Jude 1

ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲙⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛⲉⲧⲁϩⲙ ⲉⲧⲟⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ
Copyright information for CopSahidica