Mark 11

ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲃⲏⲧⲫⲁⲅⲏ ⲙⲛⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ. ϩⲁϩⲧⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛϫⲟⲉⲓⲧ ⲁϥϫⲉⲩⲥⲛⲁⲩ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲕⲱⲙⲏ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁϩⲉ ⲉⲩⲥⲏϭ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲗⲁⲁⲩ ⲣⲣⲱⲙⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲱϥ ⲃⲟⲗϥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲗⲁⲁⲩ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲣⲟⲩ ⲙⲡⲁⲓ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲧⲁϩⲉ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϥⲛⲁⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲟⲛ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲡⲥⲏϭ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲉⲩⲣⲟ ϩⲙ ⲫⲓⲣ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲃⲟⲗϥ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲗ ⲙⲡⲥⲏϭ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ. ⲁⲩⲛⲡⲥⲏϭ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲩⲡⲣϣⲛⲉⲩϩⲟⲓⲧⲉ ϩⲓϫⲱϥ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲱϥ ⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲟⲛ ⲁⲩⲡⲣϣⲛⲉⲩϩⲟⲓⲧⲉ ϩⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲱⲱⲧ ⲛϩⲉⲛⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ϩⲛ ⲛⲥⲱϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲓϩⲏ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ. ⲛⲉⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 10 ⲥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛϭⲓ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ ϩⲛ ⲛⲉⲧϫⲟⲥⲉ 11 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲉⲓⲁⲧϥ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲁⲣⲟⲩϩⲉ ⲏⲇⲏ ϣⲱⲡⲉ. ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲙⲛⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ

12 ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲁϥϩⲕⲟ 13 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩⲉ ⲉⲣⲉϩⲉⲛϭⲱⲃⲉ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲣⲁⲧⲥ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲉϥⲉϭⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲙⲡϥϭⲛⲗⲁⲁⲩ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲛⲥⲁϭⲱⲃⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲛⲉⲡⲥⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲡⲕⲛⲧⲉ. 14 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ϫⲓⲛ ⲙⲡⲉⲓⲛⲁⲩ ⲟⲩⲉⲙⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ.

15 ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲧⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲣⲣⲉϥϫⲓⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲟⲛ. ⲁϥⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲁ ⲛϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧϯϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ 16 ⲉⲡϥⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲉϫⲓⲥⲕⲉⲩⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ. 17 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛϥⲥⲏϩ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲏⲓ ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲁϥ ⲛⲥⲡⲏⲗⲁⲓⲟⲛ ⲛⲥⲟⲟⲛⲉ. 18 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲁⲑⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲛⲉⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲏⲧϥ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉϥⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϫⲛ ⲧⲉϥⲥⲃⲱ. 19 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲣⲟⲩϩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲣⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ

20 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲇⲉ ϩⲧⲟⲟⲩ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲛⲕⲛⲧⲉ ⲁⲥϣⲟⲟⲩⲉ ϫⲓⲛⲛⲉⲥⲛⲟⲩⲛⲉ. 21 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲛⲕⲛⲧⲉ ⲛⲧⲁⲕⲥϩⲟⲩⲱⲣⲥ ⲛⲧⲁⲥϣⲟⲟⲩⲉ. 22 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ. 23 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲓⲧⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲉⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛϥⲧⲙⲣϩⲏⲧ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ. 24 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ. 25 ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲧⲏⲛⲟⲩ ⲉϣⲗⲏⲗ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲏⲧⲛϥ ⲉⲣⲱⲙⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉϥⲉⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ. 26 [--]

27 ⲁⲩⲉⲓ ⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ 28 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲁϣ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. ⲏⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲉⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲕⲉⲣⲛⲁⲓ. 29 ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁϫⲛⲟⲩⲧⲛ ϩⲱ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲁϫⲓϥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ϩⲛ ⲁϣ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ 30 ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲡⲉ. ϫⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲓ 31 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲡⲉ. ϥⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 32 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲣⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲩⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲉⲣⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲛⲧⲱⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ. 33 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲁϣ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ.

Copyright information for CopSahidica