Luke 22

ⲁϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲡϣⲁ ⲛⲁⲑⲁⲃ ⲡⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲓⲛⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲥⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲕⲟϥ. ⲛⲉⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲉⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲏⲡⲉ ⲡⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲁϥϫⲱ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲥⲙⲛⲧⲥ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉϯ ⲛⲁϥ ⲛϩⲉⲛϩⲟⲙⲛⲧ ⲁϥⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ. ⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲟⲓϣ ⲙⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ ⲁϫⲛ ⲙⲏⲏϣⲉ.

ⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲑⲁⲃ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲏⲡ ⲉϣⲉⲧⲡ ⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲁⲛ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩⲟⲙϥ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲉⲕⲟⲩⲉϣ ⲧⲣⲉⲛⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲁⲕ ⲧⲱⲛ. 10 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲣⲉ ⲟⲩϣⲟϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲓϫⲱϥ ⲟⲩⲁϩ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲱϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ ⲉⲧϥⲛⲁ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ 11 ⲛⲧⲉⲧⲛ ϫⲟⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲏⲓ. ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲙⲁ ⲛϭⲟⲓⲗⲉ ⲧⲱⲛ ⲡⲙⲁ ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲙ ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 12 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲱⲧⲛ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲁ ⲛⲧⲡⲉ ⲉϥⲡⲟⲣϣ ⲥⲃⲧⲱⲧϥ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 13 ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ

14 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲛⲟϫϥ ⲛⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ 15 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲁⲓⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ϣⲛⲙ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲉⲙⲡⲁϯⲙⲟⲩ. 16 ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ϣⲁⲛⲧϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 17 ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲁⲡⲟⲧ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϫⲓ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲡⲟϣϥ ⲉϫⲱⲧⲛ. 18 ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲁⲥⲱ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲅⲉⲛⲏⲙⲁ ⲛⲧⲉⲓⲃⲱ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓ. 19 ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲟⲓⲕ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲡⲟϣϥ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ. ⲁⲣⲓ ⲡⲁⲓ ⲉⲡⲁⲣⲡⲙⲉⲩⲉ. 20 ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲡⲟⲧ ⲟⲛ ⲙⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲣⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲓⲁⲡⲟⲧ ⲧⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲃⲃⲣⲣⲉ ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲡⲁϩⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ. 21 ⲡⲗⲏⲛ ⲉⲓⲥ ⲧϭⲓϫ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲓ ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲛⲙⲙⲁⲓ. 22 ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲉⲛ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲛⲁϥ. ⲡⲗⲏⲛ ⲟⲩⲟⲓ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ. 23 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲛⲥⲩⲛⲍⲏⲧⲓ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁⲣ ⲡⲁⲓ.

24 ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲟⲩϯⲧⲱⲛ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ 25 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲉⲟ ⲙⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲟ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲣⲣⲉϥⲣⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. 26 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲛⲟϭ ⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲙⲁⲣⲉϥⲣ ⲑⲉ ⲙⲡⲕⲟⲩⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲓϫⲱⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ. 27 ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲡⲉⲧⲛⲏϫ ⲡⲉ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲡⲉ. ⲙⲏ ⲙⲡⲉⲧⲛⲏϫ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓϩⲛ ⲧⲉⲧⲛⲙⲏⲧⲉ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ. 28 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲁⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ 29 ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲣⲟ 30 ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲥⲱ ϩⲓϫⲛ ⲧⲁⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ϩⲛ ⲧⲁⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲙ ⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲛ ⲛⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲫⲩⲗⲏ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ.

31 ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲉⲓⲥ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲁϥⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲥⲉⲕⲧ ⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲥⲟⲩⲟ 32 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲥⲟⲡⲥ ⲉϫⲱⲕ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲱϫⲛ. ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱⲱⲕ ⲕⲟⲧⲕ ⲛⲅⲧⲁϫⲣⲉ ⲛⲉⲕⲥⲛⲏⲟⲩ. 33 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ϯⲥⲃⲧⲱⲧ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲉⲉⲓ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲙⲟⲩ. 34 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲡⲉⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉ ⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲕⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϣⲙⲛⲧ ⲥⲱⲱⲡ. ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ.

35 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲣⲓϫⲉⲩ ⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲁϫⲛ ⲧⲱⲱⲙⲉ ϩⲓ ⲡⲏⲣⲁ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲩⲉ ⲙⲏ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲱⲧ ⲗⲗⲁⲁⲩ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲉ. 36 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧϥ ⲧⲱⲱⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϥⲓ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧϥ ⲟⲩⲡⲏⲣⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧ ⲉⲙⲙⲛⲧⲁϥ. ⲙⲁⲣⲉ ϥϯ ⲧⲉϥϣⲧⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϥⲧⲉⲩ ⲟⲩⲥⲏϥⲉ ⲛⲁϥ. 37 ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲡⲧ ⲛⲙⲛⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲡⲉⲧⲏⲡ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 38 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲥ ⲥⲏϥⲉ ⲥⲛⲧⲉ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲱϣⲉ.

39 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲥⲱⲛⲧ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛϫⲟⲓⲧ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 40 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϫⲙ ⲡⲙⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϣⲗⲏⲗ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ. 41 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲡⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲁϥⲕⲗϫ ⲛⲉϥⲡⲁⲧ 42 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉϣϫⲉ ⲕⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲓⲁⲡⲟⲧ ⲥⲁⲁⲧ ⲡⲗⲏⲛ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲱⲓ ⲁⲛ. 43 [--] 45 ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲉϥϣⲗⲏⲗ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛⲕⲟⲧⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲗⲩⲡⲏ. 46 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲕⲟⲧⲕ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϣⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ.

47 ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲉⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϯⲡⲓ ⲉⲣⲱϥ. 48 ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲓⲟⲩⲇⲁ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓ ⲉⲕⲛⲁϯⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 49 ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲙⲡⲉϥⲕⲱⲧⲉ ⲉⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲁⲣⲛϩⲓⲟⲩⲉ ⲛⲧⲥⲏϥⲉ. 50 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲣⲱϩⲧ ⲙⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥϥⲓ ⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ. 51 ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϭⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲁϥϫⲱϩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲁϥⲧⲁⲗϭ ⲟϥ. 52 ⲡⲉϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲛⲙ ⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲛⲙ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲁⲟⲩⲱϫ ⲛⲙ ⲛⲉⲧⲛⲥⲏϥⲉ ⲛⲙ ⲛⲉⲧⲛϣⲉ. 53 ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲉⲓϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲛ ⲛⲉⲧⲛϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲓ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲙ ⲧⲉⲧⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲡⲕⲁⲕⲉ.

54 ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲛⲧϥ ⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲙⲡⲟⲩⲉ. 55 ⲛⲧⲉⲣⲉⲩϫⲉⲣⲉⲩ ϣⲁϩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛⲧⲁⲩⲗⲏ ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϩⲙ ⲟⲟⲥ ⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ. 56 ⲛⲧⲉⲣⲉⲩϩⲙϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁⲧⲛ ⲡⲕⲱϩⲧ ⲁⲥⲓⲱⲣⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ. ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓⲕⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ. 57 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ. 58 ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲇⲉ ⲁⲕⲉⲩⲁ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲛⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲙⲟⲛ. 59 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲁⲟⲩⲛⲟⲩ ⲟⲩⲓⲛⲉ. ⲁⲕⲉⲩⲁ ⲧⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲡⲉ. ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ. 60 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲕϫⲉ ⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲓ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲡⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ. 61 ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲕⲟⲧϥ ⲁϥϭⲱϣⲧ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲣⲡⲙⲉⲩⲉ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ. ⲕⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϣⲙⲧ ⲥⲱⲱⲡ. 62 ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲓϣⲉ.

63 ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 64 ⲁⲩϩⲃⲥ ⲡⲉϥϩⲟ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲛ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣⲁϩⲧⲕ 65 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲛⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ.

66 ⲛⲧⲉⲣⲉ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲛⲙ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲉⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ 67 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 68 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲓϣⲁⲛϫⲛⲟⲩⲧⲛ ⲛⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲓ. 69 ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲛⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 70 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. 71 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ϭⲉ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲣ ⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲣⲱϥ.

Copyright information for CopSahidica