Matthew 16

1ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲛⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲩⲟⲟⲩ ⲉⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ. 2ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. 3[--] 4ϫⲉ ⲧⲅⲉⲛⲉⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ ⲥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲩϯⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲁⲥ ⲛⲥⲁⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲓⲱⲛⲁⲥ ⲁϥⲕⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲁϥⲃⲱⲕ.

5ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁⲩⲣⲡⲱⲃϣ ⲛϫⲓⲟⲉⲓⲕ ⲛⲙⲙⲁⲩ. 6ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲑⲁⲃ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ. 7ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲛϫⲓⲟⲉⲓⲕ ⲛⲙⲙⲁⲛ. 8ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁⲧⲕⲟⲩⲓ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛϫⲓⲟⲉⲓⲕ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ. 9ⲉⲓⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲓⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲙⲡϯⲟⲩ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲡϯⲟⲩ ⲛϣⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲟⲩⲏⲣ ⲛⲕⲟⲧ. 10ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛϣⲟ. ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲟⲩⲏⲣ ⲛⲃⲓⲣ. 11ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲉⲓⲕ. ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲑⲁⲃ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ. 12ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲑⲁⲃ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ.

13ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲙⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ. ⲁϥϫⲛⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 14ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ⲡⲉ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲡⲉ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲓⲉⲣⲏⲙⲓⲁⲥ ⲡⲉ ⲏⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ. 15ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲛⲓⲙ. 16ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ. 17ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧⲕ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲃⲁⲣⲓⲱⲛⲁ ϫⲉ ⲛⲥⲁⲣⲝ ⲁⲛ ϩⲓⲥⲛⲟϥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϭⲉⲗⲡⲡⲁⲓ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ. 18ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ. ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲓⲡⲉⲧⲣⲁ ϯⲛⲁⲕⲱⲧ ⲛⲧⲁⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲩⲗⲏ ⲛⲁⲙⲛⲧⲉ ⲛⲁⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲛ. 19ϯⲛⲁϯ ⲇⲉ ⲛⲁⲕ ⲛⲛϣⲟϣⲧ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲕⲛⲁⲙⲟⲣϥ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲙⲏⲣ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲕⲛⲁⲃⲟⲗϥ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲃⲏⲗ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ. 20ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩϫⲟⲟⲥ ⲉⲗⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.

21ϫⲓⲛⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲧⲁⲙⲙⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲛϥϣⲡϩⲁϩ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ. 22ⲁϥϣⲟⲡⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲟⲩⲟϫ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲛⲉⲡⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲕ. 23ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲟⲧϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲛⲧⲕⲟⲩⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲁⲛⲣⲱⲙⲉ. 24ⲧⲟⲧⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲓ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲛϥϥⲓ ⲙⲡⲉϥⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ. 25ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲩϫⲟ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϥⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ. ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲣⲙ ⲇⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ϥⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ. 26ⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲛⲟⲩ ⲉϥϣⲁⲛϯϩⲏⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲛϥϯⲟⲥⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲏⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛϣⲃⲃⲓⲱ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ. 27ⲡϣⲏⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲏⲩ ϩⲙ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛϥⲧⲱⲱⲃⲉ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ. 28ϩⲁⲙⲏⲛ ⲅⲁⲣ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ. ⲛⲁⲓ ⲛⲥⲉⲛⲁϫⲓϯⲡⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲙⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ϩⲛ ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲣⲣⲟ.

Copyright information for CopSahidica