Matthew 15

ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓ ⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲥⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲛⲧⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. ⲛⲥⲉⲉⲓⲱ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓⲕ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲛⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲓⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲉⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲥⲁⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲟⲩ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲏⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲱⲣⲟⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ. ⲛⲉϥⲧⲁⲓⲟ ⲁⲛ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ. ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲥⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ. ⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲉϥⲧⲁⲓⲟ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲥⲡⲟⲧⲟⲩ. ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲟⲩⲏⲩ ⲛⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲓ. ⲉⲩϣⲙϣⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ. ⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲛϩⲉⲛⲥⲃⲱ ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲣⲱⲙⲉ.

10 ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲛⲟⲓ. 11 ⲙⲡⲉⲧⲃⲏⲕ ⲁⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲡⲉⲧⲥⲱⲱϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲡⲉⲧⲥⲱⲱϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 12 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ. 13 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲧⲱϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲡⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉⲧⲟϭϥ ϥⲛⲁⲡⲱⲣⲕ. 14 ⲁⲗⲱⲧⲛ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ϩⲉⲛϫⲁⲩⲙⲟⲉⲓⲧ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲛⲉ. ⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ϩⲏⲧϥ ⲛⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲉⲩϩⲓⲉⲓⲧ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ. 15 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲣⲟⲛ ⲛⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ. 16 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛⲁⲑⲏⲧ. 17 ⲙⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲛⲟⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲧⲁⲡⲣⲟ. ⲛϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲏ ⲛⲥⲉⲧⲁⲩⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲛⲉⲣⲙⲏ. 18 ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ. ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡϩⲏⲧ. ⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲧⲥⲱⲱϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 19 ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡϩⲏⲧ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲉⲑⲟⲟⲩ ϩⲉⲛϩⲱⲧⲃ ϩⲉⲛⲙⲛⲧⲛⲟⲉⲓⲕ ϩⲉⲛⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ ϩⲉⲛϫⲓⲟⲩⲉ ϩⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲟⲩⲁ. 20 ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲥⲱⲱϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲕⲉⲓⲁⲧⲟⲟⲧⲕ ⲛϥⲥⲱⲱϥ ⲁⲛ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ.

21 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲙⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲧⲩⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲥⲓⲇⲱⲛ. 22 ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲭⲁ ⲛⲁⲛⲁⲓⲁ ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲧⲟϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁ ⲛⲁⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲧⲁϣⲉⲉⲣⲉ ϩⲓⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ. 23 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲥ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ. ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲥⲡⲥⲱⲡϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ. 24 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲓ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲣⲙ ⲛⲧⲉⲡⲏⲓ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. 25 ⲛⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥϯⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲥⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲃⲟⲏⲑⲉⲓⲁ ⲉⲣⲟⲓ. 26 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲛⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲁⲛ ⲉϫⲓ ⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ. 27 ⲛⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛⲕⲉⲟⲩϩⲟⲟⲣ ϣⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲥⲣⲉϥⲣⲓⲃⲉ ⲉⲧϩⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲛⲛⲉⲩϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ. 28 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲱⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲧⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲁⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲛⲏ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲟⲩⲁϣⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲗⲟ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲥϣⲉⲉⲣⲉ ϫⲓⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.

29 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉϫⲛ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲧⲟⲟⲩ. ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 30 ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲛⲃⲗⲗⲉ ⲙⲛ ϩⲉⲛϭⲁⲗⲉ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲙⲡⲟ ⲙⲛ ϩⲉⲛϭⲁⲛⲁϩ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 31 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛϭⲁⲗⲉ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ ⲛϭⲁⲛⲁϩ ⲉⲩⲧⲁⲗϭⲏⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲙⲡⲟ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ.

32 ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯϣⲛϩⲧⲏⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲉⲓⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲉⲓⲥϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲥⲉϭⲉⲉⲧ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲛϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϩⲕⲁⲉⲓⲧ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲥⲉϣⲱⲥⲙ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ. 33 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲛⲁϩⲉ ⲉⲧⲉⲓⲁϣⲏ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲧⲱⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲓϫⲁⲓⲉ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲥⲓⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲧⲉⲓϭⲟⲧ. 34 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲏⲣ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲁϣϥ ⲙⲛ ϩⲉⲛϣⲏⲙ ⲛⲧⲏⲃⲧ. 35 ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲁϩ. 36 ⲁϥϫⲓ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲛ ⲛⲧⲏⲃⲧ ⲁϥϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲡⲟϣⲟⲩ ⲁϥϯ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϯ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ. 37 ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϥⲓ ⲙⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲛⲗⲁⲕⲙ ⲥⲁϣϥ ⲛⲃⲓⲣ ⲉⲩⲙⲉϩ. 38 ⲛⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲛⲁⲣⲁϥⲧⲟⲟⲩ ⲛϣⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲭⲱⲣⲓⲥ ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϩⲓⲥϩⲓⲙⲉ. 39 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲱ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲧⲱϣ ⲙⲙⲁⲅⲉⲇⲁⲛ.

Copyright information for CopSahidica