Mark 14

1ⲛⲉⲣⲉⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲛⲁⲑⲁⲃ. ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲛⲛⲥⲁ ϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲁⲑⲉ ⲛϭⲟⲡϥ ϩⲛ ⲟⲩⲕⲣⲟϥ ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ 2ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ϩⲙ ⲡϣⲁ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲗⲁⲟⲥ

3ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϩⲛ ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲉϥⲛⲏϫ ϩⲙ ⲡⲏⲓ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲥⲟⲃϩ ⲁⲥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁⲗⲁⲃⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛⲥⲟϭⲛ ⲛⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲛⲁⲣⲇⲟⲥ ⲉϥⲥⲟⲧⲡ ⲉⲛⲁϣⲉⲥⲟⲩⲛⲧⲥ ⲁⲥⲧⲁϩ ⲧⲁⲗⲁⲃⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲥⲡⲁϩⲧⲥ ⲉϫⲛ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ. 4ⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ϭⲛⲁⲧ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲓⲥⲟϭⲛ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟϥ 5ⲛⲉⲩⲉϣⲧⲁⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁϩⲟⲩⲟ ⲉϣⲙⲧϣⲉ ⲛⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲛⲥⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϭⲟⲛⲧ ⲉⲣⲟⲥ. 6ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲗⲱⲧⲛ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲥⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ. 7ⲛϩⲏⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲣ ϩⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣ ⲣⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉⲓⲛⲁϭⲱ ⲁⲛ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. 8ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣ ⲁⲧⲟⲟⲧⲥ ⲁⲥⲁⲁϥ ⲁⲥⲣϣⲟⲣⲡ ⲉⲧⲉϩⲥⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲛⲥⲟϭⲛ ⲉⲡⲕⲟⲟⲥⲧ 9ϩⲁⲙⲏⲛ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲙⲡⲉⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲥⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲁⲓ ⲁⲁϥ ⲉⲩⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲁⲥ.

10ⲁⲩⲱ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲟⲩⲁ ϩⲙ ⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ. 11ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲣⲏⲧ ⲛϩⲉⲛϩⲟⲙⲛⲧ ⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲉⲩⲕⲁⲓⲣⲓⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ.

12ⲁⲩⲱ ϩⲙ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲁⲧⲑⲁⲃ. ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϣⲁⲁⲧ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲡⲉϫⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲕⲟⲩⲉϣⲧⲉⲛⲃⲱⲕ ⲉⲧⲱⲛ ⲉⲥⲃⲧⲉ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲟⲩⲟⲙϥ 13ⲁϥϫⲉⲩ ⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩϣⲟϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲓϫⲱϥ ⲟⲩⲁϩⲧⲏⲩⲛ ⲛⲥⲱϥ 14ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁϫⲓⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲏⲉⲓ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲡⲉ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲁⲙⲁ ⲛϭⲟⲓⲗⲉ ⲧⲱⲛ ⲡⲙⲁ ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲙⲛⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 15ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ϥⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲱⲧⲛ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲁ ⲛⲧⲡⲉ ⲉϥⲡⲟⲣϣ ⲉϥⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ. 16ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲡⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ. 17ⲛⲧⲉⲣⲉⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ 18ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲏϫ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲡⲉϫⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ. 19ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲛⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ 20ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲡ ⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲙⲙⲁⲓ ϩⲛ ⲧϫⲏⲏⲥ 21ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲉⲛ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥϩⲁⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ. ⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ. ⲛⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲙⲡⲟⲩϫⲡⲟϥ.

22ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲟⲓⲕ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲡⲟϣϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϫⲓⲧϥ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ. 23ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲁⲡⲟⲧ ⲁϥϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉϫⲱϥ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ. 24ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲡⲟⲛϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ ϩⲁϩ. 25ϩⲁⲙⲏⲛ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲁⲥⲱ ϫⲓⲛ ⲙⲡⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲅⲉⲛⲏⲙⲁ ⲛⲧⲃⲱ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲓϣⲁⲛⲥⲟⲟϥ ⲉϥⲟ ⲃⲃⲣⲣⲉ ϩⲛ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 26ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛϫⲟⲉⲓⲧ

27ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ϯⲛⲁⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙⲡϣⲱⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 28ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲣⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲣ ϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 29ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲙⲟⲛ. 30ⲡⲉϫⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲉⲓⲟⲩϣⲏ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲕⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϣⲙⲛⲧⲥⲱⲱⲡ 31ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲣϩⲁϩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲉⲓ ⲉⲧⲣⲁⲙⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲛϯⲛⲁⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲕ ⲁⲛ. ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲇⲉ ⲛⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ

32ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩϭⲱⲙ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲅⲉⲑⲥⲏⲙⲁⲛⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ϣⲁⲛϯϣⲗⲏⲗ 33ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲱⲕⲙ ⲛϩⲏⲧ. 34ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲗⲩⲡⲓ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲩ ϭⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲟⲉⲓⲥ. 35ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉⲑⲏ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲉⲓ. ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁϥϣⲗⲏⲗ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲛⲧⲉⲧⲉⲓⲟⲩⲛⲟⲩ ⲥⲁⲁⲧϥ. 36ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲡⲓⲱⲧ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲕ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲓⲁⲡⲟⲧ ⲥⲁⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲉ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲟⲩⲁϣⲥ. 37ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲃϣ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲉⲕⲛⲕⲟⲧⲕ ⲙⲡⲉⲕⲉϣⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ. 38ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲉⲛ ⲣⲟⲟⲩⲧ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲧⲉ. 39ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉϥⲧⲁⲩⲟ ⲙⲡⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ 40ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲟⲛ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲃϣ. ⲛⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲟⲣϣ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ. 41ⲁϥⲉⲓ ⲟⲛ ⲙⲡⲙⲉϩϣⲙⲧⲥⲱⲱⲡ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲕⲟⲧⲕ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲡϩⲱⲃ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲣⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ. 42ⲧⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ.

43ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲓ ⲉϥϣⲁϫⲉ. ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲟⲩⲁ ϩⲙ ⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲙϩⲉⲛⲥⲏϥⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϭⲉⲣⲱⲃ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. 44ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲙⲁⲓⲛ ϫⲉ ⲡⲉϯⲛⲁϯⲡⲓ ⲉⲣⲱϥ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓⲧϥ ϩⲛ ⲟⲩⲱⲣϫ 45ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ -- ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯⲡⲓ ⲉⲣⲱϥ. 46ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉϫⲱϥ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ 47ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲁϥⲧⲉⲕⲙⲧⲉϥⲥⲏϥⲉ ⲁϥⲣⲉϩⲧⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥⲥⲗⲡⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ 48ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϭⲟⲡⲧ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲛⲉ. ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲏϥⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϭⲉⲣⲟⲟⲃ 49ⲛⲉⲓϩⲁϩⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲙⲏⲛⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲓϯⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ 50ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲁⲁϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲡⲱⲧ

51ⲟⲩϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲉϥϭⲟⲟⲗⲉ ⲛⲟⲩⲥⲓⲛⲇⲱⲛ. ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ 52ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁⲧⲥⲓⲛⲇⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲁϥⲡⲱⲧ ⲉϥⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩ.

53ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ. 54ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲙⲡⲟⲩⲉ. ϣⲁϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲗⲏ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲛⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉϥⲑⲙⲟ ⲙⲙⲟϥ ϩⲁϩⲧⲉⲡⲕⲱϩⲧ 55ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲛⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ. 56ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲉⲩϣⲏϣ ⲁⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. 57ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 58ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓⲣⲡⲉ ⲙⲙⲟⲩⲛⲅ ⲛϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲕⲉⲧ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛⲁⲧⲙⲟⲩⲛⲅ ⲛϭⲓϫ ϩⲛ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ 59ⲁⲩⲱ ϩⲓⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲉⲥⲥⲙⲟⲛⲧ ⲁⲛ. 60ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲁϥϫⲛⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲅⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲁϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟⲕ. 61ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁⲣⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥϣⲁϫⲉ ⲗⲁⲁⲩ. ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ 62ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲛⲧϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲛⲏⲩ ϩⲓϫⲛ ⲛⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲧⲡⲉ. 63ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲡⲉϩⲛⲉⲩϩⲟⲓⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϣ ⲛⲉ ⲛⲕⲉⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲛⲁⲩ. 64ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲟⲩⲁ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ. ⲉⲥⲇⲟⲕⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲟⲩ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲧϭⲁⲓⲟϥ ϫⲉ ϥⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲙⲟⲩ. 65ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲛϭⲓ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲛⲉϫⲧⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲉϩⲃⲥⲡⲉϥϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϯⲕⲗⲯ ⲉϫⲱϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩϯⲁⲁⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙ ⲡⲉϥϩⲟ.

66ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲁⲩⲗⲏ. ⲁⲥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 67ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲑⲙⲟ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲥϭⲱϣⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲛⲉⲕϣⲟⲟⲡ ⲙⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲛⲁⲍⲁⲣⲏⲛⲟⲥ. 68ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲧⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲛϯϭⲛ ⲉⲣⲉϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲁⲉⲓⲧ 69ⲧϩⲙϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ. 70ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲛⲛⲥⲁ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲛⲧⲕⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲕⲟⲩⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ. 71ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛⲕⲁⲉⲩⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲱⲣⲕ ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲩⲟ ⲙⲙⲟϥ. 72ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ. ⲁϥⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲕⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϣⲙⲛⲧⲥⲱⲱⲡ ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ.

Copyright information for CopSahidica