Luke 21

ⲁϥϥⲓⲁⲧϥ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉⲡⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲓⲟⲛ. ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲭⲏⲣⲁ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲉⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲙⲁⲩ ⲗⲗⲉⲡⲧⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲙⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲓⲭⲏⲣⲁ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲁⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲁ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉϫ ⲛⲉⲩⲇⲱⲣⲟⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲥϣⲱⲱⲧ ⲡⲉⲧⲛⲧⲁⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲥⲛⲟϫϥ.

ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛ ϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲣⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲉϥⲕⲟⲥⲙⲓ ϩⲛ ϩⲉⲛⲱⲛⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲙ ϩⲉⲛⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲟⲩⲛ ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲕⲁ ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲁⲛ ϩⲓϫⲛ ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉⲙⲡⲟⲩⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ.

ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ. ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲙⲡⲣⲡⲗⲁⲛⲁ ⲟⲩⲛ ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲩ ϩⲙ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲩⲟⲓϣ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲣⲟⲩⲉϩ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲱⲟⲩ. ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉϩⲉⲛⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲛⲙ ϩⲉⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ. ϩⲁⲡⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉ ⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲣⲉ ⲑⲁⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. 10 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲟⲩⲛ ⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϫⲛ ⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲉϫⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲣⲟ. 11 ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲕⲙⲛⲧⲟ ⲛⲙ ϩⲉⲛϩⲕⲟ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ ϩⲉⲛⲗⲟⲓⲙⲟⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲟⲩⲛ ϩⲉⲛϩⲟⲧⲉ ⲛⲙ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲙⲙⲁⲓⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ. 12 ϩⲁⲑⲏ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϭⲉⲡ ⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲥⲉⲛⲁⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲩϯ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲙⲛ ⲛⲉϣⲧⲉⲕⲱⲟⲩ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲛⲙ ⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ 13 ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ. 14 ⲕⲁⲁⲥ ϭⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲙⲙⲉⲗⲉⲧⲁ ⲉⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ. 15 ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲙ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲁⲛ ⲉϯ ⲏⲉⲟⲩⲱϩⲙ ⲟⲩⲃⲏⲥ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ. 16 ⲥⲉⲛⲁϯ ⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲧⲛⲓⲟⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲥⲛⲏⲟⲩ. ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛϣⲃⲉⲉⲣ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ 17 ⲛⲧⲉⲧⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ. 18 ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲩϥⲱ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲉ. 19 ϩⲛ ⲧⲉⲧⲛϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲡⲟ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ.

20 ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲣⲉ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲕⲱⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲥϣⲱϥ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 21 ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲉⲧϩⲛ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲡⲱⲧ ⲉⲛⲧⲟⲩⲓⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲛ ⲧⲉⲥⲙⲏⲧⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲛ ⲛⲉⲭⲱⲣⲁ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ 22 ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲓ ⲕⲃⲁ ⲉⲧⲣⲉ ⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 23 ⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲉⲧ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲥⲛⲕⲟ ϩⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲣⲅⲏ ⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 24 ⲛⲥⲉϩⲉ ϩⲛ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲧⲥⲏϥⲉ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛⲧⲉ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲉ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϩⲏⲧⲥ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ.

25 ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲙⲁⲓⲛ ϩⲙ ⲡⲣⲏ ⲛⲙ ⲡⲟⲟϩ ⲛⲙ ⲛⲥⲓⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ϩⲛ ⲧⲁⲡⲟⲣⲓⲁ ⲙⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲙⲡⲕⲓⲙ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 26 ⲉⲣⲉ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲕⲱ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲑⲟⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩϭⲱϣⲧ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ⲉϫⲛ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲛϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲛⲙ ⲡⲏⲟⲩⲉ ⲛⲁⲕⲓⲙ. 27 ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϩⲛ ⲟⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲙ ⲟⲩϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁϣⲱϥ 28 ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲁⲣⲭⲓ ⲛϣⲱⲡⲉ ϭⲱϣⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϥⲓ ϫⲱⲧⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲉ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ.

29 ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲛⲙ ⲛϣⲏⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 30 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛϯⲟⲩⲱ ⲏⲇⲏ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲡϣⲱⲙ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 31 ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲛⲁⲓ ⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 32 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉ ⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉⲙⲡⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 33 ⲧⲡⲉ ⲛⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲁⲥⲓⲛⲉ ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲥⲉⲛⲁⲥⲓⲛⲉ ⲁⲛ.

34 ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϩⲣⲟϣ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲓ ⲛⲙ ⲟⲩϯϩⲉ. ⲛⲙ ϩⲉⲛⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲧⲉ ⲡⲃⲓⲟⲥ. ⲛⲧⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲓ ⲉϫⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲟⲩϣⲡ ⲛϣⲱⲡ 35 ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲡⲁϣ. ϥⲛⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲛ ⲡϩⲟ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ. 36 ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲥⲟⲡⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲣⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ.

37 ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲉⲉⲣⲉ ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲱⲣⲁϩ ⲉϥϣⲱⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲁ ⲛϫⲟⲉⲓⲧ 38 ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉϥϣⲱⲣⲡ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ.

Copyright information for CopSahidica