Luke 23

1ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲙⲏⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲛⲧϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. 2ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲇⲉ ⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉ ⲉⲡⲁⲓ ⲉϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲡⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲕⲱⲗⲩ ⲉϯϣⲱⲙ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ ⲡⲣⲣⲟ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 3ⲁⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲛⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. 4ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲛϯϭⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛⲛⲟⲃⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ. 5ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩⲛ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ. ⲉⲁϥⲁⲣⲭⲓ ϫⲓⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ.

6ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ. 7ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ϣⲁ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲉϥϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ϩⲱⲱϥ ϩⲛ ⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ. 8ⲛⲧⲉⲣⲉ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁϥⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲉϣ ⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲃⲏⲏ ⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉϥⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ. 9ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ϩⲛ ϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲡϥⲟⲩⲱϣⲃⲉϥ ⲗⲁⲁⲩ. 10ⲛⲉⲩⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲩⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲙⲁⲧⲉ. 11ⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲇⲉ ⲥⲟϣϥ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩϭⲟⲟⲗⲉϥ ⲛⲟⲩϩⲃⲥⲱ ⲉⲥⲟⲩⲟⲃⲉϣ ⲁⲩϫⲟⲟⲩϥ ⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. 12ⲁⲩⲣϣⲃⲏⲣ ⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲛⲙ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧϫⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ.

13ⲁⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲙ ⲡⲗⲁⲟⲥ 14ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲁⲧⲉⲧⲛⲓⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ϩⲱⲥ ⲉϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲓⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲓϩⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲟⲃⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. 15ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉ ⲡⲕⲉϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲙⲡϥⲣ ⲗⲁⲁⲩ ⲉϥⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲙⲟⲩ. 16ϯⲛⲁⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲧⲁⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. 17[--] 18ⲁⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲓ ⲡⲁⲓ. ⲕⲱ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲃⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ 19ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛⲙⲟⲩϩⲱⲧⲃ. 20ⲁⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲕⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲃⲟⲗ 21ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ. 22ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲙⲡⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲁⲓ ⲁⲁϥ ⲙⲡⲓϩⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ. ϯⲛⲁⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲧⲁⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. 23ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲩⲁⲓⲧⲓ ϫⲉ ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩⲥⲙⲏ ϭⲙϭⲟⲙ. 24ⲁⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲩⲁⲓⲧⲏⲙⲁ. 25ⲁϥⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲙ ⲫⲱⲧⲃ ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲉⲩⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟϥ. ⲁϥϯ ⲇⲉ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲙⲡⲉⲩⲟⲩⲱϣ

26ⲁⲩⲱ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲕⲩⲣⲏⲛⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ. ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲥⲱϣⲉ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉ ⲡⲉϥⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲉϫⲱϥ ⲉϥⲓⲧϥ ϩⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 27ⲛⲉⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲙⲛ ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲉⲩⲛⲉϩⲡⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲧⲟⲓⲧ ⲉⲣⲟϥ. 28ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲕⲟⲧϥ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲙⲡⲣⲣⲓⲙⲉ ⲛⲁⲓ. ⲡⲗⲏⲛ ⲣⲓⲙⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ 29ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲟⲩⲛ ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲏⲟⲩ ⲛⲥⲉϫⲟⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁϭ ⲣⲏⲛ. ⲛⲙ ⲛϩⲏ ⲉⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩⲙⲓⲥⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲕⲓⲃⲉ ⲉⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩⲧⲥⲛⲕⲟ. 30ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲁⲣⲭⲓ ⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲛⲧⲟⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲓⲃⲉⲧ ϫⲉ ϩⲟⲃⲥⲛ. 31ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲥⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ϩⲙ ⲡϣⲉ ⲉⲧⲟⲩⲱⲧ ⲉⲉⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲧϣⲟⲩⲱⲟⲩ.

32ⲁⲩⲛ ⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ 33ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲙⲁ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲓⲟⲛ ⲁⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲙ ⲙⲁⲩ ⲛⲙ ⲡⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉ ⲥⲛⲁⲩ. ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ϩⲓ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲙⲟϥ. ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϩⲓϩⲃⲟⲩⲣ ⲙⲙⲟϥ. 34ⲁⲩⲡⲱϣ ⲛⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲉϫ ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉϫⲱⲟⲩ. 35ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲡⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲁⲛⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ ⲇⲉ ⲕⲱⲙϣ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲧⲟⲩϫⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩϫⲟϥ ⲉϣϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲥⲱⲧⲡ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 36ⲁⲛⲕⲉⲙⲁⲧⲟⲓ ⲇⲉ ⲥⲱⲃⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲩϯ ⲙⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲙ ⲟⲩϩⲙϫ 37ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲕ. 38ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲉⲡⲓⲅⲣⲁⲫⲏ ⲇⲉ ϩⲓϫⲱϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ

39ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲛⲥⲟⲟⲛⲉ ⲉⲧⲁϣⲉ ϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲱⲥ ϫⲉ. ⲙⲏ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲕ ⲛⲙⲙⲁⲛ. 40ⲁⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥⲁⲓⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲛⲕⲣϩⲟⲧⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲙⲡⲉⲓⲕⲣⲓⲙⲁ ⲟⲩⲱⲧ 41ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲥ ⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲛⲁⲁⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲙⲡϥⲣ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲉⲙⲉϣϣⲉ. 42ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲣⲓⲡⲁⲙⲉⲩⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲕϣⲁⲛⲉⲓ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲙⲛⲧⲣⲣⲟ. 43ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲉⲓⲥⲟⲥ.

44ⲛⲉ ⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϫⲡ ⲡⲥⲟ ⲡⲉ. ⲁⲩⲕⲁⲕⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ϣⲁ ϫⲡ ⲯⲓⲧⲉ. 45ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲏ ⲇⲉ ⲛⲁϩⲱⲧⲡ. ⲁⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲱϩ ϩⲓ ⲧⲉϥⲙⲏⲧⲉ. 46ⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϯϯ ⲙⲡⲁⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲛⲉⲕϭⲓϫ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁ ⲡⲧⲏⲟⲩ. 47ⲁⲫⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲁϥϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ. 48ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲩⲙⲉⲥⲑⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ. 49ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲉⲛⲉⲩⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ϫⲓⲛ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ.

50ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉⲩⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ 51ⲡⲁⲓ ⲉⲛϥϥⲓ ⲁⲛ ⲛⲙ ⲡⲉⲩϣⲟϫⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩϩⲱⲃ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛ ⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲁⲓⲁ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲉϥϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 52ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲁϥϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲁⲓⲧⲓ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ 53ⲁϥⲛⲧϥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥⲕⲟⲟⲥϥ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲓⲛⲇⲱⲛ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ϩⲛ ⲟⲩⲙϩⲁⲟⲩ ⲉⲁⲩⲕⲉϩⲕⲱϩϥ ⲉⲙⲡⲟⲩⲕⲁ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲛⲉϩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲁⲁϥ ⲇⲉ ⲁⲩⲟⲩⲉϩ ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲉⲣⲛ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ. ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲉ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲉⲛⲉⲣⲉ ϣϫⲟⲩⲱⲧ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϣ ⲥⲕⲣⲕⲱⲣϥ. 54ⲛⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 55ⲁⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲁⲉⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲛⲙ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲙⲙⲟⲥ. 56ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲏⲛⲉ ⲛⲙ ϩⲉⲛⲥⲧⲟ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϭⲱ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ.

Copyright information for CopSahidica