Luke 18

ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ ϣϣⲉ ⲉϣⲗⲏⲗ ⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲉⲅⲕⲁ ϭⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲛϥⲣϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲛϥϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ ⲣⲣⲱⲙⲉ. ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⲇⲉ ϩⲛ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲁⲣⲓ ⲡⲁϩⲁⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲧϫⲓ ϩⲁⲡ ⲟⲩⲃⲏⲉⲓ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥⲟⲩⲱϣ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ. ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲉ. ⲉϣϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϯⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϯϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲓⲭⲏⲣⲁ ⲟⲩⲉϩ ϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟⲓ ϯⲛⲁⲣ ⲡⲉⲥϩⲁⲡ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ϣⲁⲃⲟⲗ ⲛⲥϯ ϩⲓⲥⲉ ⲛⲁⲓ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ. ⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲧⲁⲇⲓⲕⲓⲁ ϫⲉ ⲟⲩ. ⲉⲓⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲉ ⲛⲁⲣ ⲡϩⲁⲡ ⲁⲛ ⲛⲛⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⲉⲧⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲙ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩⲱ ⲛϥϩⲣⲟϣ ⲛϩⲏⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϥⲛⲁⲣ ⲡⲉⲩϩⲁⲡ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. ⲡⲗⲏⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲏⲩ ⲛϥϩⲉ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ.

ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲩⲕⲱ ⲛϩⲧⲏⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁⲁⲧⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲱϣϥ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ. 10 ϫⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϣⲗⲏⲗ. ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲟⲩⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲡⲉ. 11 ⲁⲡⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁϥϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲉϥϣⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲟⲟⲧⲕ ϫⲉ ⲛϯⲟ ⲁⲛ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ ⲣⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ ⲣⲣⲉϥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲛⲛⲟⲓⲕ ⲏⲛⲑⲉ ⲙⲡⲓⲕⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ. 12 ϯⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲥⲟⲡ ⲥⲛⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ϯϯ ⲙⲡⲣⲉⲙⲏⲧ ⲛⲛⲉϯϫⲡⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 13 ⲁⲡⲕⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲟⲩⲉ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡϥⲟⲩⲉϣ ϥⲓⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲥⲑⲏⲧ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲓⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ. 14 ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲡⲁⲓ ⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϥⲧⲙⲁⲓⲏⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲡⲏ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϫⲓⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲥⲉⲛⲁⲑⲃⲃⲓⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲑⲃⲃⲉⲓⲟ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ. ⲥⲉⲛⲁϫⲁⲥⲧϥ.

15 ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϫⲉ ⲉϥⲉϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ. 16 ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁ ⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲉⲣⲁⲧ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲕⲱⲗⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲧⲁ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 17 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥⲛⲁϣⲉⲡ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. ⲛⲛⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ.

18 ⲁⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲇⲉ ϫⲛⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲡⲥⲁϩ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲉⲓⲛⲁⲣ ⲟⲩ ⲧⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ 19 ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕⲙⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲃⲏⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲙⲛ ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲁ ⲉⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. 20 ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲣⲣⲛⲟⲓⲕ ⲙⲡⲣϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲣϩⲱϥⲧ ⲙⲡⲣⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲙⲁⲧⲁⲓⲉ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲛⲙ ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ. 21 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲧⲁⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲓ. 22 ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲉⲩⲁ ⲡⲉⲧⲕϣⲁⲁⲧ ⲙⲙⲟϥ. ϯⲛⲅⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲛⲧⲁⲕ ⲛⲅⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ ⲛⲅⲕⲱ ⲛⲁⲕ ⲛⲟⲩⲁϩⲟ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛⲅⲉⲓ ⲛⲅⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲓ 23 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲉⲧⲙ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲗⲩⲡⲓ ⲛⲉⲩⲣⲙⲙⲁⲟ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉ.

24 ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲑⲉ ⲉⲧⲥⲙⲟⲕϩ ⲉⲧⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲟⲩⲭⲣⲏⲙⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 25 ⲥⲙⲟⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉ ⲟⲩϭⲁⲙⲟⲩⲗ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲟⲩⲁⲧϥⲉ ⲛⲟⲩϩⲁⲙ ⲛⲧⲱⲡ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲟⲩⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 26 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲛϩ. 27 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲛⲁⲧϭⲟⲙ ⲛⲛⲁϩⲣⲛ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲛ ϭⲟⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 28 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲕⲱ ⲛⲥⲱⲛ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲛ ⲛⲉ ⲁⲛⲟⲩⲁϩⲛ ⲛⲥⲱⲕ. 29 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲁϥⲕⲁ ⲏⲓ ⲛⲥⲱϥ ⲏⲥϩⲓⲙⲉ ⲏⲥⲟⲛ ⲏⲛⲉϥⲓⲟⲧⲉ ⲏⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 30 ⲉⲛϥⲛⲁϫⲓⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲥⲁϣϥ ⲛⲕⲱⲃ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲓϣ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϩⲙ ⲡⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ.

31 ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲙⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 32 ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟϥ. ⲛⲥⲉⲥⲟϣϥ. ⲛⲥⲉⲛⲉϫ ⲡⲁϭⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ. 33 ⲛⲥⲉⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ. 34 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲓⲙⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ϩⲏⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲛ ⲛⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ.

35 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲓⲉⲣⲓⲭⲱ ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⲡⲉ ϩⲙ ⲟⲟⲥ ϩⲁⲧⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉϥⲧⲱⲃⲁϩ. 36 ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ. 37 ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ. 38 ⲁϥϫⲓ ϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡϣⲡⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛⲁ ⲛⲁⲓ. 39 ⲁⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲑⲏ ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲕⲁ ⲣⲱϥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛⲁ ⲛⲁⲓ. 40 ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲧϥ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ 41 ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕⲟⲩⲉϣ ⲧⲣⲁⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 42 ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲛⲁϩⲙⲉⲕ 43 ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱϥ ⲉϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

Copyright information for CopSahidica