Luke 21

1ⲁϥϥⲓⲁⲧϥ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉⲡⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲓⲟⲛ. 2ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲭⲏⲣⲁ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲉⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲙⲁⲩ ⲗⲗⲉⲡⲧⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ. 3ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲙⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲓⲭⲏⲣⲁ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲁⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 4ⲛⲧⲁ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉϫ ⲛⲉⲩⲇⲱⲣⲟⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲥϣⲱⲱⲧ ⲡⲉⲧⲛⲧⲁⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲥⲛⲟϫϥ.

5ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛ ϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲣⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲉϥⲕⲟⲥⲙⲓ ϩⲛ ϩⲉⲛⲱⲛⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲙ ϩⲉⲛⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ. 6ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲟⲩⲛ ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲕⲁ ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲁⲛ ϩⲓϫⲛ ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉⲙⲡⲟⲩⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ.

7ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ. ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. 8ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲙⲡⲣⲡⲗⲁⲛⲁ ⲟⲩⲛ ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲩ ϩⲙ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲩⲟⲓϣ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲣⲟⲩⲉϩ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲱⲟⲩ. 9ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉϩⲉⲛⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲛⲙ ϩⲉⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ. ϩⲁⲡⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉ ⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲣⲉ ⲑⲁⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. 10ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲟⲩⲛ ⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϫⲛ ⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲉϫⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲣⲟ. 11ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲕⲙⲛⲧⲟ ⲛⲙ ϩⲉⲛϩⲕⲟ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ ϩⲉⲛⲗⲟⲓⲙⲟⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲟⲩⲛ ϩⲉⲛϩⲟⲧⲉ ⲛⲙ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲙⲙⲁⲓⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ. 12ϩⲁⲑⲏ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϭⲉⲡ ⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲥⲉⲛⲁⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲩϯ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲙⲛ ⲛⲉϣⲧⲉⲕⲱⲟⲩ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲛⲙ ⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ 13ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ. 14ⲕⲁⲁⲥ ϭⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲙⲙⲉⲗⲉⲧⲁ ⲉⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ. 15ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲙ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲁⲛ ⲉϯ ⲏⲉⲟⲩⲱϩⲙ ⲟⲩⲃⲏⲥ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ. 16ⲥⲉⲛⲁϯ ⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲧⲛⲓⲟⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲥⲛⲏⲟⲩ. ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛϣⲃⲉⲉⲣ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ 17ⲛⲧⲉⲧⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ. 18ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲩϥⲱ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲉ. 19ϩⲛ ⲧⲉⲧⲛϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲡⲟ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ.

20ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲣⲉ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲕⲱⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲥϣⲱϥ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 21ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲉⲧϩⲛ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲡⲱⲧ ⲉⲛⲧⲟⲩⲓⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲛ ⲧⲉⲥⲙⲏⲧⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲛ ⲛⲉⲭⲱⲣⲁ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ 22ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲓ ⲕⲃⲁ ⲉⲧⲣⲉ ⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 23ⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲉⲧ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲥⲛⲕⲟ ϩⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲣⲅⲏ ⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 24ⲛⲥⲉϩⲉ ϩⲛ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲧⲥⲏϥⲉ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛⲧⲉ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲉ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϩⲏⲧⲥ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ.

25ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲙⲁⲓⲛ ϩⲙ ⲡⲣⲏ ⲛⲙ ⲡⲟⲟϩ ⲛⲙ ⲛⲥⲓⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ϩⲛ ⲧⲁⲡⲟⲣⲓⲁ ⲙⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲙⲡⲕⲓⲙ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 26ⲉⲣⲉ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲕⲱ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲑⲟⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩϭⲱϣⲧ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ⲉϫⲛ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲛϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲛⲙ ⲡⲏⲟⲩⲉ ⲛⲁⲕⲓⲙ. 27ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϩⲛ ⲟⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲙ ⲟⲩϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁϣⲱϥ 28ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲁⲣⲭⲓ ⲛϣⲱⲡⲉ ϭⲱϣⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϥⲓ ϫⲱⲧⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲉ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ.

29ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲛⲙ ⲛϣⲏⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 30ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛϯⲟⲩⲱ ⲏⲇⲏ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲡϣⲱⲙ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 31ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲛⲁⲓ ⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 32ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉ ⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉⲙⲡⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 33ⲧⲡⲉ ⲛⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲁⲥⲓⲛⲉ ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲥⲉⲛⲁⲥⲓⲛⲉ ⲁⲛ.

34ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϩⲣⲟϣ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲓ ⲛⲙ ⲟⲩϯϩⲉ. ⲛⲙ ϩⲉⲛⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲧⲉ ⲡⲃⲓⲟⲥ. ⲛⲧⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲓ ⲉϫⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲟⲩϣⲡ ⲛϣⲱⲡ 35ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲡⲁϣ. ϥⲛⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲛ ⲡϩⲟ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ. 36ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲥⲟⲡⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲣⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ.

37ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲉⲉⲣⲉ ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲱⲣⲁϩ ⲉϥϣⲱⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲁ ⲛϫⲟⲉⲓⲧ 38ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉϥϣⲱⲣⲡ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ.

Copyright information for CopSahidica