Matthew 19

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ. ⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲧⲟϣ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙⲡⲉⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ. ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲁϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.

ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲕⲁⲧⲁⲁⲓⲧⲓⲁ ⲛⲓⲙ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟϣϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲛⲧ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲉⲓⲉⲟⲩϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲛⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲕⲁⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲛⲥⲱϥ ⲙⲛ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛϥⲧⲱϭⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲁⲣⲝ ⲛⲟⲩⲱⲧ. ϩⲱⲥⲧⲉ ϭⲉ ⲛⲥⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲧⲉ. ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲉ ϣⲟⲛⲃⲉϥ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲟⲣϫϥ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ϭⲉ ⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ ⲉϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲉⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲛⲁϣⲧϩⲏⲧ ⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϯⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲓⲟⲙⲉ ϫⲓⲛⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ. ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϫⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ ⲛϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛ ⲕⲉⲟⲩⲉⲓ ϥⲟ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ. 10 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲧⲓⲁ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲛ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲥⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲁⲛ ⲉϫⲓϩⲓⲙⲉ. 11 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲁϥⲓ ϩⲁⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛⲉ. 12 ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲥⲓⲟⲩⲣ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲉⲩⲙⲁⲁⲩ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲥⲓⲟⲩⲣ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲁⲁⲩ ⲛⲥⲓⲟⲩⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲥⲓⲟⲩⲣ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲁⲁⲩ ⲛⲥⲓⲟⲩⲣ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥⲓ ⲙⲁⲣⲉϥϥⲓ.

13 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲧⲁⲗⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛϥϣⲗⲏⲗ. ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ. 14 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲕⲱⲗⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ. ⲧⲁⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. 15 ⲁϥⲧⲁⲗⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.

16 ⲉⲓⲥⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓⲉϫⲓ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 17 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲛ ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ. 18 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϣ ⲛⲉ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕϩⲱⲧⲃ ⲛⲛⲉⲕⲣⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛⲛⲉⲕϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲛⲉⲕⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩϫ. 19 ⲉⲕⲉⲧⲁⲉⲓⲉ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛⲧⲉⲕϩⲉ. 20 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡϩⲣϣⲓⲣⲉ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲉⲧⲁⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲓ. ⲟⲩ ⲟⲛ ⲡⲉϯϣⲁⲁⲧ ⲙⲙⲟϥ. 21 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲧⲉⲗⲓⲟⲥ. ⲃⲱⲕ ⲛⲅϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲕϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲅⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ ⲛⲅⲕⲱ ⲛⲁⲕ ⲛⲟⲩⲁϩⲟ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛⲅⲉⲓ ⲛⲅⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲓ. 22 ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϥⲗⲩⲡⲉⲓ. ⲉⲛⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲁϩ ⲛⲛⲕⲁ.

23 ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲥⲙⲟⲕϩ ⲉⲧⲣⲉⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. 24 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ϫⲉ ⲥⲙⲟⲧⲛ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩϭⲁⲙⲟⲩⲗ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲟⲩⲁⲧϥⲉ ⲛⲟⲩϩⲁⲙⲛⲧⲱⲡ ⲉϩⲟⲩⲉⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲣⲙⲙⲁⲟ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. 25 ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲱⲛϩ. 26 ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲁϥϭⲱϣⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲧϭⲟⲙ ⲛⲛⲁϩⲣⲛ ⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ. ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲟⲛⲁⲧϭⲟⲙ. 27 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲕⲁ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲥⲱⲛ ⲁⲛⲟⲩⲁϩⲛ ⲛⲥⲱⲕ ⲟⲩ ⲁⲣⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ. 28 ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱⲓ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉϫⲡⲟ ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⲉϥϣⲁⲛϩⲙⲟⲟⲥ ⲛϭⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲓⲡⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲉ ⲙⲫⲩⲗⲏ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. 29 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁϥⲕⲁⲏⲓ ⲛⲥⲱϥ ⲏⲥⲟⲛ ⲏⲥⲱⲛⲉ ⲏⲉⲓⲱⲧ ⲏⲙⲁⲁⲩ ⲏⲥϩⲓⲙⲉ ⲏϣⲏⲣⲉ ⲏⲥⲱϣⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ ϥⲛⲁϫⲓⲧⲟⲩ ⲛϩⲁϩ ⲛⲕⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 30 ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲁⲣϩⲁⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲛϩⲁⲉ ⲣϣⲟⲣⲡ.

Copyright information for CopSahidica