Luke 11

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥϩⲛⲟⲩⲙⲁ ⲉϥϣⲗⲏⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉϣⲗⲏⲗ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟⲡ ⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲕⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲉⲓ. ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ. ⲡⲉⲛⲟⲓⲕ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲛ ⲙⲙⲏⲛⲉ. ⲕⲁⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲛ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣϫⲓⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ.

ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲁ ⲟⲩϣⲃⲏⲣ ⲛⲁϥ ⲛϥⲃⲱⲕ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛⲧⲡⲁϣⲉ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲛϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲙⲁ ⲛⲁⲓ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲛⲟⲓⲕ ⲉⲡⲉⲩϣⲁⲡ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲁⲩϣⲃⲏⲣ ⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛϯ ⲡⲉϯⲛⲁⲕⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲱϥ. ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲙⲡⲥⲁ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲛϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲓⲟⲩⲱ ⲅⲁⲣ ⲉⲓϣⲧⲁⲙ ⲙⲡⲁⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ϩⲓⲡⲉϭⲗⲟϭ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲙⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϯ ⲛⲁⲕ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲛϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉϯ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉϥϣⲃⲏⲣ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲗⲁϭ ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϥϯ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲉⲧϥⲁϩⲉ ⲛⲁϥ. ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲓⲧⲓ ⲧⲁⲣⲟⲩϯ ⲛⲏⲧⲛ. ϣⲓⲛⲉ ⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲧⲛϭⲓⲛⲉ. ⲧⲱϩⲙ ⲧⲁⲣⲟⲩⲱⲛ ⲛⲏⲧⲛ. 10 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁⲓⲧⲓ ϥⲛⲁϫⲓ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ ϥⲛⲁϭⲓⲛⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲧⲱϩⲙ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ. 11 ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲟⲩⲧⲃⲧ. ⲙⲏ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩⲧⲃⲧ ⲉϥⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩϩⲟϥ. 12 ⲏⲛϥⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲩϩⲉ ⲙⲏ ⲉϥⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲟⲟϩⲉ. 13 ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϭⲉ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϯⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ. ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲓⲱⲧ ϥⲛⲁϯ ⲛⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲛⲉⲧⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟϥ.

14 ⲛⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲙⲉϥϣⲁϫⲉ. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲡⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲙⲡⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ. 15 ⲡⲉϫⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲉϥⲛⲉϫ ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ. 16 ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ. 17 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲩⲙⲉⲩⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲓⲙ ⲉⲥϣⲁⲛⲡⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲥ ϣⲁⲥⲣϫⲁⲓⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲏⲓ ⲉϫⲛ ⲟⲩⲏⲓ ϣⲁϥϩⲉ. 18 ⲉϣϫⲉ ⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϩⲱⲱϥ ⲡⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ. ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲁⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ. ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ. 19 ⲉϣϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ϩⲛ ⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ. ⲉⲓⲉⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲓⲙ. ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲣⲣⲉϥϯϩⲁⲡ. 20 ⲉϣϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓⲛⲉϫ ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲧⲏⲏⲃⲉ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲉ ⲁⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲱϩ ⲉϫⲱⲧⲛ. 21 ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲉⲧϫⲟⲟⲣ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲉϥⲁⲩⲗⲏ ⲉϥϩⲏⲕ. ⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ. 22 ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲉⲧϫⲟⲟⲣ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲓ ⲛϥϫⲣⲟ ⲉⲣⲟϥ. ϥⲛⲁϥⲓ ⲛⲧⲉϥⲡⲁⲛϩⲟⲡⲗⲓⲁ ⲉⲧϥⲕⲱ ⲛϩⲧⲏϥ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲥⲱⲣ ⲛⲛⲉϥϣⲱⲗ. 23 ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲛⲙⲙⲁⲓ ⲁⲛ ⲉϥϯ ⲟⲩⲃⲏⲓ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲥⲩⲛⲁⲅⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲁⲛ ⲉϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ.

24 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲡⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲣⲱⲙⲉ. ϣⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛⲙⲁ ⲉⲙⲙⲛⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲙϭⲓⲛⲉ ⲧⲟⲧⲉ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲧⲟⲓ ⲉⲡⲁⲏⲓ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ. 25 ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲇⲉ ϣⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲥⲁϩⲣ ⲉϥⲧⲥⲁⲙⲓⲏⲟⲩ 26 ⲧⲟⲧⲉ ϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲛϥϫⲓ ⲛⲕⲉⲥⲁϣϥ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲥⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱϩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲧⲉⲛϩⲁⲉⲟⲩ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲑⲟ ⲉⲛⲉϥϣⲟⲣⲡ.

27 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩⲥϩⲓⲙⲉ ϥⲓϩⲣⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲛⲁⲓⲁⲧⲥ ⲛⲑⲏ ⲉⲛⲧⲁⲥϥⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲙⲛ ⲛⲉⲕⲓⲃⲉ ⲛⲁⲉⲓ ⲉⲛⲧⲁⲕϫⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ. 28 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲛⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ.

29 ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲟⲩⲅⲉⲛⲉⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲧⲉ. ϣϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲩⲧⲁ ⲛⲁⲥ ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲥⲁⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲓⲱⲛⲁⲥ. 30 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁⲓⲱⲛⲁⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ ⲛⲛⲓⲛⲉⲩⲏ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲓⲣⲉ ⲛⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ. 31 ⲧⲣⲣⲱ ⲙⲡⲣⲏⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲛⲙⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲥⲧϭⲁⲓⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲥⲓ ϫⲓⲛⲁⲣⲏϫϥ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ. 32 ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲛⲛⲓⲛⲉⲩⲏ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲛⲙⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲥⲉⲧϭⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲉⲡⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲱⲛⲁ ⲉⲓⲥⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲓⲱⲛⲁ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ.

33 ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϫⲉⲣⲉϩⲏⲃⲥ ⲛϥⲕⲁⲁϥ ϩⲛ ⲟⲩⲓ ⲛϩⲱⲡ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲉϫⲛ ⲧⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲃⲏⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲓⲛ. 34 ⲡϩⲏⲃⲥ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲃⲁⲗ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲉⲓⲉⲟⲩⲟⲓⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛⲕⲁⲕⲉ. 35 ϭⲱϣⲧ ϭⲉ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲕ ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ⲡⲉ. 36 ⲉϣϫⲉ ⲟⲩⲟⲓⲛ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛⲕⲁⲕⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲟⲓⲛ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲑⲉ ⲉϣⲁⲣⲉⲫⲏⲃⲥ ⲣⲟⲩⲟⲓⲛ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲙ ⲡⲉϥϣⲁϩ.

37 ϩⲙⲡⲧⲣⲉϥϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙⲙⲁϥ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲟϫϥ. 38 ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲁϥⲣϣⲡⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲙⲡϥϩⲟⲣⲡϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲙⲡⲁⲧϥⲟⲩⲱⲙ. 39 ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲧⲉⲧⲛⲧⲃⲃⲟ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲡⲟⲧ ⲛⲙⲡⲡⲓⲛⲁⲝ. ⲡⲉⲧⲛⲥⲁ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲙⲉϩ ⲛⲧⲱⲣⲡ ϩⲓ ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ. ⲛⲁⲑⲏⲧ. 40 ⲙⲏ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉ ⲡⲥⲁⲃⲃⲟⲗ. ⲛⲧⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉ ⲡⲥⲁ ⲛϩⲟⲩⲛ. 41 ⲡⲗⲏⲛ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϯⲙⲛⲧⲛⲁ ⲁⲩⲱ ⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲥⲉⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 42 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛϯ ⲙⲡⲣⲉⲙⲏⲧ ⲙⲫⲁϭⲓⲛⲛⲥⲧⲟⲓ ⲛⲙⲡⲃⲁϣⲟⲩϣ ⲛⲙⲟⲩⲟⲟⲧⲉ ⲛⲓⲙ ⲧⲉⲧⲛⲕⲱ ⲛⲥⲱⲧⲛ ⲙⲡϩⲁⲡ ⲛⲙⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϣϣⲉ ⲉⲁⲁⲩ ⲉⲧⲙⲕⲁ ⲛⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲥⲁⲧⲏⲟⲩⲧⲛ. 43 ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲙⲉ ⲛⲙⲙⲁ ⲛⲉϩⲙⲟⲟⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲛ ⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ϩⲛ ⲛⲁⲅⲟⲣⲁ. 44 ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲓⲙϩⲁⲟⲩ ⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲣⲣⲱⲙⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲉⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ.

45 ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲛⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲡⲥⲁϩ ⲛⲁⲓ ⲉⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲕⲥⲱϣ ϩⲱⲱⲛ ⲙⲙⲟⲛ. 46 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲗⲟ ⲛϩⲉⲛⲉⲧⲡⲱ ⲉⲩϩⲟⲣϣ ⲉϫⲛ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛϫⲱϩ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲧⲡⲱ ⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉⲧⲛⲧⲏⲏⲃⲉ. 47 ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲕⲱⲧ ⲛⲛⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ. 48 ⲉⲓⲉⲧⲉⲧⲛⲣ ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲥⲩⲛⲉⲩⲇⲟϭⲓ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲓⲟⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛⲕⲱⲧ. 49 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲧⲕⲉⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲛϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲙϩⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲇⲓⲱⲕⲉ. 50 ϫⲉ ⲉⲩⲉϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲁϩⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ. 51 ϫⲓⲛⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲁⲃⲉⲗ ϣⲁⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲃⲃⲁⲣⲁⲭⲓⲁⲥ. ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲕⲟϥ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲙⲡⲏⲓ. ⲥⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ. 52 ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϥⲓ ⲙⲡϣⲟϣⲧ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛⲕⲁ ⲛⲉⲧⲃⲏⲕ. 53 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲣⲭⲓ ⲛⲛⲟⲩϭⲥ ⲉⲣⲟϥ. ⲉⲧⲣⲉϥⲕⲁⲣⲱϥ ⲉⲧⲃⲉϩⲁϩ 54 ⲉⲧⲃⲉϩⲁϩ ⲉⲩϭⲱⲣϭ ⲉⲣⲟϥ ⲉϭⲟⲡϥ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲣⲱϥ.

Copyright information for CopSahidica