⲉⲩⲟⲙϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ. 32ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲙⲙⲉ. 33ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥϯ ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

34ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁ ⲛⲁⲛ ⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲓⲙ. 35ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲙⲡⲱⲛϩ. ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲓ ⲛϥⲛⲁϩⲕⲟ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲛϥⲛⲁⲉⲓⲃⲉ ⲁⲛ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 36ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ. 37ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ ϥⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲓ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲓ ⲛϯⲛⲁⲛⲟϫϥ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ. 38ϫⲉ ⲛⲧⲁⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲁⲟⲩⲱϣ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ. 39ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ϩⲙ ⲡϩⲁⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ. 40ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲉϫⲓ ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲙⲡϩⲁⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ.

41ⲛⲉⲩⲕⲣⲙⲣⲙ ϭⲉ ⲡⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲓⲕ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ. 42ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲙⲡⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲛⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ. ⲛⲁϣ ϭⲉ ⲛϩⲉ ϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ. 43ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲙⲡⲣⲕⲣⲙⲣⲙ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. 44ⲙⲙⲛ ϣϭⲟⲙ ⲗⲗⲁⲁⲩ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲉⲓ ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲓ ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲥⲱⲕ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲧⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϩⲙ ⲡϩⲁⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ. 45ϥⲥⲏϩ ϩⲛ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓ ⲥⲃⲱ ϥⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲉⲓ. 46ⲛⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲟⲩⲁ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲱⲧ ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲓ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲱⲧ. 47ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 48ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲓⲕ ⲙⲡⲱⲛϩ. 49ⲁⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲙⲁⲛⲛⲁ ϩⲛ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩ. 50ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲟⲓⲕ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏ ⲧϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲟⲩ. 51ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲓⲕ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ. ⲉⲣϣⲁⲛ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲟⲓⲕ ϥⲛⲁⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲡⲟⲓⲕ ⲇⲉ ⲉϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ϩⲁ ⲡⲱⲛϩ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

52ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲉⲩⲙⲓϣⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲁϣ ϯⲛⲁⲛ ⲛⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲉⲩⲟⲙⲥ. 53ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲟⲩⲱⲙ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲥⲱ ⲙⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ. ⲙⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ. 54ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲛⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲱ ⲙⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϩⲙ ⲡϩⲁⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ. 55ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲅⲁⲣ ⲟⲩϩⲣⲉ ⲙⲙⲉⲉ ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲥⲱ ⲙⲙⲉⲉ ⲡⲉ. 56ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲛⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲱ ⲙⲡⲁⲥⲛⲟϥ ϥⲛⲁϭⲱ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ. 57ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲛϭⲓ ⲡⲓⲱⲧ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲟⲛϩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲓⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟⲙⲛⲧ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛⲁⲱⲛϩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ. 58ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲟⲓⲕ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ. ⲛⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲧ ⲁⲛⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩ. ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲓⲟⲓⲕ ϥⲛⲁⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 59ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩⲛ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ.

60ϩⲁϩ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲡⲉϫⲁⲩ. ϫⲉ ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲁϣⲧ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ. 61ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲕⲣⲙⲣⲙ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ. 62ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉϥⲛϩⲏⲧϥ ⲛϣⲟⲣⲡ. 63ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲡⲉⲧⲧⲁⲛϩⲟ. ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ϯϩⲏⲩ ⲁⲛ ⲗⲗⲁⲁⲩ. ⲛϣⲁϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲡⲉ 64ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲛⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ. ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲉⲧⲉ ⲛⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ. 65ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲙⲛϣ ϭⲟⲙ ⲗⲗⲁⲁⲩ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ. ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲓ ⲛⲥⲉⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲓⲱⲧ. 66ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁϩⲁϩ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲗⲟ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ. 67ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϭⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲱⲕ. 68ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲧⲛⲧⲟⲟⲧⲕ. 69ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 70ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲁⲓⲥⲉⲧⲡ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲟⲩⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉ. 71ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ. ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ.

Copyright information for CopSahidica