Matthew 11

1ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲟⲩⲱ ⲉϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡⲉϥⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ.

2ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 3ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲣⲉⲛϭⲱϣⲧ ϩⲏⲧϥ ⲛⲕⲉⲟⲩⲁ. 4ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϫⲱ ⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 5ϫⲉ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲁⲗⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲉⲧⲥⲟⲃϩ ⲧⲃⲃⲟ ⲛⲁⲗ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲉⲙⲡⲟ ϣⲁϫⲉ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲥⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁⲩ. 6ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓⲁⲧϥ ⲙⲡⲉⲧⲉ ⲛϥⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲁⲛ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ. 7ⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩ. ⲉⲩⲕⲁϣ ⲉⲣⲉⲡⲧⲏⲩ ⲕⲓⲙ ⲉⲣⲟϥ. 8ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩ. ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉϩⲉⲛϩⲃⲥⲱ ⲉⲩϭⲏⲛ ⲧⲟ ϩⲓⲱⲱϥ. ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲛⲉⲧⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛⲛϩⲃⲥⲱ ⲉⲩϭⲏⲛ ⲥⲉϩⲛⲛⲏⲓ ⲛⲛⲣⲣⲱⲟⲩ. 9ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩ ⲉⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϩⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲩⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ. 10ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ. ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲁⲧⲉⲕϩⲏ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲥⲟϥⲧⲉ ⲛⲧⲉⲕϩⲓⲏ ⲙⲡⲉⲕⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. 11ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ϫⲉ ⲙⲡⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ ⲡⲉϫⲡⲟ ⲛⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲟ ⲛⲛⲟϭ ⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ. ⲡⲕⲟⲩⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. 12ϫⲓⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲥⲉϫⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲟⲛⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ ⲧⲱⲣⲡ ⲙⲙⲟⲥ. 13ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲁⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ϣⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. 14ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲉϣϫⲓⲧϥ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ. 15ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ. 16ⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲇⲉ ⲉⲓⲛⲁⲧⲛⲧⲱⲛⲥ ⲉⲛⲓⲙ. ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲛ ⲛⲁⲅⲟⲣⲁ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲩϣⲃⲉⲉⲣ 17ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϫⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲙⲡⲉⲧⲛϭⲟⲥϭⲥ. ⲁⲛⲧⲟⲉⲓⲧ ⲙⲡⲉⲧⲛⲛⲉϩⲡⲉ. 18ⲁϥⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲛϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛϥⲥⲱ ⲁⲛ. ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ϩⲓⲱⲱϥ. 19ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲥⲱ. ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥⲥⲉⲏⲣⲡ ⲛϣⲃⲏⲣⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ϩⲓⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ . ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲧⲙⲁⲓⲟ ⲛϭⲓ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲥϩⲃⲏⲩⲉ.

20ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲛⲙⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲛⲉϥϭⲟⲙ ϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ. 21ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏ ⲭⲟⲣⲁⲍⲉⲓⲛ. ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏ ⲃⲏⲇⲥⲁⲓⲇⲁ. ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲛϭⲟⲙ ⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲥⲓⲇⲱⲛ ⲉϣϫⲉ ⲁⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ ϩⲛ ⲟⲩϭⲟⲟⲩⲛⲉ ⲙⲛⲟⲩⲕⲣⲙⲉⲥ. 22ⲡⲗⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲩⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲥⲓⲇⲱⲛ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲉⲉⲣⲱⲧⲛ. 23ⲛⲧⲟ ϩⲱⲱⲧⲉ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲙⲏ ⲧⲉⲛⲁϫⲓⲥⲉ ϣⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ. ⲧⲉⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϣⲁⲁⲙⲛⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲛϭⲟⲙ ⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲙⲛ ⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ⲛⲉⲩⲛⲁϭⲱ ⲡⲉ ϣⲁⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ. 24ⲡⲗⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲙⲛ ⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲉⲉⲣⲟ.

25ϩⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛⲁⲕ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲡⲉ ⲙⲛ ⲡⲕⲁϩ. ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲁⲕϩⲟⲡⲟⲩ ⲉⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲥⲁⲃⲉⲉⲩ ⲁⲕϭⲟⲗⲡⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. 26ⲁϩⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲥⲣⲁⲛⲁⲕ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲙⲡⲉⲕⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. 27ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲧⲏⲣϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲓ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩⲱϣ ⲉⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. 28ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ϣⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲟⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲟⲧⲡ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϯⲙⲧⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ. 29ϥⲓ ⲙⲡⲁⲛⲁϩⲃ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲙⲣⲁϣ ⲁⲩⲱ ϯⲑⲃⲃⲓⲏⲩ ϩⲙ ⲡⲁϩⲏⲧ. ⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲧⲛϩⲉ ⲉⲩⲙⲧⲟⲛ ⲛⲛⲉⲯⲩⲭⲏ. 30ⲡⲁⲛⲁϩⲃ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϩⲗⲱϭϥ ⲁⲩⲱ ⲥⲁⲥⲱⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲧⲁⲉⲧⲡⲱ.

Copyright information for CopSahidica