Luke 13

ϩⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲧⲁⲙⲟ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲧⲉϩⲡⲉⲩⲥⲛⲟϥ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲑⲩⲥⲓⲁ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲓⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲛⲧⲁⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩϣⲉⲡⲛⲉⲓϩⲓⲥⲉ. ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ. ⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲛⲧⲉⲩϩⲉ. ⲏⲡⲓⲙⲛⲧϣⲙⲏⲛ ⲉⲛⲧⲁⲡⲡⲩⲣⲅⲟⲥ ϩⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ϩⲛ ⲥⲓⲗⲱϩⲁⲙ ⲁϥⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ. ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁⲣⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲛⲧⲉⲩϩⲉ.

ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲟⲩⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲉⲥϫⲏⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡⲉⲥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲙⲡϥϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛϩⲏⲧⲥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲉϭⲙⲉ ϫⲉ. ⲉⲓⲥϣⲟⲙⲧⲉ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲓⲛⲏⲟⲩ ⲉⲓϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϩⲛ ϯⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϯϩⲏⲩ ⲉⲩⲟⲛ ⲁⲛϣⲁⲁⲧⲥ ϭⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲥⲟⲩⲱⲥϥ ⲙⲡⲕⲉⲕⲁϩ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲗⲟⲕ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲛⲧⲉⲓⲕⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ϣⲁⲛϯϭⲣⲏ ⲙⲡⲉⲥⲕⲱⲧⲉ ⲧⲁϯⲙⲉϩⲣⲟ ⲛⲁⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲥϣⲁⲛⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲕⲉⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲁⲕⲕⲁⲁⲥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲕϣⲁⲁⲧⲥ.

10 ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 11 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛϣⲱⲛⲉ ⲛⲙⲙⲁⲥ ⲙⲙⲛⲧϣⲙⲏⲛⲉ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲥⲟⲗⲉⲕ ⲉⲙⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲥ ⲉϥⲓϫⲱⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ. 12 ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲧⲉⲕⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲟⲩϣⲱⲛⲉ. 13 ⲁϥⲧⲁⲗⲟ ⲇⲉ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉϫⲱⲥ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 14 ⲁⲡⲁⲣⲭⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥⲁⲅⲁⲛⲁⲕⲧⲓ ϫⲉ ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲣⲡⲁϩⲣⲉ ϩⲙ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲣϩⲱⲃ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁⲙϩⲓⲧⲛ ϭⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϫⲓⲡⲁϩⲣⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲉⲓ ϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 15 ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲙⲏ ⲙⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲃⲗⲡⲉϥⲙⲁⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲏⲡⲉϥⲓⲱ ϩⲙ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲙϥ ⲛϥϫⲓⲧϥ ⲛϥⲧⲥⲟϥ. 16 ⲧⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲧⲉ ⲉⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲙⲟⲣⲥ ⲓⲥⲙⲛⲧϣⲙⲏⲛⲉ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛϣϣⲉ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗⲥ ⲛⲧⲉⲓⲙⲣⲣⲉ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 17 ⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲩϫⲓ ϣⲓⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲏϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲣⲁϣⲉ ⲉϫⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩ ⲉⲧϥⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ.

18 ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲛⲁⲧⲛⲧⲱⲛⲥ ⲉⲛⲓⲙ. 19 ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲩⲃⲗⲃⲓⲗⲉ ⲛϣⲗⲧⲙ ⲉⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ϫⲓⲧⲥ ⲁϥⲛⲟϫⲥ ⲉⲧⲉϥϣⲛⲏ. ⲁⲥⲁⲓⲁⲉⲓ ⲁⲥⲣⲟⲩϣⲏⲛ ⲁⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲟⲩⲱϩ ϩⲁⲛⲉⲥⲕⲗⲁⲇⲟⲥ. 20 ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲛⲁⲧⲛⲧⲛ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲟⲩ 21 ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲩⲑⲁⲃ ⲉⲁⲩⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲓⲧϥ ⲁⲥⲛⲟϫϥ ⲉϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϣⲓ ⲛⲛⲟⲓⲧ ϣⲁⲛⲧϥϫⲓⲑⲁⲃ ⲧⲏⲣϥ.

22 ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁϯⲙⲉ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉϥⲃⲏⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. 23 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. 24 ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲡⲩⲗⲏ ⲉⲧϭⲏⲟⲩ. ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲥⲉⲧⲙⲉϣϭⲙϭⲟⲙ 25 ⲉϥϣⲁⲛⲡϩⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛϥϣⲧⲁⲙ ⲙⲡⲣⲟ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲣⲭⲓ ⲛⲧⲱϩⲙ ⲉⲡⲣⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲓⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱⲛ ⲛⲁⲛ. ϥⲛⲁⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ. 26 ⲧⲟⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲣⲭⲓ ⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲕⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲥⲱ ⲁⲕϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ ϩⲛ ⲛⲉⲛⲡⲗⲁⲧⲓⲁ. 27 ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ 28 ⲉⲣⲉⲡⲣⲓⲙⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲙⲡϭⲁϩϭϩ ⲛⲛⲟⲃϩⲉ. ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲛⲙ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲙ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲛⲙ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ 29 ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲣⲣⲁϣⲁ ⲛⲙⲣⲣⲁϩⲱⲧⲡ ⲛⲙⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲛⲙⲡⲣⲏⲥ ⲛⲥⲉⲛⲟϫⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 30 ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲛϩⲁⲉ ⲛⲁⲣϣⲟⲣⲡ ⲛⲧⲉⲛϣⲟⲣⲡ ⲣϩⲁⲉ.

31 ϩⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϩⲉⲛⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲅⲗⲟ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲙⲁ ϫⲉ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲟⲩⲉϣⲙⲟⲟⲩⲧⲕ. 32 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲃⲱⲕ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲧⲉⲓⲃⲁϣⲟⲣ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ϯⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲛⲙⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϫⲱⲕ ⲛⲥⲁⲣⲁⲥⲧⲉ 33 ⲡⲗⲏⲛ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲁⲣⲡⲟⲟⲩ ⲛⲙⲣⲁⲥⲧⲉ ⲧⲁⲃⲱⲕ ⲛⲥⲁⲣⲁⲥⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲥⲧⲟ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙⲟⲩ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. 34 ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲧⲉⲧⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟⲥ. ϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲓⲟⲩⲉϣ ⲥⲉⲩϩⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϩⲁⲗⲏⲧ ⲉϣⲁϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲥ ϩⲁⲛⲉϥⲧⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ. 35 ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲡⲉⲧⲛⲏⲓ ⲉⲣⲱⲧⲛ. ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ.

Copyright information for CopSahidica