Matthew 21

ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲃⲏⲇⲫⲁⲅⲏ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛϫⲟⲉⲓⲧ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓϯⲙⲉ ⲉⲧⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲉⲩⲉⲱ ⲉⲥⲙⲏⲣ ⲙⲛⲟⲩⲥⲏϭ ⲛⲙⲙⲁⲥ ⲃⲟⲗⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲛⲧⲟⲩ ⲛⲁⲓ. ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲉⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛⲁⲩ. ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϥⲛⲁⲧⲛⲟⲟⲩⲥⲉ. ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲥⲓⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲟⲩⲣⲣⲟ ⲛⲏⲩ ⲛⲉ. ⲟⲩⲣⲙⲣⲁϣ ⲡⲉ. ⲉϥⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲟⲩⲉⲱ ⲁⲩⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲟⲩⲥⲏϭ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛϥⲁⲓⲛⲁϩⲃ. ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲧⲉⲱ ⲙⲛ ⲡⲥⲏϭ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉ ⲛⲉⲩϩⲟⲓⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱϥ. ⲁⲩⲡⲱⲣϣ ⲛⲛⲉⲩϩⲟⲓⲧⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϣⲱⲱⲧ ⲛϩⲉⲛⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛϣⲏⲛ ⲉⲩⲡⲱⲣϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ. ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲁⲧⲉϥϩⲏ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲉⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ ϩⲛ ⲛⲉⲧϫⲟⲥⲉ. 10 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲁⲥⲛⲟⲉⲓⲛ ⲛϭⲓ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ. 11 ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲛⲧⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ.

12 ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲣⲡⲉ ⲁϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ ⲛⲉⲧϣⲱⲡ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲣⲡⲉ. ⲛⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲛⲛⲉⲧϫⲓⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲟⲛ ⲁϥϣⲣϣⲱⲣⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲛⲛⲉⲧϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ. 13 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲡⲁⲏⲓ ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲏⲓ ⲙⲡⲉϣⲗⲏⲗ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲁϥ ⲛⲥⲡⲟⲓⲗⲁⲓⲟⲛ ⲛⲥⲟⲟⲛⲉ.

14 ⲁⲩϯ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲙⲛ ⲛϭⲁⲗⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲣⲡⲉ ⲁϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 15 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲧⲁϥⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. ⲁⲩⲁⲕⲁⲛⲁⲅⲧⲉⲓ. 16 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟϣϥ ⲉⲛⲉϩ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲙⲛ ⲛⲉⲧϫⲓⲉⲕⲓⲃⲉ ⲁⲕⲥⲟϥⲧⲉ ⲛⲟⲩⲥⲙⲟⲩ. 17 ⲁϥⲕⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲥⲁ ⲛⲃⲟⲗ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.

18 ϩⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲁⲕⲟⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁϥϩⲕⲟ. 19 ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲥ ⲙⲡⲉϥϩⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϩⲉⲛϭⲱⲃⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲉ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲁⲥϣⲟⲟⲩⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲧⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ. 20 ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲁⲥϣⲟⲟⲩⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲧⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ. 21 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲣ ϩⲏⲧ ⲥⲛⲁⲩ. ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲁⲧⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲓⲧⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ. 22 ⲁⲩⲱ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲓⲧⲟⲩ.

23 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲣⲡⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲁϣ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲉⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. 24 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϫⲛⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϫⲟⲟϥ ⲛⲁⲓ. ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ϩⲛ ⲁϣ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. 25 ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲡⲉ ϫⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲡⲉ ϥⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ϭⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 26 ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲛϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧⲛⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲣⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϩⲱⲥ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 27 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ⲛϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ϩⲛ ⲁϣ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ.

28 ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲥⲇⲟⲕⲉⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲡϣⲟⲣⲡ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲃⲱⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲛⲅⲣϩⲱⲃ ⲉⲡⲁⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ. 29 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲟ. ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲁϥⲣϩⲧⲏϥ ⲁϥⲃⲱⲕ. 30 ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲟⲛ ⲉⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϩⲓⲛⲁⲓ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉϥⲃⲱⲕ. 31 ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲡⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲙⲛ ⲙⲡⲟⲣⲛⲏ ⲥⲉⲟ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 32 ⲁϥⲉⲓ ⲅⲁⲣ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲡⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲙⲡⲟⲣⲛⲏ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲣϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ.

33 ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲱϭⲉ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁϥⲕⲧⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲟⲩϫⲟⲗϫⲗ. ⲁϥϣⲓⲕⲉ ⲛⲟⲩϩⲣⲱⲧ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲕⲱⲧ ⲛⲟⲩⲡⲩⲣⲅⲟⲥ. ⲁϥϯ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲛϩⲉⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲏ ⲁϥⲁⲡⲟⲇⲏⲙⲉⲓ. 34 ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ϣⲁⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲏ ⲉϫⲓ ⲛⲛⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. 35 ⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ. 36 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛϩⲛⲕⲉϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲛϣⲟⲣⲡ. ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲓϩⲉ. 37 ⲙⲛ ⲛⲥⲱⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲓⲡⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲁϣⲏⲣⲉ. 38 ⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲏ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ⲛⲧⲉⲛⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲛϫⲓ ⲛⲧⲉϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ. 39 ⲁⲩϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ. 40 ϩⲟⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉϥⲛⲁⲣⲟⲩ ⲛⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲏ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 41 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲁⲕⲓⲛ ⲕⲁⲕⲱⲥ ϥⲛⲁⲧⲁⲕⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛϥϯ ⲙⲡⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛϩⲉⲛⲕⲉⲟⲩⲉⲉⲓⲏ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ. 42 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟϣϥ ⲉⲛⲉϩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲡⲱⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲕⲱⲧ ⲡⲁⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲁⲡⲉ ⲛⲕⲟⲟϩ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲃⲁⲗ. 43 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϥⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲉϯ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲉⲥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. 44 ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉϫⲙ ⲡⲉⲓⲱⲛⲉ ϥⲛⲁⲗⲱⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲱⲛⲉ ⲛⲁϩⲉ ⲉϫⲱϥ ϥⲛⲁϣⲁϣϥ ⲉⲃⲟⲗ.

45 ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲛⲉϥⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ. 46 ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉϥⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϩⲱⲥ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

Copyright information for CopSahidica