Luke 18

1ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ ϣϣⲉ ⲉϣⲗⲏⲗ ⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲉⲅⲕⲁ ϭⲓ 2ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲛϥⲣϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲛϥϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ ⲣⲣⲱⲙⲉ. 3ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⲇⲉ ϩⲛ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲁⲣⲓ ⲡⲁϩⲁⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲧϫⲓ ϩⲁⲡ ⲟⲩⲃⲏⲉⲓ. 4ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥⲟⲩⲱϣ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ. ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲉ. ⲉϣϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϯⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϯϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ ⲣⲣⲱⲙⲉ 5ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲓⲭⲏⲣⲁ ⲟⲩⲉϩ ϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟⲓ ϯⲛⲁⲣ ⲡⲉⲥϩⲁⲡ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ϣⲁⲃⲟⲗ ⲛⲥϯ ϩⲓⲥⲉ ⲛⲁⲓ. 6ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ. ⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲧⲁⲇⲓⲕⲓⲁ ϫⲉ ⲟⲩ. 7ⲉⲓⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲉ ⲛⲁⲣ ⲡϩⲁⲡ ⲁⲛ ⲛⲛⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⲉⲧⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲙ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩⲱ ⲛϥϩⲣⲟϣ ⲛϩⲏⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ 8ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϥⲛⲁⲣ ⲡⲉⲩϩⲁⲡ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. ⲡⲗⲏⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲏⲩ ⲛϥϩⲉ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ.

9ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲩⲕⲱ ⲛϩⲧⲏⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁⲁⲧⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲱϣϥ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ. 10ϫⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϣⲗⲏⲗ. ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲟⲩⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲡⲉ. 11ⲁⲡⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁϥϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲉϥϣⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲟⲟⲧⲕ ϫⲉ ⲛϯⲟ ⲁⲛ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ ⲣⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ ⲣⲣⲉϥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲛⲛⲟⲓⲕ ⲏⲛⲑⲉ ⲙⲡⲓⲕⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ. 12ϯⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲥⲟⲡ ⲥⲛⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ϯϯ ⲙⲡⲣⲉⲙⲏⲧ ⲛⲛⲉϯϫⲡⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 13ⲁⲡⲕⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲟⲩⲉ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡϥⲟⲩⲉϣ ϥⲓⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲥⲑⲏⲧ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲓⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ. 14ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲡⲁⲓ ⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϥⲧⲙⲁⲓⲏⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲡⲏ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϫⲓⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲥⲉⲛⲁⲑⲃⲃⲓⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲑⲃⲃⲉⲓⲟ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ. ⲥⲉⲛⲁϫⲁⲥⲧϥ.

15ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϫⲉ ⲉϥⲉϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ. 16ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁ ⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲉⲣⲁⲧ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲕⲱⲗⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲧⲁ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 17ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥⲛⲁϣⲉⲡ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. ⲛⲛⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ.

18ⲁⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲇⲉ ϫⲛⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲡⲥⲁϩ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲉⲓⲛⲁⲣ ⲟⲩ ⲧⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ 19ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕⲙⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲃⲏⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲙⲛ ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲁ ⲉⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. 20ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲣⲣⲛⲟⲓⲕ ⲙⲡⲣϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲣϩⲱϥⲧ ⲙⲡⲣⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲙⲁⲧⲁⲓⲉ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲛⲙ ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ. 21ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲧⲁⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲓ. 22ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲉⲩⲁ ⲡⲉⲧⲕϣⲁⲁⲧ ⲙⲙⲟϥ. ϯⲛⲅⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲛⲧⲁⲕ ⲛⲅⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ ⲛⲅⲕⲱ ⲛⲁⲕ ⲛⲟⲩⲁϩⲟ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛⲅⲉⲓ ⲛⲅⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲓ 23ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲉⲧⲙ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲗⲩⲡⲓ ⲛⲉⲩⲣⲙⲙⲁⲟ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉ.

24ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲑⲉ ⲉⲧⲥⲙⲟⲕϩ ⲉⲧⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲟⲩⲭⲣⲏⲙⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 25ⲥⲙⲟⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉ ⲟⲩϭⲁⲙⲟⲩⲗ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲟⲩⲁⲧϥⲉ ⲛⲟⲩϩⲁⲙ ⲛⲧⲱⲡ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲟⲩⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 26ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲛϩ. 27ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲛⲁⲧϭⲟⲙ ⲛⲛⲁϩⲣⲛ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲛ ϭⲟⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 28ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲕⲱ ⲛⲥⲱⲛ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲛ ⲛⲉ ⲁⲛⲟⲩⲁϩⲛ ⲛⲥⲱⲕ. 29ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲁϥⲕⲁ ⲏⲓ ⲛⲥⲱϥ ⲏⲥϩⲓⲙⲉ ⲏⲥⲟⲛ ⲏⲛⲉϥⲓⲟⲧⲉ ⲏⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 30ⲉⲛϥⲛⲁϫⲓⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲥⲁϣϥ ⲛⲕⲱⲃ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲓϣ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϩⲙ ⲡⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ.

31ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲙⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 32ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟϥ. ⲛⲥⲉⲥⲟϣϥ. ⲛⲥⲉⲛⲉϫ ⲡⲁϭⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ. 33ⲛⲥⲉⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ. 34ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲓⲙⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ϩⲏⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲛ ⲛⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ.

35ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲓⲉⲣⲓⲭⲱ ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⲡⲉ ϩⲙ ⲟⲟⲥ ϩⲁⲧⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉϥⲧⲱⲃⲁϩ. 36ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ. 37ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ. 38ⲁϥϫⲓ ϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡϣⲡⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛⲁ ⲛⲁⲓ. 39ⲁⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲑⲏ ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲕⲁ ⲣⲱϥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛⲁ ⲛⲁⲓ. 40ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲧϥ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ 41ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕⲟⲩⲉϣ ⲧⲣⲁⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 42ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲛⲁϩⲙⲉⲕ 43ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱϥ ⲉϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

Copyright information for CopSahidica