Luke 3

1ϩⲛ ⲥⲡⲙⲛⲧⲏ ⲇⲉ ⲛⲑⲏⲅⲉⲙⲟⲛⲓⲁ ⲛⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲟⲥ ⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲉϥⲟ ⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉϫⲛ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛϭⲓ ⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲥ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲉⲣⲉϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲟⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉϫⲛ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲣⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲟⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉϫⲛ ϯⲧⲟⲩⲣⲁⲓⲁⲥ ⲛⲙ ⲧⲉⲧⲉⲧⲣⲁⲭⲱⲛⲓⲧⲓⲇⲟⲥ ⲛⲭⲱⲣⲁ ⲛⲙⲗⲩⲥⲁⲛⲓⲁⲥ ⲉϥⲟ ⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲧⲁⲃⲓⲗⲏⲛⲏ 2ϩⲓⲁⲛⲛⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲕⲁⲓⲫⲁⲥ. ⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ϩⲛ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ. 3ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲉϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲛⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 4ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲙ ⲡϫⲱⲙⲉ ⲛⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡⲉⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡϫⲁⲓⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲛⲛⲉϥⲙⲁ ⲙⲙⲟⲟϣⲉ. 5ⲉⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲙⲟⲩϩ ⲛⲧⲉⲧⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲥⲓⲃⲧ ⲛⲓⲙ ⲑⲃⲃⲓⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲧ ⲉϩⲉⲛϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩⲥⲗⲉϭⲗⲱϭ 6ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲩϫⲁⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

7ⲛⲉϥϫⲱ ϭⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ϫⲉ ⲛⲉϫⲡⲟ ⲛⲛⲉϩϥⲟⲩⲓ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲱⲧⲛ ⲉⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲟⲣⲅⲏ ⲉⲧⲛⲏⲩ. 8ⲁⲣⲓϩⲉⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϭⲉ ⲉⲩⲙⲡϣⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲁⲣⲭⲓ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲓⲱⲛⲉ. 9ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲕⲉⲗⲉⲃⲓⲛ ⲕⲏ ϩⲁⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲛⲛϣⲏⲛ. ϣⲏⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲟⲣⲉϥ ⲛⲥⲉⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲕⲱϩⲧ. 10ⲁⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲱⲛϩ. 11ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥ ϣⲧⲏⲛ ⲥⲛⲧⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϯⲟⲩⲉⲓ ⲙⲡⲉⲧⲉⲙⲙⲛⲧⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲟⲓⲕ ⲙⲁⲣⲉϥⲓⲣⲉ ⲟⲛ ϩⲓⲛⲁⲉⲓ. 12ⲁϩⲉⲛⲕⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲁⲁϥ. 13ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲙⲡⲣⲣⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲡⲁⲣⲁⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲟϣϥ ⲛⲏⲧⲛ. 14ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲟ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲁⲁϥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲇⲓⲁⲥⲓ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣϩⲓⲗⲁ ⲉⲗⲁⲁⲩ. ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲟⲯⲱⲛⲓⲟⲛ.

15ⲉⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲇⲉ ϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ ⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲧⲃⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 16ⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲉⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ϥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧϫⲟⲟⲣ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲁⲓ ⲉⲛϯⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲃⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲟⲩⲥ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲙⲟⲩⲕⲱϩⲧ. 17ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϩⲁ ϩⲛ ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲧⲃⲃⲟ ⲙⲡⲉϥϫⲛⲟⲟⲩ ⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉϥⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲡⲧⲱϩ ⲇⲉ ⲛϥⲣⲟⲕϩϥ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲁⲧⲉ ⲉⲙⲉⲥⲱϣⲙ. 18ϩⲛ ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲉϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ. 19ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲇⲉ ⲡⲧⲉⲧⲣⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲩϫⲡⲓⲟ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲧⲃⲉ ϩⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲥ ⲑⲓⲙⲉ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲉⲧⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲁⲁⲩ. 20ⲁϥⲟⲩⲉϩⲡⲉⲓⲕⲉ ⲉϫⲛ ⲛⲉϥⲕⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥⲉⲧⲡⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ.

21ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲓ. ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲁⲧⲡⲉ ⲟⲩⲱⲛ 22ⲁⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲱϥ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲙⲟⲧ ⲛⲥⲱⲙⲁ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲙⲏ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲉⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⲛϩⲏⲧⲕ.

23ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϩⲙⲙⲁⲁⲃⲉ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ ⲡⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϩⲏⲗⲉⲓ. 24ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲧⲑⲁⲧ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲗⲗⲉⲩⲉⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲉⲗⲭⲉⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲁⲛⲛⲁⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ. 25ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲑⲑⲁⲑⲓⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϩⲁⲙⲱⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲁⲟⲩⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲉⲥⲗⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲅⲅⲁⲓ. 26ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲁⲑ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲧⲧⲁⲑⲓⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲉⲙⲉⲉⲓⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲭ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲇⲁ. 27ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲁⲛⲛⲁⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϩⲣⲏⲥⲁ ⲡϣϩⲣⲉ ⲛⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲏⲣⲓ. 28ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲉⲗⲭⲉⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲇⲉⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲱⲥⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲗⲙⲁⲇⲁⲇ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲏⲣ. 29ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲗⲓⲉⲍⲉⲣ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲣⲉⲓⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲁⲑⲑⲁⲧ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲗⲗⲉⲩⲉⲓ. 30ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲩⲙⲉⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲁⲛⲛⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲗⲓⲁⲕⲉⲓⲙ. 31ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲉⲗⲉⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲉⲛⲛⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲧⲧⲁⲑⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲁⲑⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. 32ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲉⲥⲥⲁⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲃⲏⲇ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲃⲃⲟⲉⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲁⲗⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲁⲁⲥⲥⲱⲛ. 33ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲇⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲇⲁⲙⲉⲓⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲁⲣⲛⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲉⲥⲣⲱⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲫⲁⲣⲉⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ. 34ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲑⲁⲣⲣⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲭⲱⲣ. 35ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲉⲣⲟⲩⲭ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϩⲣⲏⲅⲁⲩ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲫⲁⲗⲉⲕ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϩⲉⲃⲉⲣ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲁⲗⲁ. 36ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲁⲓⲛⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲣⲫⲁⲝⲁⲇ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲏⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲱϩⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲗⲗⲁⲙⲉⲭ. 37ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲛⲱⲭ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲁⲣⲉⲧ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲗⲉⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲁⲓⲛⲁⲙ. 38ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲛⲱⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲏⲑ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲇⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

Copyright information for CopSahidica