Matthew 21

1ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲃⲏⲇⲫⲁⲅⲏ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛϫⲟⲉⲓⲧ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲛⲁⲩ 2ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓϯⲙⲉ ⲉⲧⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲉⲩⲉⲱ ⲉⲥⲙⲏⲣ ⲙⲛⲟⲩⲥⲏϭ ⲛⲙⲙⲁⲥ ⲃⲟⲗⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲛⲧⲟⲩ ⲛⲁⲓ. 3ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲉⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛⲁⲩ. ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϥⲛⲁⲧⲛⲟⲟⲩⲥⲉ. 4ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. 5ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲥⲓⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲟⲩⲣⲣⲟ ⲛⲏⲩ ⲛⲉ. ⲟⲩⲣⲙⲣⲁϣ ⲡⲉ. ⲉϥⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲟⲩⲉⲱ ⲁⲩⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲟⲩⲥⲏϭ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛϥⲁⲓⲛⲁϩⲃ. 6ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 7ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲧⲉⲱ ⲙⲛ ⲡⲥⲏϭ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉ ⲛⲉⲩϩⲟⲓⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ. 8ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱϥ. ⲁⲩⲡⲱⲣϣ ⲛⲛⲉⲩϩⲟⲓⲧⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϣⲱⲱⲧ ⲛϩⲉⲛⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛϣⲏⲛ ⲉⲩⲡⲱⲣϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ. 9ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲁⲧⲉϥϩⲏ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲉⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ ϩⲛ ⲛⲉⲧϫⲟⲥⲉ. 10ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲁⲥⲛⲟⲉⲓⲛ ⲛϭⲓ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ. 11ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲛⲧⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ.

12ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲣⲡⲉ ⲁϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ ⲛⲉⲧϣⲱⲡ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲣⲡⲉ. ⲛⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲛⲛⲉⲧϫⲓⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲟⲛ ⲁϥϣⲣϣⲱⲣⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲛⲛⲉⲧϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ. 13ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲡⲁⲏⲓ ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲏⲓ ⲙⲡⲉϣⲗⲏⲗ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲁϥ ⲛⲥⲡⲟⲓⲗⲁⲓⲟⲛ ⲛⲥⲟⲟⲛⲉ.

14ⲁⲩϯ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲙⲛ ⲛϭⲁⲗⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲣⲡⲉ ⲁϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 15ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲧⲁϥⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. ⲁⲩⲁⲕⲁⲛⲁⲅⲧⲉⲓ. 16ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟϣϥ ⲉⲛⲉϩ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲙⲛ ⲛⲉⲧϫⲓⲉⲕⲓⲃⲉ ⲁⲕⲥⲟϥⲧⲉ ⲛⲟⲩⲥⲙⲟⲩ. 17ⲁϥⲕⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲥⲁ ⲛⲃⲟⲗ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.

18ϩⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲁⲕⲟⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁϥϩⲕⲟ. 19ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲥ ⲙⲡⲉϥϩⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϩⲉⲛϭⲱⲃⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲉ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲁⲥϣⲟⲟⲩⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲧⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ. 20ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲁⲥϣⲟⲟⲩⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲧⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ. 21ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲣ ϩⲏⲧ ⲥⲛⲁⲩ. ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲁⲧⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲓⲧⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ. 22ⲁⲩⲱ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲓⲧⲟⲩ.

23ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲣⲡⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲁϣ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲉⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. 24ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϫⲛⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϫⲟⲟϥ ⲛⲁⲓ. ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ϩⲛ ⲁϣ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. 25ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲡⲉ ϫⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲡⲉ ϥⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ϭⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 26ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲛϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧⲛⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲣⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϩⲱⲥ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 27ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ⲛϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ϩⲛ ⲁϣ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ.

28ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲥⲇⲟⲕⲉⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲡϣⲟⲣⲡ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲃⲱⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲛⲅⲣϩⲱⲃ ⲉⲡⲁⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ. 29ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲟ. ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲁϥⲣϩⲧⲏϥ ⲁϥⲃⲱⲕ. 30ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲟⲛ ⲉⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϩⲓⲛⲁⲓ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉϥⲃⲱⲕ. 31ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲡⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲙⲛ ⲙⲡⲟⲣⲛⲏ ⲥⲉⲟ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 32ⲁϥⲉⲓ ⲅⲁⲣ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲡⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲙⲡⲟⲣⲛⲏ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲣϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ.

33ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲱϭⲉ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁϥⲕⲧⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲟⲩϫⲟⲗϫⲗ. ⲁϥϣⲓⲕⲉ ⲛⲟⲩϩⲣⲱⲧ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲕⲱⲧ ⲛⲟⲩⲡⲩⲣⲅⲟⲥ. ⲁϥϯ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲛϩⲉⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲏ ⲁϥⲁⲡⲟⲇⲏⲙⲉⲓ. 34ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ϣⲁⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲏ ⲉϫⲓ ⲛⲛⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. 35ⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ. 36ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛϩⲛⲕⲉϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲛϣⲟⲣⲡ. ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲓϩⲉ. 37ⲙⲛ ⲛⲥⲱⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲓⲡⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲁϣⲏⲣⲉ. 38ⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲏ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ⲛⲧⲉⲛⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲛϫⲓ ⲛⲧⲉϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ. 39ⲁⲩϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ. 40ϩⲟⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉϥⲛⲁⲣⲟⲩ ⲛⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲏ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 41ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲁⲕⲓⲛ ⲕⲁⲕⲱⲥ ϥⲛⲁⲧⲁⲕⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛϥϯ ⲙⲡⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛϩⲉⲛⲕⲉⲟⲩⲉⲉⲓⲏ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ. 42ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟϣϥ ⲉⲛⲉϩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲡⲱⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲕⲱⲧ ⲡⲁⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲁⲡⲉ ⲛⲕⲟⲟϩ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲃⲁⲗ. 43ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϥⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲉϯ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲉⲥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. 44ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉϫⲙ ⲡⲉⲓⲱⲛⲉ ϥⲛⲁⲗⲱⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲱⲛⲉ ⲛⲁϩⲉ ⲉϫⲱϥ ϥⲛⲁϣⲁϣϥ ⲉⲃⲟⲗ.

45ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲛⲉϥⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ. 46ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉϥⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϩⲱⲥ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

Copyright information for CopSahidica